Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bedrifts- og kredittinformasjon

Her får du generell informasjon om fagområdet bedrifts- og kredittinformasjon, samt om aktørene i bransjen. Det er etterhvert blitt mange aktører i Norge som tilbyr gratis bedrifts- og næringslivsinformasjon. Alt fra enkle telefon/fax registre til mer sofistikerte søketjenester og analyser. Det finnes informasjon om firmaetablering, selskapsformer, regnskap, revisjon, finansiering, krav fra myndigheter, skatter, avgifter, eksport, import, etc. Når det gjelder kredittinformasjon/opplysninger er dette opplysninger om en juridisk persons økonomiske situasjon, f.eks lønnsinntekter, formue, mislighold av kontrakter, osv. Enkelte firmaer har spesialisert seg på å samle inn og gi kredittopplysninger. For å drive kredittopplysningsvirksomhet kreves det konsesjon fra Datatilsynet som også fører kontroll med virksomhetene.

Datatilsynet har svart på en høring om ny kreditt-opplysningslov

Ny kredittopplysningslov – kan gjøre ID-tyveri lettere og føre til diskriminering
Tilsynet er enig i hovedtrekkene i forslaget, men ser smutthull som kan få uante konsekvenser i fremtiden. Vi mener at loven må ta høyde for personvernrisikoen i en tid hvor kunstig intelligens er på fremmarsj. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
21.03.18
 

Kreditt-opplysnings-virksomhet

- behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Ny lov, høring om utkast
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte i desember 2017 på høring utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet.
Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (EU 2016/679), trer i kraft våren 2018.
Status: Under behandling. Høringsfrist: 19.03.2018. Kilde: regjeringen.no
Les mer
20.03.18
 

Arbeidsgruppe skal utrede sentralt kredittregister

Finansdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om det bør etableres et sentralt kredittregister i Norge
Arbeidsgruppen består av deltakere fra departementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå, og skal avgi en rapport innen 17. september 2018.
Land i eurosonen er forpliktet til å etablere nasjonale kredittregistre i henhold til regler fastsatt av Den europeiske sentralbanken (ESB), i tillegg til å delta i et felles register i ESB, kalt AnaCredit.
Andre EU-land kan etablere registre og delta på frivillig basis. Formålet med registrene er blant annet å styrke grunnlaget for analyser og gjennomføring av pengepolitikken, tilsynsmessig oppfølging av bankene, overvåking av finansiell stabilitet, makrotilsyn og forskning.
De nasjonale registrene skal i første omgang minst omfatte foretakslån over 25 000 euro. Kilde: regjeringen.no
Les mer
20.03.18
 

Du deler nok privat informasjon med flere enn du tror

Sjekk hvilke apper som har tilgang til Facebook-kontoen din
App-lista på Facebook kan definitivt være verdt å gå igjennom.
I helga ble det baluba rundt Facebook og det britiske selskapet Cambridge Analytica: Kilde: dinside.no
Les mer
20.03.18
 

Kredittsjekk av privatpersoner må bygge på fakta - ikke statistikk

- faktiske forhold må være viktigst når folk blir kredittvurdert, ikke statistikk som tegner et bilde av en persons antatte evne til å betale for seg
Dette er et av flere innspill fra Forbrukertilsynet om hvordan behandling av kredittopplysninger skal reguleres.
Forbrukertilsynet har nå levert sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om en ny kredittopplysningslov.
Vi er enig i forslaget om å regulere kredittopplysninger i en lov og ikke i en norm det er frivillig for bransjen følge.
Forbrukertilsynet legger også vekt på at betalingsevnen til forbrukerne ikke skal vurderes på grunnlag av statistikk basert på bosted, alder, kjønn eller liknende. Det viktigste kriteriet må være hans eller hennes personlige økonomi, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
20.03.18
 

Norsk Lysningsblad

Statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene, tom februar.
Les mer
12.03.18
 

Credit Reports

Traditional domestic and international credit reports from Coface and partners
Full reports for informed credit decisions.
We work with affiliates and partners around the world to deliver up-to-date, reliable credit reports. Kilde: coface-usa.com
Les mer
12.03.18
 

Hvorfor får jeg gjenpartsbrev når jeg ikke har inngått en avtale?

- du får gjenpartsbrev når en virksomhet har gjort en kredittvurdering av deg
Du kan også få gjenpart hvis noen har søkt etter opplysninger om deg i databasen til et kredittopplysningsbyrå. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
07.03.18
 

Datatilsynet vil begrense Remas handlehistorikk

Datatilsynet mener Rema 1000 vil spare for lenge på dine kjøpsdata i Æ-appen
Fem år er altfor lang tid, synes tilsynet.
Etter Datatilsynets kontroll sier Rema 1000 seg villig til å slette informasjon om hvilke varer du har handlet etter tre år, skriver VG. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
30.01.18
 

Kredittvurdering - har jeg krav på forhåndsvarsel før jeg kreditt vurderes?

Kredittopplysningsbyråene skal varsle deg dersom de skal registrere en opplysning om deg i kredittopplysningsdatabasen.
Varsel skal gis før opplysningene utleveres til den som ber om kredittvurdering. Du får da mulighet til å rette eventuelle feil. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
29.01.18
 

Finans Norge ønsker oversikt over forbruksgjeld

I dag har ikke banker oversikt over en lånesøkers eventuelle forbruksgjeld – med mindre kunden selv opplyser om dette
Finans Norge har søkt konsesjon om å drive gjeldsregister.
Regjeringen ønsker å få på plass et gjeldsregister som skal gi banker informasjon om hvorvidt en lånesøker har forbruksgjeld. Finans Norge og Evry har begge søkt om konsesjon. Kilde: finansnorge.no
Les mer
23.01.18
 

Experian finds new year marks healthiest credit picture for U.S. consumers since 2007

National average credit score weighing in at 675 signaling a prosperous year
Minneapolis earns top spot with highest credit score in the nation, while Greenwood, Miss., is at the bottom, but jumped two points from last year.
We’re embarking on another new year – a time of renewal and recommitment to goals, many of which are financial.
To help consumers understand the impact that credit has on their lives, Experian is releasing its eighth annual State of Credit report which shows that consumer credit scores and signs of economic recovery are continuing an upward trend with credit scores coming exceptionally close to pre-recession numbers.
Les mer
22.01.18
 

Krever tvangssalg av luksus­eiendom

- på Nesøya
Kreditorene har mistet tålmodigheten og begjært investor Frode Larsens villa på Nesøya tvangssolgt.
Kunder hos Pioner Kapital krever Frode Larsens s trandeiendom på 3,5 mål på Nesøya tvangssolgt, skriver DN. Prisen for boligen er på rundt 28 millioner kroner. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
22.01.18
 
Foto: (f.v.) Åse Linda Hillestad, Lyse Dialog AS og Marianne Marsli, Kredinor Stavanger

Kredinors Kredittpris 2017

- tildelt Åse Linda Hillestad, Lyse Dialog AS
Kredinor har gjenoppfrisket sin tradisjon med å utdele en kredittpris til en av sine kunder.
Vinner 2017 (den tredje i rekken) ble Åse Linda Hillestad fra Lyse Dialog AS. Prisen ble utdelt på høstens Proffseminar.
Juryens begrunnelse: Lyse Dialog AS ved Åse Linda Hillestad har vært svært viktig for det gode samarbeidet og utviklingen av Kredinor etter fusjonen med Kreditorforeningen Vest. Lyse-teamet med Åse Linda Hillestad i spissen har vært en profesjonell partner som har gitt oss spennende utfordringer, vist oss tillit og fokusert på løsninger hele veien.
Åse Linda Hillestad er en suveren lagspiller, og langt «fremme i skoen» på sin jakt etter å finne nye - og smartere løsninger innenfor vårt fagområde. Hun er opptatt av dialog og relasjoner i arbeidet med å finne løsninger, og spiller alle rundt seg gode gjennom sin samarbeidsform.
Åse Linda Hillestad fortjener utmerkelsen fordi hun utgjør en forskjell - for oss alle - og for vårt fagområde.
15.01.18
 

Norsk Lysningsblad

- statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene.
Les mer
15.01.18
 

Norge får et nytt folkeregister i 2019

På prosjektets hjemmeside kan du lese mer om det nye Folkeregisteret, og hvordan moderniseringen påvirker dine kunder.
Et sentralt folkeregister er en bærebjelke i samfunnet vårt. Folkeregisteret ligger til grunn for betydelige deler av offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. I tillegg bruker store deler av privat sektor Folkeregisteret for å gjøre lovpålagte oppgaver. At registeret moderniseres har derfor innvirkning på store deler av offentlig og privat sektor.
Hvorfor moderniserer vi? Dagens register gir ikke lenger den verdien samfunnet og brukerne forventer. Systemet ble laget i en annen tid og for en annen hverdag. Endret befolkningssammensetningen og økt mobilitet blant personer både innenlands og over landegrensene gir nye samfunnsbehov som dagens register ikke tar høyde for.
I tillegg foregår saksbehandling fortsatt manuelt, på papirskjemaer og belager seg på fysiske postforsendelser. Resultatet er at det tar opptil flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år.
På prosjektets hjemmeside kan du lese mer om det nye Folkeregisteret, og hvordan moderniseringen påvirker dine kunder.
Les mer
15.01.18
 

Hvor lenge kan byråene lagre kreditt-opplysningene?

En opplysning skal ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet lenger enn fire år. Slettefristen regnes fra den dato opplysningen første gang ble lovlig registrert.
Enkelte fordringer kan brukes for kredittopplysning så lenge opplysningen står i det gjeldende offentlige registeret. Dette gjelder for eksempel opplysninger om pant i fast eiendom eller løsøre.
For enkelte fordringer kan fristen på fire år forlenges med fire nye år dersom det tas rettslige skritt.
Et forhold som er ordnet eller gjort opp, skal slettes omgående. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
10.12.17
 

Prøv nyheten D&B Credit gratis

- i 30 dager
Få bedre risikostyring på kundene dine. Kilde: bisnode.no
Les mer
30.11.17
 

Kartlegg Tyrkia

- med helt nye online rapporter
Creditsafe: Driver du forretninger med bedrifter i Tyrkia? Vi har nå lagt til Tyrkia i vår online database. Kilde: creditsafe.no
Les mer
13.11.17
 

SAS' kredittrating

- to giganter oppgraderer SAS' kredittrating
Oppgraderingen begrunnes med økt lønnsomhet.
De to store kredittvurderingsbyråene Moddy's og Standard & Poors oppgraderer begge kredittratingen til flyselskapet SAS. Kilde: hegnar.no
Les mer
13.11.17
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA