Sergel

Inkasso og Fordringsadministrasjon

På en pengestrømsportal som creditnews.no er naturligvis Inkasso og Fordringsadministrasjon et meget sentralt tema. Bransjen består av aktører som tilbyr Fremmedinkasso- og relaterte tjenester; det vil si de tradisjonelle inkassobyråene. De fleste av disse er organisert i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). I tillegg har vi Meglere; det vil si aktører som kan assistere ved valg av inkassobyrå. Kredittilsynet er myndighetsorgan for bransjen.
 

I 2019 skal Norges inkassolov gjennomgås og det er spådd mange endringer

- denne loven har ikke vært endret siden 1987 og mange mener den ikke ivaretar skyldneres krav om penger til livsopphold og urimelige høye gebyrer på små krav
Her er endringene vi kan forhåpentligvis se i løpet av året. Kilde: fiancer.com
Les mer
11.02.19
 
Foto: Tove Lautin, faktisk leder i MAIK Inkasso

MAIK: Egen innfordring gir viktig informasjon tilbake til konsernet i kraft- og nettbransjen

Look to MAIK! MAIK Inkasso håndterer siste ledd i verdikjeden til MAIK-gruppen – innfordring og inkasso. Med effektive verktøy fra CONCENT gir de verdifull informasjon om betalingsadferden til kundene tilbake i konsernet
MAIK og CONCENT har samarbeidet i flere år om løsninger som gir bedre likviditet, fremtidsrettede løsninger og økonomiske resultater for energibransjen.
MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for kraft og nettselskaper i Norge. Tove Lautin er faktisk leder i selskapet og kom til MAIK i 2018 med lang erfaring fra ledende aktører i inkassobransjen.
Selskapet benytter en rekke løsninger fra CONCENT og samarbeidet har gått over mange år. – Nå innfører vi robotisert innfordring og det betyr at smarte verktøy skal resultere i enda bedre leveranse på alle områder, forteller hun. – Men det beste vi har er teamets medlemmer og kunnskapen vi har. Det er vårt største fortrinn.
– Tove, du hadde erfaring fra innfordring av en rekke ulike krav, men nå én type. Klarer man å spisse innfordringen mot én spesiell type krav, og er det en fordel? – Det er definitivt en fordel at vi kan optimalisere innfordringsprosessen, fordi det er dette vi skal være gode på, forteller Tove. – Vi skal ikke være gode på alt innen alle bransjer, men på dette. Da kan vi bidra med innsikt tilbake til kundene og konsernet, kunnskap som er viktig for andre forretningsområder til selskapet, forteller hun.
GJENNOMFAKTURERING - ØKT RISIKO FOR TAP: Med prinsippet om gjennomfakturering løper kraftselskapet større risiko for tap på fordringer, og da er det viktig å bidra med gode inkassorutiner, gode verktøy for høyest mulig betalingsgrad. I tillegg er det viktig å tilby løsninger som gjør det enklere for skyldnerne å betale, sier Tove. Kilde: concent.no
Les mer - MAIK: Egen innfordring gir viktig informasjon tilbake til konsernet i kraft- og nettbransjen
30.01.19
 

Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt

- Statens innkrevingssentral kan dekke opp utestående krav ved å ta utlegg
….. enten i formuesgoder som eiendom, eiendeler, kontoer eller i lønn/trygd (gjelder også feriepenger). Kilde: sismo.no
Les mer
28.01.19
 

Utdannings-programmet 2019

- Virke Inkasso
Programmet består av to moduler og en eksamen, og er lagt opp etter Virke Inkasso sine kompetansekrav til bevillingshavere.
Autorisasjon oppnås først når man har gjennomført begge moduler og eksamen er bestått. Kilde: kontraktadvokat.no
Les mer
23.01.19
 

Forlenget svarfrist til forliksrådene

- Politidirektoratet (POD) har etterkommet Virke Inkassos ønske om lengre svarfrist til forliksrådene fra 10 til 14 dager
POD har nå bekreftet at deres systemleverandør nå har gjennomført endringer slik at fristen fremover vil være 14 dager. Kilde: virke.no
Les mer
23.01.19
 

Inkassokrav fra legekontor diskutert i Stortinget

- Helseminister Bent Høie (H) fikk spørsmål om Melin-konsernets dominerende posisjon ved landets legekontor i Stortingets spørretime
Gjennom en rekke selskaper i en omfattende selskapsstruktur styrer Jesper Melin stadig flere legers pasientjournaler, pasientkommunikasjon, betaling, fakturering og inkassovirksomhet, slik Dagens Medisin tidligere har beskrevet.
Det er betenkelig at én person har så stor innflytelse over alle sider av primærlegetjenesten. Vi er på vei mot en uheldig monopolsituasjon, sa Svein Aarseth, fastlege og leder av Rådet for legeetikk i Legeforeningen til Dagens Medisin i september i fjor. Kilde: dagensmedisin.no
Les mer
13.01.19
 
Foto: Mathias F. Seierstad Haugan, advokat i Kredinor

Kredinor ser en stadig økt trend hvor BankID blir misbrukt til å inngå låneavtaler

Mathias Haugan, advokat i Kredinor - et av foredragene på Proffseminaret 2018
Advokatene i Kredinor prosederer ofte saker hvor BankID har blitt benyttet ved urettmessige låneopptak. Typetilfellet er at BankID-innehaver har blitt svindlet av nærstående. Gjerningspersonen har videre som regel uttømt egne kredittmuligheter før man har begynt å svindle nærstående. BankID-innehaver kan i slike saker ha et erstatningsansvar overfor avtalemotparten.
Spørsmålet er hvordan svindelen har blitt muliggjort. BankID-innehaver har en plikt til å holde sikkerhetsanordningene tilknyttet sin BankID skjult for uvedkommende. Man har en særskilt plikt til å holde passord skjult. Passordet må ikke røpes for noen, heller ikke overfor husstandsmedlemmer. Med røpes kan forstås ikke bare bevisst overgivelse av passordet, men også ubevisst avsløring av eget passord.
Med BankID kan man logge inn på nær sagt alle offentlige nettsteder, også de med høyeste sikkerhetsnivå. Det betyr alt fra Altinn.no, NAV.no, helsenorge.no, skatteetaten.no, i tillegg til kommuner og fylkeskommuner. BankID gir også tilgang til sikker e-post i e-Boks eller i Postens digitale postkasse Digipost. Handel og servicenæringen, herunder nettbutikker, strømleverandører, medlemsorganisasjoner m.fl. bruker BankID for å verifisere betaling og avtaleinngåelser. Bruksområdet utvides stadig. Som eksempel kan vises til at all kommunikasjonen mellom domstolene og advokater nå skal skje gjennom Aktørportalen der identifikasjonen skjer blant annet gjennom BankID.
Vi lever i et samfunn med økt digitalisering, og det må stilles krav til at BankID-innehaver holder passordet skjult for uvedkommende. Dette gjelder også overfor nærstående. Dersom noen oppfatter ditt passord ved innlogging eller gjetter seg frem til passordet, kan dette medføre et erstatningsansvar overfor den institusjon som har innrettet seg etter en uautorisert BankID-signatur.
Advokatfellesskapet Bratsberg i Kredinor har opparbeidet seg en omfattende prosedyreerfaring innen BankID-misbruk og bistår jevnlig kreditorer i slike saker.
Les mer - Kredinors Proffseminar 2018
09.01.19
 

Betalings-automater kan føre til svært dyre legebesøk

– veldig ubehagelig for meg som fastlege
Fastlege Arne Bredvei fikk sjokk da han fikk vite at en av pasientene hans hadde fått et inkassokrav på 6000 kroner etter et ubetalt legebesøk. Nå ønsker flere leger å slutte med betalingsautomatene.
– Har du fått tilbakebetalt de 6000 kronene som inkassoselskapet krevde av deg, spør fastlege Arne Bredvei en pasient over telefonen. Kilde: nrk.no
Les mer
07.01.19
 

Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?

Owe Rud: Som kreditt/inkassomann siden 1980 bifaller naturligvis redaktøren en modernisering av Inkassoloven. La det være klart. Som stort sett alltid har teknologiutviklingen også i dette tilfellet løpt fra lovgiverne
Derfra til å se på inkassobransjen som en slags økonomiens pelsdyrbransje – som deler av media nå gjør – og at nærmest alt som foregår i bransjen er klanderverdig, er imidlertid et drøyt stykke.
Justisministeren vil granske inkassobransjen og det er også greit, selv om bransjen allerede er en av de mest gjennomregulerte i landet. Faktum er også at Staten selv v/SI er landets desidert strengeste- og minst imøtekommende/fleksible pengeinnkrever.
Hvis Stortinget virkelig ønsker å redusere kostnadene for skyldnere burde det egentlig være fort gjort. Det er Statens gebyrer og avgifter som utgjør mesteparten av de mye omtalte kostnadene.
Det er sikkert forbedringspotensiale men Inkassobransjen har helt klart en meget viktig rolle å fylle i norsk næringsliv. Bransjen skal derfor ha rammevilkår som gjør at den kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor så vel fordringshaver (som for øvrig, stort sett, blir helt glemt av krisemaksimererne i deler av media) som skyldner.
Hverken mer eller mindre.
Les også gjerne denne saken: Slik vil Luksusfellen endre inkassoloven
04.01.19
 

Inkasso-bransjen: Hvem jagde Robin Hood til skogs?

Crone: De siste ukene har man i media fått et inntrykk av at regelverket er tilrettelagt slik at inkassobransjen kan begå økonomiske overgrep mot den alminnelige samfunnsborger. Men henger dette egentlig på greip, og hva med statens egen rolle?
Når inkassofaglig inkompetente politikere får spalteplass og tv-tid til å komme med uriktige påstander, kan det fremstå som om inkassobransjen har tatt med seg balltre og hunder og jagd Robin Hood til skogs. Kilde: crone.no
Les mer
29.12.18
 

Alektum Group secures strategically important contract with Telia Finance AS

- in Norway
Alektum Group continues to expand its customer base in the telecom segment as it signs an agreement with Telia Finance AS in Norway.
The contract is a so-called forward flow contract where Alektum Group will buy debt portfolios, mainly comprised of terminated hardware contracts, on a continuous basis from Telia Finance in Norway. The first cases will be processed by Alektum Group in January 2019. Kilde: alektumgroup.com
Les mer
29.12.18
 

Velkommen til KredinorNytt

- i det nyeste kundemagasinet KredinorNytt kan vi lese mer om nye løsninger, inkassotall og kunder av Kredinor
Vi kan lese om TONO som sørger for at komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag får betaling når musikken deres spilles. Kredinor bistår dem med oppfølging fra fakturering til pengene er på konto.
Her er også en artikkel om BISNODE som er leverandør av data og informasjon til 150 000 kunder i 18 land, hvorav Kredinor er en av kundene. Kredinor hjelper Bisnode med inkassotiltak når kundene ikke betaler for informasjon de har bestilt og fått levert.
En ny kunde av Kredinor er TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN som krever inn gebyr fra eiere av kjøretøy som ikke har tegnet den lovpålagte ansvarsforsikringen. De har en nullvisjon som innebærer at de alle kjøretøy skal ha tegnet ansvarsforsikring. Kredinor bistår i hele verdikjeden til TFF.
I tillegg kan dere lese en foruroligende artikkel om BankID-tyveri som øker sterkt i Norge samt nyheter og neste års kurskalender fra Kredinor.
Les mer - KredinorNytt
19.12.18
 
Foto: Hallgeir Kvadsheim ble tildelt kredittprisen for 2010 av Norsk Kredittforum

Slik vil Luksusfellen endre inkassoloven

- etter 19 sesonger har forbrukerøkonomene i Luksusfellen en erfaring politikere bør lytte til
Etter 10 år og 19 sesonger med Luksusfellen, har Lene Drange, Hallgeir Kvadsheim og de andre i TV 3-serien fått en unik kunnskap om hvordan inkasso fungerer i Norge. Kilde: nettavisen.no
Les mer
19.12.18
 
Foto: Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor

Bør inkasso-kostnadene bli så små at det oppfordres til forsinket betaling?

- Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor
Er det virkelig slik at når en liten faktura misligholdes at det er inkassoselskapet som er den store stygge ulven? Kilde: nettavisen.no
Les mer
19.12.18
 

Forsinkelsesrente og standard-kompensasjon fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2019
Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 380 kroner. Kilde: regjeringen.no
Les mer
18.12.18
 

Auer Witte Thiel har ikke bevilling til å drive inkasso-virksomhet i Norge

- Auer Witte Thiel er et tysk foretak som inndriver forfalte krav på vegne av andre
Finanstilsynet har mottatt henvendelser fra norske forbrukere om foretakets inkassovirksomhet.
Finanstilsynet har i brev informert foretaket om norsk inkassolovgivning, og bedt om redegjørelse for inkassovirksomheten i Norge. Det er ikke mottatt svar fra foretaket.
Finanstilsynet er kjent med at også Forbrukertilsynet og Forbruker Europa har mottatt henvendelser fra norske forbrukere om inkassovirksomheten i Auer Witte Thiel. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
18.12.18
 

Regjeringen vil fryse inkassosatsene

Regjeringen foreslår å fryse inkassosatsene mens regelverket blir gjennomgått. Stortinget vil ha satsene ned
Mandag morgen innkaller Justisdepartementet til høringsmøte med inkassobransjen. Temaet er frysing av inkassosatsene. Stortinget ber regjeringen vurdere å redusere satsene. Kilde: nettavisen/rb.no
Les mer
17.12.18
 

Namsfogd kritisk til småkrav

- vi gjør folk til slaver for bagateller
En av Norges mektigste pengeinnkrevere er svært kritisk til utviklingen i inkassobransjen.
Namsfogd Alexander Dey i Oslo leder den instansen inkassobyråene henvender seg til når utestående fordringer skal tvangsinnkreves. Kilde: nettavisen.no
Les mer
07.12.18
 
Foto: Tom Hellerud, Business Operations Controller i Alektum Oslo

Alektum, for deg som er interessert i rask og sunn vekst

Vi vet hvor kostbare ikke-betalende kunder kan være. Derfor har vi utviklet et tilbud for våre oppdragsgivere som gjør at de finner og bearbeider de riktige kundene, samt har mulighet til å maksimere inntektene
Credit News snakker med Tom Hellerud, Business Operations Controller i Alektum Oslo. Tom, Alektum er en internasjonal aktør som nå også tar sikte på å bli mer synlige i Norge? Ja, det stemmer. Vi er representert i 16 land, noe vi mener er fordelaktig når norske selskaper skal vokse internasjonalt.
Dere satser sterkt på SKREDDERSYDDE OG TILPASSEDE LØSNINGER? - Ja, vi tror ikke på mottoet «alt for alle», men på skreddersydde og tilpassede løsninger. Med respekt for at forretningslogikken er forskjellig i ulike bransjer, har vi primært valgt å rette våre tilbud mot noen spesifikke segmenter. Vår ambisjon er å ta utgangspunkt i dine konkrete behov og dermed levere unik kundeverdi.
Hovedkontoret til Alektum i Norge ligger i Tønsberg, med avdelingskontor i Oslo. HVORDAN ER DERE ORGANISERT? - Vi har delt porteføljen i 6 forskjellige team: • Bank krav • Finans krav • B2B krav • Netthandel • Backoffice • Callsenter - benytter ringerobot for automatisk utring på saker. Våre team jobber sammen på sakene på tvers av kontorene. Vi har valgt dette for å få en felles kultur- og samme måte å jobbe på. Den enkelte kunde hos Alektum får sin egen ansvarlige kontaktperson på teamet som de forholder seg til. Alektum bruker samme innfordringssystem i hele konsernet. Dette er en stor fordel for våre kunder som får samme rapporter, integreringer, osv.
BACKSTAGE: NETTKONTOR FOR OPPDRAGSGIVER. Alektum tilbyr alle sine oppdragsgivere en eller flere bruker-identer på sin nettkontorløsning Backstage. Fortell litt mer om dette, Tom: Ja, løsningen er realtime med vårt behandlingssystem og gir en god oversikt over alle saker som er til behandling – aktive og avsluttede saker presenteres i adskilte lister. Oppdragsgiver kan i detalj se behandlingshistorikk på sakene - hvilke brev som har blitt sendt, notater og betalinger. Videre kan oppdragsgiver om ønskelig kjøre ut egne rapporter og statistikker eller eksportere detaljinformasjon til eksterne verktøyer (egen rapportgenerator, Excel med mer.) Backstage er brukervennlig og følger de strengeste krav til sikkerhet. Flere av våre oppdragsgivere benytter Backstage parallelt med sine kundesystemer, sier Tom Hellerud.
NETTLØSNING MOT SKYLDNER - PLAN & PAY: Alektum Inkasso AS har en skyldnerweb der skyldner kan logge seg inn å få oversikt over egne saker. I tillegg kan skyldneren opprette nedbetalingsplaner for en eller flere saker. Vi har også lagt inn budsjettmodeller som kan hjelpe en skyldner til å få oversikt over egen økonomi, samt linker til aktuelle informasjonssider, forteller Tom Hellerud. Avslutningsvis, Tom, kan du fortelle oss litt kort om deg selv og din yrkesaktive karriere? Ja, jeg er 50 år og bor i Tønsberg. Har vært i bransjen siden 1998. Begynte i Norsk Inkasso System/Alektum i år 2000. Jeg startet som saksbehandler med ansvar for overvåksporteføljen og jobber nå som avdelingsleder og faktisk leder (Buisness Operations Controller) i Alektum Oslo, sier Tom Hellerud til Credit News.
Les mer - Alektum tar sats i inkasso-markedet
04.12.18
 

Sendte ut 500.000 purrebrev i året

- nå slutter de med det
Nye regler for EU-kontrollen, du må følge med.
EU-kontroll er obligatorisk for alle personbiler fra de er fire år gamle. Da skal bilen inn til kontroll, annet hvert år. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
03.12.18
 

European Consumer Payment Report 2018

The European Consumer Payment report provides insights to European consumers’ views on their economic outlook, and is thus a barometer on the economic whereabouts of Europe from the consumer’s perspective
Intrum: The European Consumer Payment Report is based on a survey that was conducted simultaneously in 24 European countries during September 2018, and we had 24 398 respondents. Kilde: Intrum.com
Les mer
03.12.18
 
Foto: Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen

Kredinors Proffseminar 2018

Tradisjonen tro samlet Kredinor kunder, partnere og lokalt næringsliv til Proffseminaret, som er en unik møteplass med spennende næringslivsprofiler og dyktige fagpersoner den 14.-15. november 2018 på Clarion Hotel Air i Stavanger.
Kredinor hadde igjen lykkes med å få satt sammen et variert og interessant program blant andre Hege Skryset fra Kongsberg Digital, Thina Saltvedt fra Nordea og Robert Mood fra Røde Kors blant de eksterne foredragsholderne. Foruten dette fikk vi en grundig innføring i området Økonomisk kriminalitet og håndtering av varslingssaker ved advokatene Berit Reiss-Andersen og hennes kollega Petar Sekulic, som begge er partnere i DLA Piper.
Selv har Kredinor også mange dyktige interne foredragsholdere som holdt innlegg fra sitt eget fagområde. De gav en oppdatering på lover og regler innenfor inkasso, utviklingen i inkassosaker og inkassogjeld, ny finansavtalelov, innsikt hentet fra kundedatabasen i Kredinor og mye mer. Namsfogden i Stavanger – Sandnes ved Inger-Lill Endresen snakket om gjeldssituasjonen på Vestlandet.
Proffseminaret er rettet mot alle som har sine arbeidsfelt innenfor områdene kreditt, inkasso, jus og økonomi og er blitt et årlig høydepunkt for mange som har sitt virke innenfor disse fagområdene. Årets seminar var det 31. i rekken og ble åpnet av Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen. Han benyttet anledningen til å informere om det samfunnsansvar Kredinor har og tar, gjennom å følge opp ubetalte krav på vegne av våre oppdragsgivere på en etisk forsvarlig, forutsigbar og god måte overfor dem som skylder penger. Han viste også til tall så langt for 2018, før han overlot scenen til den dyktige konferansieren Svein Tore Bergestuen.
Kredinor deler også hvert år ut en kredittpris, og årets vinner av Kredinors kredittpris ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank. Credit News gratulerer!
Flere av foredragene på Proffseminaret kommer i egne saker. Følg med CreditNews fremover!
Les mer - Kredinors Kredittpris 2018
28.11.18
 
Foto: Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB

Årets Kredittpris fra Kredinor – en tradisjon

Årets vinner ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB
Kredinor ønsker hvert år å fremheve en eller flere hos våre oppdragsgivere som har gjort seg bemerket i grensesnittet mellom kreditt, betalingsoppfølging og inkasso – og oss som inkassoselskap. Prisen er delt ut fire ganger tidligere av adm. direktør Tor Berntsen. Årets vinner ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB. • I 2017 vant Åse Linda Hillestad fra Lyse Dialog AS • I 2016 vant Eva Kvakkestad og Lise Einarsen i Fortum Markets AS • I 2015 vant Tore Andresen, COO i BankNorwegian
Kredinors Kredittpris 2018 til Steinar Bøhn, Nordea Bank
Tradisjonen tro ble årets vinner kunngjort under Proffseminaret den 14. november 2018, i Stavanger med følgende begrunnelse: Steinar Bøhn fortjener årets kredittpris fordi han er en suveren fagperson innenfor kredittfaget, og alltid på jakt etter løsninger som bidrar til å ta selskapet videre gjennom gode kundeopplevelser og høy løsningsgrad.
Kriterier og begrunnelsen som ligger til grunn for utvelgelsen:- Faglig integritet: o Vinneren har i over flere år utmerket seg som en oppdragsgiver med høy faglig integritet og tydelig kravstiller til Kredinor - Nyutvikling/innovasjon: o Samarbeidet har i flere runder bidratt til nyutvikling av løsninger og videreutvikling av produktspekteret i Kredinor - Kompetanse: o Kredittfaglig har vinneren et omfattende kunnskapsnivå og en fremragende evne til å tenke ut nye - og gode løsninger. - Samhandling: o Vinneren er samspillsorientert, og har en utpreget evne til å få de rundt seg til å strekke seg langt og yte sitt aller beste blant annet gjennom sitt gode humør og sine slående replikker. - Merverdi/nytte for andre: o Utvikling i samspill med vinneren har gitt positiv spillovereffekt ved at løsningene har blitt brukt til å forbedre tilbudet til andre oppdragsgivere
Steinar Bøhn fikk en diplom med begrunnelsen for prisen, en glassplakett med inngraving, blomster og en reisegavesjekk på kr 10 000,-. Reisegavesjekken vil gis videre til veldedig formål.
28.11.18
 

Professor ved UiO om inkasso

- inkasso i Noreg er for lønsamt
I Noreg kan inkassobyråa i nokre tilfelle krevje fem gonger så mykje i gebyr som i Sverige. Kilde: nrk.no
Les mer
26.11.18
 
Foto: Endre Solvin-Witzø, administrerende direktør i Lowell Norge

Lowell skal hjelpe norske pasienter å bli økonomisk friskmeldt

Lowell - tidligere Intrum Justitia Norge - har inngått en avtale om å bistå med betalingsoppfølging av pasienter som har vært på norske sykehus
- Pasientene vil få en bedre og mer individuelt tilpasset betalingsoppfølging enn de tidligere har fått, lover administrerende direktør i Lowell Norge, Endre Solvin-Witzø. Han er godt fornøyd med å ha vunnet en av de viktigste kreditthåndteringskontraktene i det norske markedet i 2018.
- Vi er glade for å ha blitt valgt som leverandør i sterk konkurranse med øvrige selskaper i bransjen. Når vi mobiliserer for å vinne og levere på vår vekstambisjon i Norge viser vi at Lowell er den beste samarbeidspartneren innen kreditthåndtering for norske selskaper. Etter at vi i tidligere Intrum Justitia Norge ble solgt til Lowell har vi fått en eier som i enda større grad satser på innovative løsninger. Det kommer både våre samarbeidspartnere og deres kunder til å merke ytterligere effekt av i tiden fremover. Ikke minst gjelder dette nå pasienter på norske sykehus. De vil få en bedre og mer individuelt tilpasset betalingsoppfølging enn de tidligere har fått, forteller Solvin-Witzø.
OMFATTENDE ANBUD
Sykehusinnkjøp gjennomfører innkjøpene av varer og tjenester for norske, offentlige helseforetak. Da deres avtale med eksisterende leverandør nærmet seg slutten, gikk de ut på anbud for å finne den beste samarbeidspartneren til å støtte seg i det viktige og sensitive arbeidet det er å få betalt fra pasienter på norske sykehus. Et slikt anbud er en svært omfattende prosess.
- Vi startet prosjektarbeidet i desember 2017 og hadde etter det diverse dialogmøter for å finne ut hvilke elementer som ville være de viktigste for oss i valg av leverandør av kreditthåndteringstjenester, forteller prosjektleder for Sykehusinnkjøp, Kine Olaussen Joki.
Les mer - Se hva sykehuset vektla i valg av samarbeidspartner
21.11.18
 

Norge har størst inkassovekst i Norden

- gir ikke mening, sier Forbrukerrådet om de nye tallene
Samlet inkassogjeld i Norge har økt klart mest blant de nordiske landene det siste året. Antall inkassosaker vokser også raskest i Norge, der Sverige følger tett etter.
Det går frem av den ferske Nordic Debt Collection-analysen, nylig utgitt av inkassoselskapene Intrum og Lindorff. Kilde: aftenposten.no
Les mer
19.11.18
 
Foto: Foran: Sven Ingebretsen, Øivind Askvik, Bak: Åsmund Gusfre, Anita Engedalen, Tore Bye, Ruth Vogsland, Inger Mortensen

Ny avtale med Skagerak Nett

Skagerak Nett har valgt Sergel for håndtering av innfordringer
Rask behandling holder strømnettet åpent. Skagerak Nett har valgt Sergel for håndtering av innfordringer. Gode løsninger og høy kvalitet var utslagsgivende for et av Norges største nettselskap.
Skagerak Nett har hatt tjenesten ute på anbud, og etter endelig evaluering har valget falt på Sergel Norge. - Sergel Norge har det beste tilbudet når det kommer til forholdet mellom kostnad og kvalitet, sier Øivind Askvik, konserndirektør i Skagerak Nett, etter offentliggjøringen av at Sergel Norge er valgt som samarbeidspartner for de neste årene.
Kunder av nettselskapet er fremover sikret optimal administrasjon av inkassokrav som i ytterste konsekvens kan føre til stenging av strømtilførsel. Brukervennlige og effektive betalingsløsninger med dynamisk rapportering mellom Skagerak Nett og Sergel sørger for rask åpning av strømtilførselen.
– Vi har de siste årene hatt stort fokus på utvikling av innovative løsninger, og er stolte av at nok en betydelig aktør ser verdien av dette for sine innfordringstjenester, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge. Nettopp verdien av innovative løsninger fremheves av Øivind Askvik:
– Sergel Norges tilbud ble vurdert som det beste i forhold til løsning for stengeadministrasjon, samt sikring av effektivitet, kvalitet og kontinuerlig videreutvikling av innfordringstjenester. Sergel Norge ser frem til samarbeidet med et av Norges største nettselskap de neste årene.
09.11.18
 
Foto: Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto

Digitalisering i inkassobransjen

Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto , på Connecting Konferansen, 2.november
Etter at Conectos Per Olov Sjøgren og Ane Wiig Syvertsen hadde ønsket velkommen- og Sparebankens Elisabeth Holvik hadde guidet deltakerne gjennom makrobildet, presenterte Iren Rutle noe av det som skjer i Conecto og i bank/finansbransjen generelt, av trender og nyheter. Teknologi muliggjør ny forretning i de fleste bransjer, inklusiv bank/finans. Dette vil påvirke både Conecto og Conecto sine kunder.
Det snakkes mye om at Norge har et av verdens mest effektive system og infrastruktur for betalingsløsninger. Det er spesielt 3 viktige drivere for digitalisering av betalingsløsninger i bank/finans: 1. Internett, 2. Smarttelefon og 3. Effektiv og digitalisert bankstruktur.
Trendene viser at flere handelsaktører ønsker å tilby sine kunder å handle på faktura, på samme måte som i netthandel. Denne utviklingen vil trolig over tid øke det norske fakturavolumet. Vi ser en tendens til at nett og fysisk handel smelter sammen til bare handel. Enkelhet vil være nøkkelen for de aktørene som lykkes i markedet, og etablerte banker utfordres av nisjeaktører.
Sammen med SpareBank1 har Conecto lansert et helt nytt produkt - Utsett betaling – i mobilbank. Tjenesten gir kundene enkelt mulighet til å utsette en faktura i tre måneder mot et gebyr. Produktet er det første av flere produkter som er under utvikling og som vil lanseres etterhvert. Conecto tilbyr løsningen til alle banker/finansselskaper og er i dialog med flere banker og samarbeidspartnere utenfor SB1 Alliansen.
Conecto jobber også med et helt nytt produkt; - Faktura i butikk - Enkelhet er nøkkelen, hvor kundene kan gjennomføre transaksjonen på mobil uansett hvor de befinner seg. Er det en ting som er helt sikkert, så er det at vår bransje er midt i en stor omstilling og at ingen vet hvem som blir de toneangivende aktørene fremover. Derfor er det helt avgjørende å henge med og være innovativ, avslutter Iren Rutle.
09.11.18
 

Uttalelse vedrørende sammenslåing av bompengekrav

- Finanstilsynet
Ved inndrivelse av flere krav fra samme fordringshaver mot samme skyldner, skal kravene som utgangspunkt slås sammen, jf. Finanstilsynets rundskriv 1/2018.
Les mer
04.11.18
 

Venter flere inkassosaker i hele Norden

For første gang er det laget en analyse som måler utviklingen innenfor kreditthåndtering og betalingsevne blant personer på tvers av de største nordiske landene, Sverige, Danmark, Norge og Finland. Denne utvikles av Intrum og Lindorff
Viktigste funn: •Antall inkassosaker i Norge har økt med 35 prosent fra andre kvartal 2017 til andre kvartal 2018. Den har økt med 33 prosent i Sverige og med 3 prosent i Finland. Kilde: lindorff.no
Les mer
26.10.18
 

Tre faktorer endrer inkassobransjen dramatisk

- er du rustet for fremtiden?
Flere og flere nordmenn har gjeld til de dør. Neste år kommer et nytt lovverk som følge av endret kundeadferd. Forbrukslån har eksplodert siste fem år, og ligger nå på cirka 108 milliard norske kroner. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Forbruksmønstrene våre endrer seg. Tidligere var det nesten en ære-sak å få sine lån nedbetalt, men dette har endret seg, sier Per Stenerud, Key Account Manager i EVRY. Han har jobbet med inkassoselskaper i mange år og ser tydelig hvordan den endrede forbrukeradferden stiller nye krav til bransjen. Kilde: infotorg.no
Les mer
23.10.18
 

Payback – svar fra Finanstilsynet

- Virke inkasso
Etter at Finanstilsynet mottok Virke inkassos brev til Finanstilsynet om en klargjøring av hvorvidt tilsynet fører kontroll med bestemmelsene knyttet til pay-back eller ikke, har Finanstilsynet gitt tilbakemelding i et brev datert 11.10.2018. Kilde: virke.no
Les mer
23.10.18
 

Ny selvbetjening for tvangsinnkreving

- Statens innkrevingssentral
For deg som har ubetalte krav på tur inn i, eller som allerede er under tvangsinnkreving - nå finnes det en helt ny selvbetjening.
Slik bruker du selvbetjeningen: Logg deg inn på Din side. Har du fått varsel om utleggsforretning, så finner du et ikon som heter Varsel. Du finner også tjenester for å klage på et pågående trekk i inntekten din, utleggspant som er tatt eller trekk i tilgode skatt. Du finner tjenestene under overskriften Tjenester på Din side. Kilde: sismo.no
Les mer
22.10.18
 

Sender pengekrav til syke som ikke får betalt regningen

- raser mot inkassoselskap
Ola Skrautvol mener inkassoselskap utnytter folk som ikke klarer å betale på legesenter på egenhånd. – En kynisk business som utnytter de mest sårbare i samfunnet.
Du har nok vært til legen og selv måttet betale på en slik automat. Den som står på venterommet på mer enn 75 prosent av landets legekontor – som en selvbetjeningsløsning for å betale for legetimen.
For de fleste av oss er det en enkel affære å trykke oss frem og betale. Men dersom du er gammel, svært syk eller har en telefonkonsultasjon med en lege, er ikke like enkelt.
Og da kan fort legebesøket bli mye dyrere enn forventet. Kilde: tv2.no
Les mer
22.10.18
 

Arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt

Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning
Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Kilde: virke.no
Les mer
17.10.18
 

Finansklage-nemnda - inkasso

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister om forpliktelser mellom skyldnere og inkassoselskap
Konsekvensen av brudd på inkassolovens regler er at krav om inkassosalær kan falle bort. Nemnda kan ikke vurdere en tvist om pengekravet inkassosaken er knyttet til, men kan vurdere om kravet er korrekt varslet, og om inkassoselskapet har håndtert saken i samsvar med god inkassoskikk.
Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.
Innen inkasso kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. Vi kan kun behandle klager på inkassoselskap som driver inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling gitt av Finanstilsynet. Kilde: finkn.no
Les mer
16.10.18
 

Nordic Debt Collection Analysis 2018

- Intrum
In our new Nordic debt collection analysis we focus on giving an economic view of the Nordic countries, seen from the debt collection perspective.
The analysis is mainly based on Intrum’s vast debt collection data analysed in a macroeconomic context. Kilde: Intrum.com
Les mer
15.10.18
 
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor AutoFakt - sømløst fra parkering til betaling

Vi lanserer nå tjenesten Kredinor AutoFakt, en løsning som gjør parkering og betaling befriende enkelt for bileier – og for parkeringsselskapet. – Med Kredinor AutoFakt leses kjøretøyets registreringsnummer automatisk på vei inn og ut av parkeringen, og faktura sendes de som ønsker det fremfor å betale med kontanter, kort eller app. – Den nye faktureringsløsningen er utviklet for å gjøre det enklere for bileier å betale for parkeringen, og mindre ressurskrevende for parkeringsselskapet å kreve inn pengene, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor. – Med Kredinor Autofakt skjer alt sømløst for parkeringsselskapet – tid og ressurser som tidligere ble brukt på fakturering og betalingsoppfølging kan nå brukes til andre ting, understreker han.
PARKERING BLIR ENKLERE OG MER KUNDEVENNLIG – Parkeringsbøter er snart historie for flere og flere parkeringsselskap som lar kunden betale for faktisk medgått tid for parkeringen, fremfor å ilegge dem bøter for å ha forhåndsbetalt for lite. Den nye teknologien reduserer også utgiftene til parkeringsvakter. I tillegg er automatisk skiltregistering ved inn og utkjøring en gevinst for forbrukeren som slipper å bekymre seg for bøter, sier Audun Rønningen Danielsen.
KUNDEN HAR VALGET - Når registreringsnummeret leses automatisk på vei inn og ut av parkeringshuset, muliggjør det flere betalingsmuligheter ved avsluttet parkering. Kunden kan betale kontant eller med kort i automat, i en app eller bare ved å kjøre ut av parkeringshuset og få faktura tilsendt i ettertid. Dersom faktura velges, kobles dataene med motorvognregisteret, og Kredinor AutoFakt sørger for en sømløs prosess fra kravet har oppstått, til faktura er betalt. –Dette gir gode kundeopplevelser og fornøyde kunder.
BETALINGSOPPFØLGING OG INKASSO - Hvis faktura ikke betales overføres kravet til oppfølging i Kredinor gjennom for eksempel purring, varsel om inkasso og rene inkassotiltak. Hvis kunden klager på faktura, stoppes videre prosess inntil vi får undersøkt saken. Kredinor følger tett inntil saken er avsluttet, og kan i tillegg til ren fordringsadministrasjon og inkasso også bistå med kundeservicetjenester. – Dette er vinn vinn. Vi gjør det enklere for både sluttkunde og parkeringsselskapet, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.
KREDINOR ER MARKEDSLEDER I PARKERINGSBRANSJEN - Kredinor er en viktig aktør i parkeringsbransjen og bistår med løsninger som håndterer alle ledd fra Ileggelse/parkeringsbot til pengene er på konto hos vår oppdragsgiver. Parkeringsservice i Kredinor håndterer rundt 250000 ileggelser i løpet av et år, og er tett på i hele inkassoløpet fra betaling uteblir til pengene er på konto. Parkeringsservice ivaretas via vårt erfarne spesialistteam i Kristiansund, som samarbeider tett med kundeservice, saksbehandlere og vår avdeling for overvåking i Oslo.
09.10.18
 

Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

- Datatilsynet
Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende: Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet.
Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. «Beløpet ble betalt inn [DATO]», «fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt»).
Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev.
Dette er for å sikre at selskapet registrerer henvendelsen. Ta kopi av brevene du sender og svarene du får. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
09.10.18
 

Swedish Debt Collection Cases Jump

- as Intrum Sees Risks Ahead
Number of cases in Sweden gained some 30 percent last quarter. Intrum sees risk of rising numbers ahead as rates start rising. Kilde: Bloomberg.com
Les mer
08.10.18
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA