Sergel

Inkasso og Fordringsadministrasjon

På en pengestrømsportal som creditnews.no er naturligvis Inkasso og Fordringsadministrasjon et meget sentralt tema. Bransjen består av aktører som tilbyr Fremmedinkasso- og relaterte tjenester; det vil si de tradisjonelle inkassobyråene. De fleste av disse er organisert i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). I tillegg har vi Meglere; det vil si aktører som kan assistere ved valg av inkassobyrå. Kredittilsynet er myndighetsorgan for bransjen.
 
Foto: (f.v.) Åse Linda Hillestad, Lyse Dialog AS og Marianne Marsli, Kredinor Stavanger

Kredinors Kredittpris 2017

- tildelt Åse Linda Hillestad, Lyse Dialog AS
Kredinor har gjenoppfrisket sin tradisjon med å utdele en kredittpris til en av sine kunder.
Vinner 2017 (den tredje i rekken) ble Åse Linda Hillestad fra Lyse Dialog AS. Prisen ble utdelt på høstens Proffseminar.
Juryens begrunnelse: Lyse Dialog AS ved Åse Linda Hillestad har vært svært viktig for det gode samarbeidet og utviklingen av Kredinor etter fusjonen med Kreditorforeningen Vest. Lyse-teamet med Åse Linda Hillestad i spissen har vært en profesjonell partner som har gitt oss spennende utfordringer, vist oss tillit og fokusert på løsninger hele veien.
Åse Linda Hillestad er en suveren lagspiller, og langt «fremme i skoen» på sin jakt etter å finne nye - og smartere løsninger innenfor vårt fagområde. Hun er opptatt av dialog og relasjoner i arbeidet med å finne løsninger, og spiller alle rundt seg gode gjennom sin samarbeidsform.
Åse Linda Hillestad fortjener utmerkelsen fordi hun utgjør en forskjell - for oss alle - og for vårt fagområde.
15.01.18
 

En inkassolov for fremtiden

- sammendrag av ny rapport
Virke inkasso har sammenstilt funnene i medlemsundersøkelsen til en rapport med tittelen «En inkassolov for fremtiden».
Rapporten danner et godt grunnlag for Virke inkassos videre arbeid med en moderne inkassolovgivning. Se sammendrag av den her. Kilde: virke.no
Les mer
15.01.18
 

Forsinkelses-renten

- kalkulator
Kalkulatoren beregner forsinkelsesrenten for et gitt beløp i kroner.
For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente. Kilde: regjeringen.no
Les mer
15.01.18
 
Foto: Nikolai Hansen, Forretningsanalytiker i Sergel Norge

Gjeld gjort opp i desember - 2

Det er så langt ingen tegn til at nordmenn har brukt over evne i desember. Tvert i mot gjør mange opp gjeld, og flere enn tidligere ved å benytte digitale betalingsløsninger.
I Sergel vil eventuell økning av inkassosaker som følge av overdreven julehandel først vises om noen måneder, men analytiker Nikolai Hansen viser til at tall fra tidligere år ikke tyder på overforbruk i desember.
– Tvert i mot ser vi en tendens til at gammel gjeld gjøres opp i måneder som desember, der det er halv skatt på inntekt, sier Nikolai Hansen. – Spesielt interessant er det at digitale betalingsløsninger ser ut til å øke i desember. Det har vært en meget positiv og god stigning gjennom hele året, men tallene tyder på at enda flere velger å betale med for eksempel Vipps nå i en hektisk desember.
Statistikken fra analytikeren i Sergel viser videre at de eldre i gruppen fra 66 år og oppover fremdeles henger etter på å benytte digitale betalingsløsninger, mens aldersgruppen fra 26 til 35 år er de som benytter Vipps og kortbetaling mest. Og det er gjeld knyttet til telekom, energi og netthandel som flest gjør opp via digitale løsninger.
For øvrige kommentarer, kontakt: Ken Bøien Markedssjef, Sergel. Mobil: 907 50 400. E-post: ken.boien@sergel.no
Les mer - Gjeld gjort opp i desember
09.01.18
 
Foto: Anders Gran, salgs- og markedsdirektør i Eika Kredittbank

Gjeld gjort opp i desember - 1

Det er så langt ingen tegn til at nordmenn har brukt over evne i desember. Tvert i mot gjør mange opp gjeld, og flere enn tidligere ved å benytte digitale betalingsløsninger.
– Sparing er verdens beste idé, og det passer vi på å fortelle kundene våre. Dessuten oppfordrer vi til å bruke kredittkort til netthandel, på ferie og ved kjøp av kapitalvarer. Det gir deg trygghet som forbruker, samtidig som du har god oversikt over hva som går ut og inn av kontoen, sier Anders Gran, salgs- og markedsdirektør i Eika Kredittbank.
De endelige tallene for transaksjoner under julehandelen foreligger først i januar, men så langt tyder alt på at nordmenn har hatt stort sett samme forbruk gjennom 2017 som de hadde i 2016. – Vi opplever at kortbruken øker om sommeren og fra november og ut året. I feriemånedene bruker vi kredittkortet hyppigere, helt i tråd med Forbrukerrådets og våre egne anbefalinger. Kredittkort beskytter mot svindel, og brukskontoen er dermed ”trygg”, fortsetter Anders Gran.
– I Eika oppfordrer vi gjerne til sparing, og ”løp og kjøp”-mentalitet er ikke oss. Men rett finansiering til rett bruk er også en viktig del av kundenes behov, sier Anders Gran. – Vi opplever at de aller fleste har god kontroll, og dermed kan vi også se at det er greit å benytte kredittkortet dersom det oppstår et akutt forbrukerbehov.
Så langt viser tallene fra 2017 at vår personlige økonomi er fornuftig, og at handlingsmønsteret er som antatt. Det gledelige er at enda bedre og enklere betalingsløsninger gjør at flere gjør opp gjeld, og dermed unngår fordyrende gebyrer.
Les mer - Gjeld gjort opp i desember
09.01.18
 

Nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen

- 2018
Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen. Kilde: virke.no
Les mer
02.01.18
 

Ny analyse fra Lindorff

- inkassogjelden opp 50 prosent på tre år i oljebeltet
Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, viser en analyse fra Lindorff. Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har inkassogjelden vokst med mer enn 50 prosent for folk i oljebeltet. Kilde: lindorff.no
Les mer
28.12.17
 

Rekordmange nordmenn må tvinges til å betale

- kraftig økning i antall utleggsbegjæringer
Stadig flere nordmenn må tvinges til å gjøre opp for seg. På syv år er antallet saker hvor tvang blir siste utvei nær doblet.
I 2010 fikk namsfogdene rundt om i landet inn 226.271 utleggbegjæringer. I år vil antallet begjæringer lande på anslagsvis 412.000 saker. Det viser ferske tall fra Namsfogden i Oslo.
Selv om det har vært en jevn vekst i hele perioden, så er hoppet fra 2016 til 2017 størst. Kilde: Nettavisen/ msn.com
Les mer
28.12.17
 
Foto: prosjektleder Siri Jensen, leder for robotiseringsprogrammet i Kredinor og Ingjerd Thurmer som er markedssjef.

Vi lanserer Nora - vår nye digitale hjelper på kredinor.no

For å være enda mer tilgjengelige for våre kunder lanserer vi Nora, vår egen chatrobot på kredinor.no i januar 2018
Kredinor.no har rundt en million besøkende i løpet et år, de fleste av dem har spørsmål rundt inkasso – og antallet er økende. Gjennom den digitale hjelperen Nora kan vi i Kredinor tilby hjelp til de besøkende hele døgnet – 365 dager i året.– Vi har som ambisjon å lede an i utviklingen innenfor robotisering, sier Siri Jensen som er ansvarlig for robotiseringsprogrammet i Kredinor. – Chat er en kanal som er i rask vekst, og for oss er det naturlig å bruke det nyeste innenfor kommunikasjonsteknologi for å tilpasse oss og være der hvor vi treffer sluttkunden. I tillegg til økt kundetilfredshet vil chatroboten bli viktig i arbeidet med å kartlegge behov for informasjon og kundeatferd knyttet til inkasso og betaling. Basert på innsikten det gir kan vi videreutvikle Nora slik at flere av kundene får den hjelpen de trenger – der og da. –Vi er veldig glade for å tilby en chatløsning på kredinor.no, sier Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor. – Gjennom Nora blir vi tettere på gjennom en ny kanal. For kundene av våre oppdragsgivere vil den være spesielt kjærkommen, fordi noen vegrer seg for å ringe oss. Nora er online hele døgnet og kombinasjonen av gode svar og guiding inn på Min side, er spesielt bra. Vi håper og tror at Nora vil gi positive kundeopplevelser for våre sluttkunder, sier Ingjerd Thurmer.
KUNSTIG INTELLIGENS SOM BLIR SMARTERE OVER TID - Denne chatroboten, eller chatbot løsningen er en teknologi som består av kunstig intelligens som utvikles i takt med bruken. Over tid vil Nora programmeres til å svare på et større spekter av spørsmål, og vi lærer hvordan vi kan bli enda bedre på å hjelpe våre kunder. – Jo flere som bruker Nora jo bedre blir hun til hjelpe dem som spør, sier Siri Jensen. – Vi sørger for å kombinere ny teknologi med de aktive brukerne. Chatløsningen videreutvikles derfor løpende slik at Nora svarer mer og mer presist ut fra spørsmålene til dem som bruker den, sier Siri Jensen.
MARKEDETS BESTE KUNDESERVICE - Frem til lansering vil Nora utvikles i samarbeid med vår kundeservice som håndterer 3-4000 samtaler på telefon med sluttkunder hver dag. De vet hva kundene lurer på og kan planlegge svar eller videre guiding slik at Nora vet hva hun skal gjøre når spørsmålene kommer. På en skala fra 1 til 6 har vår kundeservice en snitt kundetilfredshet (KTI) på 5. Etter lansering vil Nora bli en bidragsyter til å opprettholde dette gode nivået på kundetilfredshet blant de som er i kontakt med oss.
RASKERE BETALING - Gjennom tilgjengelighet og god dialog har Kredinor blant markedets høyeste løsningsgrad. Nora vil lære seg hvordan vi best kan hjelpe våre sluttkunder med å betale. Det å være tett på kundene er også ofte utslagsgivende for at betalingen kommer raskere, for eksempel gjennom vår egen betalingsløsning Betal nå på kredinor.no som ikke krever innlogging. Kredinor lanserte sine første automatiserte prosesser i desember 2016, og har nå flere roboter "i arbeid" med rutineoppgaver hvor det ikke er menneskelig kontakt. Chatroboten Nora er den første roboten som kan erstatte menneskelig kontakt.
– Nora vil kunne si hei til deg på kredinor.no fra januar 2018, avslutter Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor
19.12.17
 

Forsinkelses-rente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2018
Den forblir altså uendret. Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.
Les mer
18.12.17
 
Foto: Advokat Tone Thomassen

Digitalt inkassovarsel

Papirløs inkasso - Advokat Tone Thomassen med foredrag på Sergels frokostseminar
ENDELIG!!!! - Kravet til «skriftlig på papir» i inkassoloven er erstattet med «skriftlig». Ny § 3a sidestiller «skriftlig» med «elektronisk kommunikasjon». Det innebærer at der hvor det før var nødvendig med godt gammeldags brev; purringer (hvor det kreves gebyr), inkassovarsel og betalingsoppfordring, nå er åpnet for å sende slike henvendelser elektronisk.
KRAV TIL "BETRYGGENDE SENDT" - Det er fremdeles et vilkår at varslene må være «betryggende sendt». Hva dette innebærer sier loven ikke noe om. Det er åpnet for at det nærmere innhold i begrepet kan utdypes i forskrifter. Foreløpig er ikke slike forskrifter gitt. Lovens forarbeider gir noen retningslinjer til hva som anses å være «betryggende». Det avgjørende er at mottaker mottar varselet på en måte som gir vedkommende god oppfordring til å lese det, slik at vedkommende kan innrette seg. EKSEMPLER NEVNT I FORARBEIDENE: - digitale postkasser hvor mottaker selv har åpnet for bruk av denne, og hvor det mottas enten SMS eller e-post slik at mottaker blir oppmerksom på at det er mottatt post. - digitale portaler som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren gjennom. Forutsetningen om at mottaker selv må ha åpnet for slik kommunikasjon, og at det mottas melding pr. SMS eller e-post, gjelder også for dette alternativet. Stikkordene her er at mottaker selv har åpnet for å kommunisere elektronisk, og at det er tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer for at avsender har korrekt kontaktinformasjon. Vi må altså være helt sikre på at vi sender varsel til rett person!
HVA MED ORDINÆR E-POST???? - E-post kan anses for «betryggende», - igjen bare hvis mottaker har åpnet for det, eksempelvis at partene nylig har kommunisert via denne e-postadressen, og vi er helt sikre på at det er rett person. Men e-post kan være problematisk av flere grunner. Både fordi kontaktinformasjon og om e-post blir lest, er usikker. Det er også en utfordring at e-post (visstnok) lett kan komme på avveie, eller være gjenstand for hacking. Vær derfor inntil videre litt forsiktig med ordinær e-post. Som med alle nye lovendringer vet vi foreløpig lite om hvor rettsapparatet og tilsynsmyndigheter legger listen for hva som er «betryggende». Det blir spennende å se fremover.
GEBYR/INKASSOSALÆR - Her er det (foreløpig) ingen endringer. Det kan kreves ordinært gebyr/salær for varslene som før. FREMDELES KRAV TIL TYDELIGHET! - Husk at krav til innhold og tydelighet i varslene er uendret. Det må fremgå tydelig hvem som er fordringshaver, og hva varslet gjelder. Ikke fall for fristelsen å pakke inn budskapet slik at varslene kan forveksles med reklame eller «spam». Er du i tvil? Send brev!
NY INKASSOLOV "PÅ BEDDINGEN" - Finanstilsynet har bedt Justisdepartementet om lov til å lage forslag til revisjon av inkassoloven. Det blir spennende tider for alle som driver med innfordring fremover, - følg med! - - - For mer informasjon rundt dette temaet, kontakt gjerne Advokat Tone Thomassen, e-post: tone.thomassen@advokatthomassen.no. Tlf: 33 13 77 81.
05.12.17
 
Foto: Markerte starten for Kredinor i Danmark i dag. Fra venstre: Tor Berntsen, adm. direktør og Jørgen Renè Byrholt, direktør for Kredinor Danmark. Foto: Bjarni B Jacobsen

Offisiell åpning for Kredinor i Danmark

- Købmandstandens Inkasso Service (KIS) endrer navn til Kredinor
Tidligere i år kjøpte Kredinor det veletablerte danske inkassoselskapet Købmandstandens Inkasso Service (KIS). Nå endres navnet til Kredinor i Danmark. Det innebærer at vi fra i dag, 1. desember 2018, bytter våre skilt fra KIS til Kredinor i Ballerup like utenfor København i Danmark. Kilde: ntbinfo.no
Les mer - Offisiell åpning for Kredinor i Danmark
04.12.17
 
Foto: Fra venstre Tor Berntsen, administrerende direktør Kredinor, Per Waldaeus, økonomisjef Handelsbanken Finans og Maria Lidström Andersson, administrerende direktør Handelsbanken Finans.

Kredinor vokser i Norden

– kjøper det svenske inkassoselskapet Kredit–Inkasso AB
Det store norske inkassoselskapet Kredinor SA har i dag signert en avtale om overtagelse av svenske Handelsbanken Finans AB sitt inkassoselskap Kredit-Inkasso AB. I tillegg er det inngått en langsiktig avtale om inkassosamarbeid mellom Kredinor og Handelsbanken.
Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker med 540 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og ni avdelinger over hele landet. Etter mer enn 112 år i Norge besluttet selskapet tidligere i år å etablere Kredinor i det nordiske markedet. Kjøpet av Kredit-Inkasso AB er et ledd i etableringen i Sverige og målet om å bli ledende i Norden.
– Vi er stolte og glade over at vi har kommet til enighet om overtagelse av Kredit-Inkasso AB, sier Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor SA. – Det betyr at vi nå får en flying start på vår satsing i Sverige. Alle ansatte i Kredit-Inkasso AB vil ha jobb videre i selskapet som skifter navn til Kredinor AB. Selskapet vil være lokalisert i Stockholm og ledes av direktør i Kredinor AB, Gunilla Brunnberg. Kilde: ntbinfo.no
Les mer - Kredinor vokser i Norden
01.12.17
 
Foto: Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen og konferansierer Svein Tore Bergestuen.

Kredinors Proffseminar feiret 30 års jubileum

Kredinor hadde satt sammen et variert program hvor deres egne dyktige advokater, fagpersoner fra bransjen, næringslivsprofiler- og personligheter med en historie å fortelle, var foredragsholdere
PROFFSEMINARET - er rettet mot alle som har sine arbeidsfelt innenfor områdene kreditt, inkasso, jus og økonomi og er blitt et årlig høydepunkt for mange som har sitt virke innenfor disse fagområdene. Det var over 250 deltakere på årets seminar, på Scandic Ørnen Hotel i Bergen. Proffseminaret ble åpnet av Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen. Han benyttet også anledningen til å si noe om hvordan Kredinor tilpasser seg en verden i lynrask endring. Han overlot så stafettpinnen til årets dyktige konferansierer Svein Tore Bergestuen.
FOREDRAGSHOLDERE - Også i år stilte Kredinor opp med et helt lag av topp-profiler som foredragsholdere: Steven Van Balleghem (se egen sak), Karen Dolva («Historien bak kommunikasjonsroboten AV1»), Kjetil Melkevik fra Holberg Fondene, Shafi Adan og Arne Kvale fra Zoopit, Davy Watne og Åsne Seierstad.
KREDINORS ADVOKATER - Kredinors styreleder og advokat (og styreleder i Virke inkasso), Baard Sig. Bratsberg, sørget for at vi ble oppdatert vedr. Kredittavtaler. Juridisk direktør Børre Sig. Bratsberg tok for seg GDPR – den nye personlovgivningen. Hans kollegaer fra juridisk avdeling, Elisabeth Selvik (temaene «Vesentlig mislighold» og «Innsigelseshåndtering – dårlig inkassoskikk») og Kjetil Vangsnes («Jakten på styret. Når inntrer ansvar?») bidro til seminarets høye faglige kvalitet.
PANELDEBATTEN - var det også: «Gjeld – til glede for noen – til besvær for andre», med velkjente Randi Flesland, Ola Honningdal Grytten, Baard Sig. Bratsberg og friskusen Jørgen Gudmundson fra Sparebanken Vest.
KREDITTPRISEN - Avslutningsvis skal nevnes at Kredinor har gjenoppfrisket tradisjonen med å utdele en kredittpris til en av sine kunder. Årets vinner (den tredje i rekken) ble Åse Linda Hillestad fra Lyse Dialog AS. Noen av foredragene- og begivenhetene på årets Proffseminar kommer Credit News tilbake med i egne saker. Følg med fremover!
Les mer - Proffseminaret 2017
29.11.17
 
Foto: Iman Winkelman, leder av Virke Inkasso

Vil ha innspill til nye kompetansekrav for inkassoansatte

Virke inkasso har igangsatt arbeidet med å se på nye kompetansekrav for ansatte i inkassobransjen.
Nå ber foreningen om innspill til hvilke krav som skal stilles til autoriserte inkassobevillingshavere og autoriserte faktiske ledere. Alle medlemmer av Virke inkasso er forpliktet til å overholde bransjeforeningens krav til kompetanse blant sine medarbeidere. Dette innebærer at det må være minst 1 autorisert inkassobevillingshaver per avdelingskontor/kontor. Nå foreslår Virke inkasso å styrke kravene til kompetanse gjennom blant annet følgende forslag:
• Innføring av oppdaterte kompetansekrav til autorisert inkassobevillingshaver, blant annet gjennom å stille tydeligere krav til hvilke fagområder som skal inngå i grunnopplæringen og klare krav til etterutdanning for å beholde tittelen.
• Tydelig krav om at man må inneha personlig inkassobevilling i henhold til myndighetenes krav senest samtidig som man blir autorisert inkassobevillingshaver. Det betyr at personer som ikke har personlig inkassobevilling heller ikke kan bli autoriserte inkassobevillingshavere.
• I tillegg foreslås det egne kompetansekrav for personer som innehar autorisert inkassobevillingshaver og er faktiske ledere. For disse legges det opp til særskilte etterutdanningskrav som leder frem til tittelen autorisert faktisk leder.
Virke inkasso har utarbeidet et høringsnotat der forslagene er beskrevet nærmere, og der man gjennom spørsmål inviterer til tilbakemeldinger på kravene som forventes vedtatt på foreningens årsmøte våren 2018.
Les mer her:
28.11.17
 
Foto: Eric Sandtrø og Sven Ingebretsen er enige om rask og digitalisert håndtering av utestående fordringer for Fjellsports norske og svenske kunder.

Fjellsport velger Sergel

Effektiv kundebehandling i fokus
Fjellsport når stadig nye høyder innen netthandel, og dermed har behovet for en profesjonell håndtering av utestående fordringer meldt seg. Valget av leverandør falt på Sergel Norge, de to virksomhetene møter hverandre på effektiv og personlig kundebehandling.
– Helt fra oppstart har vi hatt fokus på personlig og rask kundebehandling. Fjellsport skal gi kundene akkurat det de trenger, og de skal få det raskt, sier Eric Sandtrø, daglig leder i Fjellsport AS. I 2016 passerte Fjellsport AS en omsetning på 200 millioner, og salgstallene er sterkt økende. – Frem til nå har vi håndtert utestående fordringer selv, men med den omsetningsveksten vi opplever er det helt nødvendig å overlate kundenes betalingsutfordringer til Sergel, forklarer Sandtrø. Avtalen mellom Fjellsport og Sergel omfatter nettbutikkens tre etableringer i Norge og Sverige; Fjellsport.no, Tindeberg.se og Supersport.no. Som betydelig nordisk aktør innen inkasso er Sergel godt rustet til å håndtere nettbutikkenes fordringer.
– Vi opplever at Fjellsports fokusområder samsvarer godt med våre, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge. – Rask og personlig kundebehandling er viktig for gode resultater. Sergels team søker alltid å løse betalingsutfordringene for skyldnere, og det innebærer blant annet at vi skal være best på digitale betalingsløsninger. Nå kan for eksempel krav gjøres opp med Vipps døgnet rundt.
Fjellsport.no og Tindberg.se tilbyr produkter for friluftsentusiaster, mens Supersport.no selger utstyr til utholdenhetstrening innen langrenn, løp og triatlon. Eric Sandtrø mener den gode veksten i stor grad skyldes rask og enkel netthandel, i tillegg til dedikerte medarbeidere. De ansatte i Fjellsport er selv ivrige friluftsfolk som kjenner produktenes egenskaper, og raske leveringer ivaretas fra Fjellsports fullautomatiserte logistikk- og lagersenter i Sandefjord, der 50 000 varer til enhver tid er i sirkulasjon for det svenske og norske markedet.
– Heldigvis har vi lite utestående fordringer, og det skyldes nok både enkle returordninger og at vi henvender oss til kunder med en spesiell interesse for den bestilte varen, sier Sandtrø. Nettgründeren har tidligere hatt suksess med å etablere Komplett.no, men solgte seg ut i 2007. Komplett og Sergel inngikk samarbeidsavtale tidligere i år. – Netthandel er et spennende område for oss, og vi er derfor veldig tilfredse med å ha disse betydelige aktørene på kundesiden. Det stiller krav til enda bedre digitale betalingsløsninger, som er vårt store satsningsområde, avslutter Sven Ingebretsen.
15.11.17
 

Noen gode råd til deg som jobber med inkasso

- Marco Elsafadi med foredrag på Kreditorforeningens høstseminar
Marco Elsafadi har i en årrekke hjulpet unge mennesker som blant annet sliter med å betale regningene sine. Han har noen gode råd til alle som jobber med inkasso.
Elsafadi har også bakgrunn som basketballspiller på elitenivå. Men han er også en ettertraktet foredragsholder. Kilde: kred.no
Les mer
14.11.17
 
Foto: Utviklingsdirektør Barbro Hagen i Kredinor

De første elektroniske inkasso-brevene fra Kredinor

Dette er en løsning som gjør det raskere å sende og enklere å motta og oppbevare inkassobrev
Kredinor, som er landets største inkassoselskap målt i antall saker, vil fra i dag av sende inkassovarsel og betalingsoppfordring elektronisk til de som har digipost. Dette er en løsning som gjør det raskere å sende og enklere å motta og oppbevare inkassobrev. Tidligere var det lovpålagt å sende disse brevene per post. - Mottakerne av inkassobrevene får beskjed umiddelbart på e-post eller sms om at de har mottatt digipost fra Kredinor, og kan logge seg på for å lese innholdet. Tidkrevende postforsendelse blir med andre ord helt borte, sier utviklingsdirektør Barbro Hagen i Kredinor.
NORGES STØRSTE INKASSOSELSKAP MÅLT I ANTALL SAKER - Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall inkassosaker og sender rundt 4-5 millioner inkassobrev hvert år knyttet til om lag 2,1 millioner saker. I første omgang sendes inkassovarsel og betalingsoppfordring til de som har digipost. Senere vil også varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven sendes elektronisk. De som ikke har digipost vil fortsatt få inkassobrevene per post. - Det er for tidlig å anslå hvor mange inkassobrev som vil digitaliseres, men en forsiktig antagelse er at rundt 65 % av alle inkassobrev vil sendes via en elektronisk kanal innen to år, sier Barbro Hagen.
LOVENDRING GJØR DET ENKLERE Å SENDE OG MOTTA INKASSOBREV - Frem til lovendringen 18. april 2017 var det lovpålagt å sende inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven per post. Lovendringen innebærer at papir og postforsendelse av disse inkassobrevene kan erstattes med en “betryggende” elektronisk kanal. Digipost og innboksen på Min side med bankId pålogging, er eksempler på kanaler som tilfredsstiller kravet om betryggende forsendelse. - Kredinor har valgt å starte med digipost fordi den kanalen allerede er tilrettelagt for «betryggende» forsendelse og mottak, understreker Barbro Hagen.
DIGITALISERING - EN DEL AV UTVIKLINGEN - Endringen skjer som en naturlig følge av digitaliseringen innenfor alle områder i samfunnet i dag. Den nye loven om Teknologinøytralitet åpnet opp for denne omleggingen, som også er en ønsket utvikling for de som mottar brev. – Det er mange som har etterspurt elektroniske løsninger fordi det er en rask og enkel måte å motta inkassobrev på. Vi vil være i front med nye kundevennlige løsninger og er bare i startgropen på en større omlegging som kommer fra Kredinor, sier Barbro Hagen.
FORDELER VED DIGIPOST - Barbro Hagen understreker at det er en rekke fordeler knyttet til elektroniske inkassobrev. Det blir enklere å motta brev for sluttkunden. Samtidig er brevene tilgjengelig uansett hvor mottaker befinner seg. For mange kan det også være mer ryddig og lett å finne, fordi et brev i posten kan forsvinne sammen med andre ting man har liggende. Et elektronisk inkassobrev kan også hentes opp uansett hvor mottaker befinner seg når de skal betale, enten via mobil, iPad eller pc. - Dette vil gi en god kundeopplevelse for de aller fleste mottakere av brev fra Kredinor, avslutter Barbro Hagen.
07.11.17
 

Lowell Group buys Intrum Justitia Norway

Today Intrum announced the sale of the business units (the Divested Group) that are being sold to fully honour the commitments made to the European Commission
..... in relation to the approval of the combination of Intrum Justitia and Lindorff on June 12, 2017.
The Divested Group consists of the Lindorff businesses in Denmark, Estonia, Finland, Sweden and the Intrum Justitia business in Norway.
This is the media statement from the Divested Group: Kilde: Intrum.com
Les mer
03.11.17
 
Foto: Olaf J. Næss Aadalen, innfordringssjef (head of collection) i Bank Norwegian og Nina C. Gjølberg Nordli, som er Key Account Manager i Kredinor

Kredinor – ti år for Bank Norwegian

Kredinor har vært leverandør av inkassotjenester for Bank Norwegian i Norge siden bankens oppstart i 2007
Samarbeidet er nå også utvidet til porteføljekjøp. Bank Norwegian tilbyr usikrede lån og kredittkort, og har etablert seg som en av de største leverandører av finansieringsprodukter på privatmarkedet i Norge. Kredinor styrer inkassoløpet i Bank Norwegian i Norge. – Inkassovirksomhet er svært viktig for en bedrift av vår størrelse og fordi vi operer i det markedet vi gjør, sier innfordringssjef Olaf J. Næss Aadalen i Bank Norwegian. – I Kredinor er det korte linjer, og vi er alltid trygge på at våre interesser blir godt ivaretatt, sier Aadalen.
Bank Norwegian og Kredinor har jevnlig, tverrfaglige møter for å gjennomgå porteføljen med fokus på optimalisering og kvalitetskontroll tilknyttet kundeforholdet. – Bank Norwegian er en profesjonell aktør og har stor kompetanse knyttet til fagområdet innfordring. Det er en innovativ, krevende og spennende kunde å samarbeide med, sier Nina C. Gjølberg Nordli.
Les mer - Kredinor – ti år for Bank Norwegian
01.11.17
 
Foto: Advokat Eline Hvidsten i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Personvern-forordningen: De viktigste endringene den bringer med seg og hva gjør vi nå?

Advokat Eline Hvidsten med foredrag på Sergels frokostseminar, 14. september
ELINE HVIDSTEN HADDE FØLGENDE AGENDA FOR DENNE INTERESSANTE GJENNOMGANGEN: - Generelt om personvern - Personvernforordningen på 1-2-3. - De viktigste endringene - Utvalgte utfordringer o Dataportabilitet o Innebygd personvern o Strengere krav til samtykke - Anbefalinger- hva gjør vi nå?
DEN VIKTIGSTE ENDRINGEN: "FRIHET" UNDER ANSVAR. Det vil bli stilt strengere krav til dokumentasjon, noe som henger sammen med at Datatilsynet sin rolle vil endres og at man går bort fra melde- og konsesjonsplikten som gjelder idag. Det er opp til den enkelte bedrift å dokumentere at regelverket etterleves («Accountability»). Konsekvensene ved manglende etterlevelse er i verste fall ileggelse av høye bøter. Forordningen bringer nemlig med seg strengere sanksjoner for de som ikke overholder reglene. Etter 25. mai 2018 kan Datatilsynet ilegge bøter på 20 millioner euro eller 4 % av årlig global brutto omsetning, noe som har satt personvern på agendaen hos mange selskaper. Samtidig vil det bli stilt strengere krav til avviksrapportering, som er en potensiell konsekvens for selskapers omdømme.
UTVALGTE UTFORDRINGER - 1. Dataportabilitet Retten til dataportabilitet innebærer at den registrerte – for eksempel kunder eller brukere av en tjeneste – kan kreve å få utlevert personopplysningene som er lagret om seg selv. Dataene kan kreves utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og den registrerte kan også kreve at dataene sendes til en ny behandlingsansvarlig – typisk en konkurrent som kunden ønsker å bytte til. Dette er en rettighet som kan bli svært praktisk i tiden fremover, og en rettighet mange virksomheter vil måtte gjøre tekniske grep for å tilfredsstille. 2. Innebygd personvern En annen nyvinning som skaper hodebry for de fleste virksomheter er reglene for innebygd personvern. Etter 25. mai 2018 plikter alle å bygge personvern inn i nye løsninger. I tillegg stilles det krav til at den mest «personvernvennlige» innstillingen skal være standard i alle systemer. Selskaper må derfor legge til rette for dataminimering, pseudonymisering, tilgangsbegrensning mv i systemene sine. Forordningens krav på dette punkt er vage og generelle og det er ikke gitt noen konkrete retningslinjer om hvor langt man forventer at små og mellomstore bedrifter skal strekke seg for å etterleve dette.
ANBEFALINGER - HVA NÅ? • Sett personvern på dagsordenen • Skaff oversikt over kilder • Søk råd hos fagpersoner • …og/eller engasjer personvernombud • Start kartleggingsfasen • Ikke glem dokumentasjonskravene • …og at dette er et evighetsprosjekt.
OPPSUMMERING Dersom man følger dagens lov, er veien til etterlevelse av forordningen kort. Dersom man ikke følger dagens lov, har man en utfordring…
Advokat Eline Hvidsten bistår bedrifter med etterlevelse av personopplysningsregelverket og med tilpasning til GDPR. For mer informasjon rundt dette temaet, kontakt gjerne Advokat Eline Hvidsten i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA): https://www.sands.no/personvern E-post: eline.hvidsten@sands.no Tlf: 22 81 45 00.
01.11.17
 

Søke om å få slettet/ettergitt krav?

- hos Statens innkrevingssentral
For å søke om ettergivelse eller sletting av krav, kan du sende søknad med begrunnelse og dokumentasjon til oss. Kilde: sismo.no
Les mer
31.10.17
 
Foto: Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Conecto

VIPPS ønsker inkassobransjen velkommen

Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT, på Conectos fagdag, 20.oktober
Iren Rutle tok oss med på noe av det som skjer i inkassobransjen. Inkassobransjen står overfor paradigmeskifter. Dette vil påvirke både Conecto og Conecto sine kunder. 3 viktige drivere for digitalisering: - Gode kundeløsninger - Enkle og effektive skyldnerløsninger - Effektivitet i produksjon og interne prosesser
Markedet er i stor endring og vi i Conecto jobber hardt for å forstå hva som skjer, slik at vi kan levere morgendagens inkassoløsninger på en enklere og bedre måte. Inkassoloven åpnet i april 2017 for at inkassokrav skal kunne distribueres elektronisk til skyldner på en betryggende måte. Det er derfor svært gledelig at Vipps nå ønsker inkassobransjen velkommen. Vipps og Conecto har inngått intensjonsavtale og er i implementeringsfasen. Løsningen som lages vil gjøre det mulig å distribuere følgende meldinger gjennom Vipps: - Betalingspåminnelse - Inkassovarsel - Betalingsoppfordring - Rettslig varsel - Varsel
Det er forventet at Vipps med sine 2,6 millioner brukere, blir en preferert distribusjonskanal. Det anslås videre at mer enn 50% av inkassobransjens distribusjon på papir, i fremtiden vil gå gjennom Vipps. I tillegg har jo som kjent Vipps betalingsløsning, slik at vi som bransje får Norges første kanal med kombinasjonen distribusjon og betaling. Løsning vil også gi støtte for distribusjon som alternativ til SMS, enten enkeltvis eller som kampanje. Dette er en spennende utvikling, som kommer til å bli veldig bra for kundene og deres skyldnere, sier Rutle.
Hva betyr denne avtalen med Vipps for Conecto, og hvorfor ble dere og ikke et annet inkassoselskap valgt av Vipps?
For Conecto er det selvfølgelig gledelig at vi blir først i markedet med løsningen, men det blir en veldig begrenset tidsperiode. Vipps har hele veien vært tydelig på at de ønsker hele bransjen velkommen. Imidlertid ville det vært, rent administrativt, krevende for Vipps å håndtere alle inkassoselskapene direkte inn i prosjektet. At valget da falt på Conecto har den enkle forklaring at Conecto er eid av SpareBank1, som er nest største eier i Vipps. Videre er det nå under etablering en referansegruppe i prosjektet, hvor mange av inkassoselskapene har meldt sin interesse for å delta. På den måten vil vi sørge for å etablerer en god bransjestandard hvor alle inkassoselskapene som ønsker det, kan koble seg opp på løsningen så fort piloten er gjennomført. Det er forventet at løsning skal være klar til pilot senest innen utgangen av Q1-2018, avslutter Rutle.
26.10.17
 

Etablering av inkassoforetak

Hvem kan drive inkassovirksomhet i Norge?
Det stilles strenge vilkår til hvem som kan drive inkassovirksomhet i Norge. Inkassovirksomhet er konsesjonsbelagt og Finanstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen for å drive inkassovirksomhet etter nærmere bestemte vilkår. Kilde: virke.no
Les mer
24.10.17
 
Foto: adm. direktør, Per Olov Sjøgren i Conecto

Conectos fagdag, 20 oktober

- mange interessante foredrag
Etter frokost ønsket Conectos adm. direktør, Per Olov Sjøgren, velkommen og introduserte dagens program.
Iren Rutle, direktør for forretningsutvikling i Conecto, tok oss så med på noe av det som skjer i inkassobransjen for tiden.
Advokatene Bjørn Ove Myhrsveen og Liv Marit Wold ledet oss gjennom en seanse hvor de tok opp aktuelle problemstillinger og temaer.
Nye Personvernregler ble gjennomgått av Elisabeth Amundsen fra Datatilsynet.
Norsk inkassonæring - Hva vil prege bransjen fremover -og hva vil dette bety for næringens oppdragsgivere ?, ble tatt opp av Iman Winkelman fra Virke Inkasso og Conectos Bjørn Ove Myhrsveen. Disse temaene vil Credit News komme tilbake til etter hvert, i egne separate saker. Følg med videre fremover!
Les - VIPPS ønsker inkassobransjen velkommen
23.10.17
 

Vellykket fagdag for Virke inkasso

- 13.oktober
Virke inkasso avholdt høstens fagdag 13.oktober på Thon Hotell Opera i Oslo. Fagdagen samlet 125 deltakere fra hele landet til en engasjerende samling relatert til flere svært dagsaktuelle tema.
Både deltakere, utstillere og foredragsholdere fant seg godt til rette på høstens fagdag der man hadde lagt opp til et intensivt program bestående av foredrag, gruppearbeid og panelsamtale.
I grove trekk kan fagdagen oppsummeres slik:
Les mer
23.10.17
 

Statens Innkrevings-sentral

Har du fått varsel om manglende betaling?
Har du fått varsel om manglende innbetaling selv om du har betalt korrekt til oss? Kilde: sismo.no
Les mer
16.10.17
 

Her bor Norges dårligste betalere

Norges dårligste betalere bor i Finnmark
Halvparten av kommunene med de dårligste betalerne ligger i samme fylke. Landets dårligste betalere bor i Finnmark-kommunene Gamvik og Hasvik. Her har henholdsvis 10,4 prosent og 9,8 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Det viser tall fra Lindorff mandag. Kilde: msn.com
Les mer
09.10.17
 

Lindorffanalysen

- oppsummert på 3 minutter
Vil du ha de viktigste funnene fra Lindorffanalysen? Analytiker Morten Trasti oppdaterer deg på 3 minutter. Kilde: lindorff.no
Les mer
04.10.17
 

Digitale kanaler

- lønner seg for inkassobransjen
Inkassokrav som sendes ut digitalt, blir raskere betalt. Det viser en studie utført av kreditthåndteringsselskapet Lindorff. De sender ut inkassokravene gjennom Digipost, og tilbyr kundene sine flere digitale metoder for betaling. Kilde: ntbinfo.no
Les mer
04.10.17
 

Kredinor

- avtale om løpende kjøp av inkassosaker inngått med Easybank
Forbrukslån-banken Easybank inngikk onsdag en avtale med Kredinor om løpende kjøp av inkassosaker på et gitt tidspunkt etter oversendelse til inkasso.
Det innebærer at Kredinor kjøper inkassosaker som ikke blir betalt og overfører de til avdelingen for langtidsoppfølging for videre håndtering. Kilde: kredinor.no
Les mer
03.10.17
 

Inkassosaker vokser blant de eldre

- stadig flere over 66 år har problemer med å betale regningene sine
Dette viser en analyse fra Lindorff. Kilde: nettavisen.no
Les mer
03.10.17
 
Foto: Petter Grasto, Branch Manager for Scania Finans i Norge

Samarbeid holder hjulene i gang

Marginene i transportbransjen er mer presset enn noensinne. Desto viktigere er det da med en inkassosamarbeidspartner som bidrar til å opprettholde gode kundeforhold.
– Det har vi i Conecto, stadfester Petter Grasto, Branch Manager for Scania Finans i Norge. Konkurranse er ikke nytt for bransjen, forklarer Grasto, men vi merker i større grad konsekvensene av å være et høykostland i konkurranse med stadig flere lavkostland.
BEHANDLER KUNDENE SERIØST OG MEDMENNESKELIG - Scania Finans er finansieringsselskapet til lastebilmerket Scania i Norge og finansierer dermed relativt kostbare objekter. En lastebil kan koste alt fra en million og oppover til 5-6 millioner i high-end-segmentet. – Som sagt er dette kostbare objekter og de av kundene våre som kun har en til to lastebiler blir veldig sårbare hvis deres kunder igjen ikke betaler. Så det er ikke unormalt med perioder med dårlig likviditet i denne bransjen, forteller Grasto. – Det kan være mange ulike årsaker til at en kunde har havnet litt på hæla, men i slike situasjoner er det avgjørende for oss at vi er trygge på at kunden blir tatt seriøst, presiserer han.
Etterhvert som porteføljen til Scania Finans økte, den er nå på rundt halvannen milliard kroner, innså selskapet at de var nødt til å sette ut purre- og inkassovirksomheten helt til Conecto. Conecto og Scania Finans har hatt en langvarig og god relasjon helt siden 1999. – Vi har en filosofi om at vi står last og brast med kundene våre i både gode og dårlige tider. Vi ønsker å vise forståelse, samtidig som vi ikke har råd til å ikke å være proaktive med inndrivingen, kommenterer Grasto. Fordelene med å sette ut denne delen av virksomheten er mange i følge Grasto. – Det har ført til en nødvendig profesjonalisering med klare retningslinjer, og ikke minst tydelighet overfor kundene. I tillegg får vi finansiell forutsigbarhet. Det er vinn-vinn for alle.
Ikke-betalte fakturaer sendes automatisk til Conecto som håndterer inndrivingen på en faglig og juridisk korrekt måte, samtidig som de viser medmenneskelighet. – Det er viktig for oss. Vi har et nært forhold til alle våre kunder og den nærheten blir også ivaretatt gjennom vår samarbeidspartner Conecto, sier Grasto.
KOMPETANSE TIL Å HÅNDTERE ALT - I ekstreme tilfeller, som gudskjelov tilhører sjeldenhetene i følge Grasto, kobles utrederenheten i Conecto inn i saker som krever etterforskning. Utredervirksomheten arbeider med mange typer saker på alle nivåer fra helt nye inkassosaker til konkurser, grove bedragerier og økonomisk kriminalitet. – Vår erfaring er at namsmenn og namsfogd har lang restanse og ventetid når rettslig pågang blir iverksatt. Utredervirksomheten vil derfor kunne løse saker raskere enn ordinær rettslig pågang, forteller Lars Helge Eide ansvarlig for utredervirksomheten i Conecto. – Flesteparten av våre kunder er ærlige og redelige, men i tilfeller hvor det trengs har Conecto kompetanse til å håndtere situasjoner fra A til Å på en ryddig og rask måte. Det fører til gode løsninger for alle involverte parter, avslutter Grasto.
27.09.17
 

Inkassoloven - behov for lovrevisjon

- Finanstilsynet
Inkassoloven trådte i kraft for nærmere 30 år siden.
Finanstilsynet mener tiden nå er moden for en revisjon av inkassoloven og har sendt brev (07.09.17)til Justis- og beredskapsdepartementet om dette.
Les mer
26.09.17
 

Vedtak om tilbakekall av fremmedinkasso- bevilling Pri Credit AS

- Finanstilsynet
Brev datert 7. september 2017.
Les mer
26.09.17
 
Foto: (t.v.) Nikolai Hansen, Forretningsanalytiker og Tore Bye, Kommersiell Direktør/CCO, Sergel Norge

Sergel BI

Først ut med interaktive rapporter
Sergel BI (business intelligence) er en felles, nordisk plattform for innsikt og rapportering, til våre kunder. Der vil man få tilgang til interaktive dashboard, som raskt oppdateres ved brukerens input. Rapporteringen er basert på Microsoft Power BI, og så vidt vi er bekjent med, er vi først ute med dette i vårt marked. Dataene blir oppdatert hver dag, og hentes ut fra vårt felles nordiske datavarehus.
Våre kunder ønsker og har behov for å hente ut informasjon, gjerne fra avdelinger i flere land. Med Sergel BI får du tilgang til dette på ett og samme sted. Tjenesten gir et godt overblikk, samtidig som man kan dykke dypere ned i dataene med «drill-down», og gruppere på perioder og kundesegmenter.
Informasjon som tidligere er blitt levert i ulike rapporter med begrensninger (pdf- eller excelrapporter), er nå samlet og leveres enkelt på ett og samme sted. Sergel BI gir en innsikt som kundene våre bruker til oppfølging av kredittpolicyer, markedsstrategier, avskrivning og budsjettering, i tillegg til å følge med på Sergels resultater.
Vi har nå fullført en pilotperiode med et utvalg av kunder, og tilbakemeldingene er nå under vurdering og implementering. Den endelige løsningen ruller vi ut til kundene våre fortløpende i Q3.
20.09.17
 
Foto: Iman Winkelman leder for Virke inkasso

Fagdag med fokus på kompetanse

Virke inkasso inviterer til høstens fagsamling for bransjen fredag 13.oktober.
Gjennom arrangementet inviterer man både til faglig påfyll og diskusjon om kompetanse. Virke inkasso er Hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for inkassonæringen. Tradisjonen tro inviterer foreningen til høstsamling for bransjen. I år finner denne sted 13.oktober på Thon Hotell Opera i Oslo. Programmet er to-delt:
I del 1 rettes det søkelys mot hva man kan lære av inkassoklagenemndens arbeid og Finanstilsynets tilsyn med inkassobyråene. Finanstilsynet vil bygge sin innledning på praktiske eksempler og synliggjøre hvordan regelverket på ulike områder der de ofte identifiserer feil og avvik skal forstås.
I del 2 inviterer Virke inkasso til diskusjon om hvilke kompetansekrav som skal prege bransjen fremover. Som del av programmet legges det opp til en innledning om foreningens krav til kompetanse blant autoriserte inkassobevillingshavere, samt en paneldebatt om temaet der blant annet representanter for andre bransjer med autorisasjonskrav er invitert for å diskutere kompetansekrav – og hvilke fordeler og ulemper ulike krav til kompetanse har for bransjer og enkeltselskapene i næringen.
Konstituert leder av Virke inkasso Iman Winkelman gleder seg til høstens fagdag: - Min erfaring er at disse samlingene både fungerer som en viktig arena for påfyll av kompetanse og som en arena for bransjedialog på kryss og tvers av selskapene. Vi gleder oss over at mange har meldt seg på arrangementet allerede, og ser frem til å være vertskap for en bransje som spiller en viktig rolle på vegne av norsk næringsliv for øvrig, sier Winkelman.
Winkelman minner om at alle deltakere må melde seg på via Virkes hjemmesider. Mer informasjon og link til påmelding finner du her:
18.09.17
 
Foto: Ansvarlig for utreder-virksomheten i Conecto, Lars Helge Eide

Innfordring når det haster

Det var flere interessante foredrag på årets Connecting. Blant disse var «Innfordring når det haster»
Foredraget ble holdt av både utreder og juridisk avdeling. Juridisk avdeling stod for presentasjonen av reglene om innfordring uten varsling (hurtig innfordring) og reglene om midlertidig sikring. Utreder belyste dette med mange gode eksempler fra praksis og hvor dette har gitt gode løsninger for kundene.
Temaer i forbindelse med dette var først en innføring i regelverket i hurtig innfordring. Herunder i hvilke tilfeller varslingsreglene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven kan fravikes (og kreditor allikevel kan beholde retten til erstatning for inkassoomkostninger). Videre reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning som gjelder sikring av panteobjekter og arrest som gjelder sikring av selve pengekravet).
Samspillet mellom utreder-funksjonen (innhenting av faktum) og juridisk avdeling (anvendelsen av juss på faktum) ble tatt opp, samt en rekke praktiske eksempler hentet fra Conectos hverdag. Vi har en rekke saker av denne art hvor disse virkemidler har blitt brukt med stor suksess og hvor vi har oppnådd svært gode løsninger for våre oppdragsgivere.
Utreder-virksomheten har blitt mer aktuell og nødvendig. Vi jobber proaktivt, løser saker raskt og effektivt til det beste både for oppdragsgiver og skyldner, fortalte Lars Helge Eide som har ansvaret for utreder-virksomheten i Conecto. Utreder jobber svært ofte i tett samarbeid med juridisk avdeling. Utreder avdekker faktum, og juridisk avdelingen bistår med utarbeidelse av begjæring om «arrest» og «midlertidig forføyning» til Tingretten, samt anmeldelse til politiet.
For mer informasjon rundt dette temaet, kontakt gjerne Advokat - leder av juridisk avdeling, Bjørn Ove Myhrsveen, e-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no eller ansvarlig for utreder-virksomheten i Conecto, Lars Helge Eide, e-post: lars.helge.eide@conecto.no
Les mer fra Connecting Bank/Finans 2017 - Sentrale juridiske temaer ved mislighold
06.09.17
 
Foto: Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor (Foto: Bård Gudim)

Kredinor innfører utbetaling av utbytte i 2018

Kredinor er et samvirke som eies av sine medlemmer og norsk næringsliv
Kredinor har nå besluttet å betale utbytte av overskuddet til kunder som også er medlemmer og oppdragsgivere. Utbytte innføres for å skape mer aktivt eierskap – og tydeliggjøre en viktig kundefordel for de 2712 medlemmene og eierne av Kredinor, sier adm. direktør Tor Berntsen i Kredinor. Blant inkassoselskapene er det bare kunder av Kredinor som får utbytte. Bakgrunnen er vår organisasjonsform. Samvirkeloven § 27 gir en rett til å kunne tilby etterbetaling til medlemmene. Medlemmer av Kredinor får utbytte fra 2017 til utbetaling i 2018.
DELING AV OVERSKUDD - Kredinor har opparbeidet seg en solid økonomi. Tidligere ble overskudd fra virksomheten pløyd inn i den løpende driften og brukt til utvikling av nye løsninger, kurs og inkassofaglige seminarer – og spart gjennom bankinnskudd. I tillegg til dette vil noe av overskuddet deles gjennom utbytte.
HVA GIR RETT TIL UTBETALING AV UTBYTTE? - At medlemskontingent på p.t. kr 2 000,-, er betalt. - At medlemmene har hatt oppdrag som gir omsetning. - At omsetningen har vært høyere enn en halv inkassosats, p.t. kr 350,-. - At skatt på 3 % på utbytte betales. Priseksempel: Kr 10 000,- i utbytte, gir kr 72,- i skatt. - At kundeforholdet ikke er sagt opp på utbetalingstidspunktet. Kort fortalt innebærer dette at om medlemmene omsetter for mer enn en halv inkassosats vil de ha rett på utbytte, som med dagens inkassosatser utgjør kr 350,-.
SAMVIRKE ER KOLLEKTIV FORNUFT - Kredinor er et velfungerende samvirke som driver kommersiell virksomhet innenfor fakturering, purringer, reskontroadministrasjon, inkasso, kjøp av fordringer. Vi fremmer medlemmenes økonomiske interesser og vektlegger medbestemmelse, langsiktig eierskap og bærekraftig verdiskapning. Det er ingen risiko for oppkjøp av utenlandske investorer og ingen risiko for at eierskapet til virksomheten forsvinner ut av landet. Fordelen er veldig tydelig. Jo mer vår oppdragsgiver omsetter for hos oss desto høyere blir utbytte.
HVA ER ET SAMVIRKE? - Et selskap som eies av medlemmer som betaler medlemskontingent Likeverdig eierskap – alle medlemmer har en stemme som teller likt. - Medlemmer er eiere, oftest også kunder som drives kommersielt. - Ledelse: Styre valgt av andelseierne av og blant sine medlemmer. - Øverste organ: Årsmøte, neste vil være 26. april 2018. - Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak.
30.08.17
 

Forliksrådet

- en gjeldsfelle
Useriøse inkassoselskaper og Forliksrådet kan være en farlig kombinasjon. I kjølvannet ligger et hav av gjeldsofre, hvorav mange uskyldige. Kilde: hegnar.no
Les mer
29.08.17
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA