Sergel

Inkasso og Fordringsadministrasjon

På en pengestrømsportal som creditnews.no er naturligvis Inkasso og Fordringsadministrasjon et meget sentralt tema. Bransjen består av aktører som tilbyr Fremmedinkasso- og relaterte tjenester; det vil si de tradisjonelle inkassobyråene. De fleste av disse er organisert i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). I tillegg har vi Meglere; det vil si aktører som kan assistere ved valg av inkassobyrå. Kredittilsynet er myndighetsorgan for bransjen.
 

Arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt

Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning
Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Kilde: virke.no
Les mer
17.10.18
 

Finansklage-nemnda - inkasso

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister om forpliktelser mellom skyldnere og inkassoselskap
Konsekvensen av brudd på inkassolovens regler er at krav om inkassosalær kan falle bort. Nemnda kan ikke vurdere en tvist om pengekravet inkassosaken er knyttet til, men kan vurdere om kravet er korrekt varslet, og om inkassoselskapet har håndtert saken i samsvar med god inkassoskikk.
Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.
Innen inkasso kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. Vi kan kun behandle klager på inkassoselskap som driver inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling gitt av Finanstilsynet. Kilde: finkn.no
Les mer
16.10.18
 

Nordic Debt Collection Analysis 2018

- Intrum
In our new Nordic debt collection analysis we focus on giving an economic view of the Nordic countries, seen from the debt collection perspective.
The analysis is mainly based on Intrum’s vast debt collection data analysed in a macroeconomic context. Kilde: Intrum.com
Les mer
15.10.18
 
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor AutoFakt - sømløst fra parkering til betaling

Vi lanserer nå tjenesten Kredinor AutoFakt, en løsning som gjør parkering og betaling befriende enkelt for bileier – og for parkeringsselskapet. – Med Kredinor AutoFakt leses kjøretøyets registreringsnummer automatisk på vei inn og ut av parkeringen, og faktura sendes de som ønsker det fremfor å betale med kontanter, kort eller app. – Den nye faktureringsløsningen er utviklet for å gjøre det enklere for bileier å betale for parkeringen, og mindre ressurskrevende for parkeringsselskapet å kreve inn pengene, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor. – Med Kredinor Autofakt skjer alt sømløst for parkeringsselskapet – tid og ressurser som tidligere ble brukt på fakturering og betalingsoppfølging kan nå brukes til andre ting, understreker han.
PARKERING BLIR ENKLERE OG MER KUNDEVENNLIG – Parkeringsbøter er snart historie for flere og flere parkeringsselskap som lar kunden betale for faktisk medgått tid for parkeringen, fremfor å ilegge dem bøter for å ha forhåndsbetalt for lite. Den nye teknologien reduserer også utgiftene til parkeringsvakter. I tillegg er automatisk skiltregistering ved inn og utkjøring en gevinst for forbrukeren som slipper å bekymre seg for bøter, sier Audun Rønningen Danielsen.
KUNDEN HAR VALGET - Når registreringsnummeret leses automatisk på vei inn og ut av parkeringshuset, muliggjør det flere betalingsmuligheter ved avsluttet parkering. Kunden kan betale kontant eller med kort i automat, i en app eller bare ved å kjøre ut av parkeringshuset og få faktura tilsendt i ettertid. Dersom faktura velges, kobles dataene med motorvognregisteret, og Kredinor AutoFakt sørger for en sømløs prosess fra kravet har oppstått, til faktura er betalt. –Dette gir gode kundeopplevelser og fornøyde kunder.
BETALINGSOPPFØLGING OG INKASSO - Hvis faktura ikke betales overføres kravet til oppfølging i Kredinor gjennom for eksempel purring, varsel om inkasso og rene inkassotiltak. Hvis kunden klager på faktura, stoppes videre prosess inntil vi får undersøkt saken. Kredinor følger tett inntil saken er avsluttet, og kan i tillegg til ren fordringsadministrasjon og inkasso også bistå med kundeservicetjenester. – Dette er vinn vinn. Vi gjør det enklere for både sluttkunde og parkeringsselskapet, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.
KREDINOR ER MARKEDSLEDER I PARKERINGSBRANSJEN - Kredinor er en viktig aktør i parkeringsbransjen og bistår med løsninger som håndterer alle ledd fra Ileggelse/parkeringsbot til pengene er på konto hos vår oppdragsgiver. Parkeringsservice i Kredinor håndterer rundt 250000 ileggelser i løpet av et år, og er tett på i hele inkassoløpet fra betaling uteblir til pengene er på konto. Parkeringsservice ivaretas via vårt erfarne spesialistteam i Kristiansund, som samarbeider tett med kundeservice, saksbehandlere og vår avdeling for overvåking i Oslo.
09.10.18
 

Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

- Datatilsynet
Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende: Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet.
Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. «Beløpet ble betalt inn [DATO]», «fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt»).
Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev.
Dette er for å sikre at selskapet registrerer henvendelsen. Ta kopi av brevene du sender og svarene du får. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
09.10.18
 

Swedish Debt Collection Cases Jump

- as Intrum Sees Risks Ahead
Number of cases in Sweden gained some 30 percent last quarter. Intrum sees risk of rising numbers ahead as rates start rising. Kilde: Bloomberg.com
Les mer
08.10.18
 

Virke Inkasso: CONCENT eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning

sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman
CONCENT er eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning, sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman. Vårt inntrykk er at Concent tilbyr sine kunder relevant og oppdatert kunnskap på inkassoforum. I neste omgang hever dette det faglige nivået til våre medlemmers medarbeidere, noe som er til fordel for både inkassonæringen selv og bransjens oppdragsgivere. Vi er ikke kjent med at andre systemleverandører har et opplegg som medfører tellende timer i henhold til den inkassofaglige etterutdanningen foreningen administrerer, uttaler leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman.
Det er i forbindelse med gjennomgang av inkassofaglige timer i programmet for 2018-utgaven av Inkassoforum at han sier dette.
Regjeringen har varslet gjennomgang av inkassolovgivningen, der det blant annet vil settes fokus på akkurat etterutdanning. Dette fremgår i en melding som gikk ut fra NTB i midten av september.
– Dette er en bekreftelse på at det gir faglig trygghet i å være kunde hos CONCENT, sier Oddbjørn Bergem, CEO i selskapet. – Vi jobber kontinuerlig med compliance og har et godt faglig samarbeid med både Finanstilsynet og Virke Inkasso. Dessuten gir vår daglige kontakt med kunder og strategiske partnere oss verdifull innsikt i problemstillinger vi kan bruke når lover og regler skal reflekteres i våre løsninger. Våre to produktsjefer Thomas Johannessen og Knut Skofteland har for eksempel deltatt i arbeidet med å utarbeide nye retningslinjer for regnskapsføring, bokføring og avstemming av klientmidler i regi av Virke Inkasso, sier Bergem.
Fagtilbudet for inkasso på konferansen gir 8,5 timer. Inkassoforum arrangeres 19. og 20. november.
Les mer - Inkassoforum arrangeres 19. og 20. november
02.10.18
 
Foto: Endre Solvin-Witzø, administrerende direktør i Lowell Norge

Intrum Justitia Norge blir Lowell

- skal bli bransjens beste på kundeservice
1. Oktober 2018 endrer Intrum Justitia Norge navn til Lowell. Det britiske inkassoselskapet Lowell ble Europas nest største den 20. mars i år da det kjøpte opp Intrum Justitia i Norge, samt Lindorff i Danmark, Estland, Finland og Sverige. - Nytt navn gir nye muligheter, og vi kommer med flere endringer for å levere enda bedre service og kvalitet til alle våre kunder. Vårt mål er å bidra til at kreditt fungerer bedre for alle. For de som yter kreditt, for de som bruker kreditt, og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør i Lowell Norge, Endre Solvin-Witzø.
Når et av Norges største inkassoselskaper bytter navn til Lowell forsvinner samtidig Intrum Justitia-navnet fra markedet, etter over 40 år i Norge. - Det er en stolt historie vi bringer inn i Lowell. Mange forbinder oss fortsatt med Whitbread-seilasen og Volvo Ocean Race, og akkurat som konkurranseutøvere yter vi vårt beste hver dag. Vi har bidratt til en sunnere økonomi i hele samfunnet gjennom mange år, og det skal vi fortsette med i Lowell, forteller Solvin-Witzø.
Lowell har i dag over 4400 ansatte i Norden, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sveits. Selskapet har ambisiøse vekstplaner i Norge, der det i dag er rundt 130 ansatte.
Lowell bistår bedrifter med å effektivisere sin kredittgivning og sikre god likviditet. Forbrukere som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon får hjelp gjennom gode, håndterbare løsninger. Dette skaper verdi og bidrar til vekst for samfunnet, noe som kommer alle til gode. - Alle som er i kontakt med oss skal bli behandlet på en hjelpsom, respektfull og rettferdig måte for å finne en god løsning. Vi har tatt mål av oss til å vinne kundeserviceprisen innen finansbransjen i løpet av de neste to årene, forteller Solvin-Witzø.
For å oppnå dette investerer Lowell i ny, avansert teknologi innen kunstig intelligens og verktøy for analyse av Big Data og forbrukeratferd. Samtidig innføres et omfattende internt opplæringsprogram for å levere enda bedre kundeservice. - Vi kombinerer de nyeste, digitale løsningene i markedet med vår lange erfaring fra å hjelpe mennesker i krevende økonomiske situasjoner. Slik skaper vi gode kundeopplevelser og finner gode løsninger for forbrukerne, avslutter Endre Solvin-Witzø.
Les mer - Lowell
02.10.18
 

Fastleger om forretnings-modell

- etisk problematisk
I 2017 omsatte Melin Holding AS for 554 millioner, og eieren tok ut 142 millioner kroner i utbytte. Deler av inntektene kommer fra pasientene, gjennom betalingsgebyr og inkassokrav.
Tidligere sørget de fleste legekontor selv for fakturering og innkreving av eienandel, men de siste årene har stadig flere gått over til betalingsautomater, hvor Melin Medical er den største leverandøren.
For legen har dette åpenbare fordeler, som slipper å bruke tid på fakturering og kan bruke mer tid på pasientene. Men flere leger uttrykker nå at denne tjenesten også har en bakside.
Dersom en pasient går rett forbi betalingsautomaten og glemmer å betale egenandelen, eller ikke kan gjøre opp for seg der og da, beløper raskt purregebyrer og renter som Melin Collectors krever inn. Slik kan 200 kroner vokse til 5000 kroner når inkassoselskapet til slutt sender kravet til namsmannen. Kilde: dagensmedisin.no
Les mer
01.10.18
 
Foto: Sven O.Ingebretsen,adm.dir.,Sergel Norge

Ny trend i inkassobransjen

SERGEL frokostseminar - Sven O.Ingebretsen,adm.dir.,Sergel Norge
Sven Ingebretsen startet sin presentasjon med en gjennomgang av selskapets utvikling og status i løpet av det siste året. I tillegg var Sven innom en ny trend i inkassobransjen, utviklingen og status av antall inkassosaker og purringer i Norge. Samt innom temaet at Regjeringen varsler en gjennomgang av inkassoloven.
SERGEL GROUP - skal være en ledende leverandør av tjenester innen kreditt og fordringsadministrasjon i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av svenske Legres AB. Legres AB er en del av Marginalen Group. Konsernet har over 700 ansatte i Sverige, Latvia og Litauen, og tilbyr tjenester innenfor bank og finansiering, kredittjenester og inkasso, økonomiadministrasjon, juridisk og HR for både privatpersoner og bedrifter.
TROVERDIGHET OG KUNDEGJENVINNING - Vi tilbyr en effektiv inkassoprosess, med fokus på troverdighet og kundegjenvinning. Vi er derfor veldig stolte over at våre kunder gir oss den høyeste rangering når det gjelder personlig imøtekommenhet og troverdighet. Det har gitt oss posisjonen som en av markedets ledende aktører, med et sterkt fokus på vekst innen våre kjerneområder.
NY TREND I INKASSOBRANSJEN - kjøp og salg av inkassoporteføljer skjer nå langt oftere enn tidligere. Antall inkassosaker har økt med 5% det siste året, mens antall purresaker har en vekst på 20%. Sven tror at det store muligheter for at Norge får en ny inkassolov om 2 – 3 år.
Les mer - Utsikter for global og norsk økonomi - SERGEL frokostseminar - Jeanette Strøm Fjære, analytiker DNB Markets
25.09.18
 

Misligholdet økte med fem milliarder

- den samlede misligholdte husholdningsgjelden har gått opp fra fra 39,7 til 44,6 milliarder det siste året
Dette i følge ferske tall fra inkassobyrået Lindorff. Økningen tilsvarer 9 %, 3 ganger så mye som konsumprisindeksen i samme periode. Kilde: lindorff.no
Les mer
24.09.18
 

Fjær slutter i Gothia

- siden den spede begynnelse i 2006 har Kristin Moe Fjær gjort Gothia AS til en solid bedrift på Rørvik, med over 100 ansatte
Nå slutter hun som daglig leder. Kilde: namdalsavisa.no
Les mer
17.09.18
 

B2Holding

- knalltall
B2Holding ASA melder om et resultat etter skatt på 181,7 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 107,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Kilde: hegnar.no
Les mer
17.09.18
 
Foto: Virke inkassos leder, Iman Winkelman

Regjeringen varsler gjennomgang av inkassoloven

Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, har i dag offentliggjort at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere viktige sider ved dagens inkassolovgivning
Virke inkasso hilser lovrevisjonen velkommen og forventer at prosessen vil lede til strengere krav til det enkelte inkassoforetak.
I dag kunngjorde Justis- og beredskapsdepartementet at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på viktige sider av dagens lovgivning som regulerer inkassoforetakene.
Arbeidsgruppen skal blant annet se nærmere på: 1.Om det bør stilles andre kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling enn dagens krav. 2.Om det bør gjelde egne kompetanse eller egnetshetskrav for faktiske ledere. Arbeidsgruppens rapport skal leveres i løpet av 2019.
Les mer
12.09.18
 
Foto: Arild Fjeldheim, leder av salg og marked i Alektum Norge

Germany and Poland are two important markets for Norwegian companies

Alektum has the pleasure of inviting to the International Forum
Conference Thursday 01-11-2018 at 08.30-11.30. Rådhusgata 26 Oslo.
Germany and Poland are two important markets for Norwegian companies. Alektum has the pleasure of inviting to the International Forum, with challenging issues in credit and debt collection.
We are focusing on Poland and Germany this time. This will be a great day where participants can share their experiences with each other.
Sign up at: arild.fjeldheim@alektumgroup.com or SMS 40496680
05.09.18
 

Virke Inkasso med vellykket arrangement på Arendalsuka 2018

- i samarbeid med Civita inviterte Virke inkasso til debatt om hvem som har ansvaret for at nordmenn havner i luksusfellen på årets Arendalsuke
Gjennom debatten ble det avdekket stor grad av enighet mellom regjeringspartiene og opposisjonen om betydningen av en velfungerende finans- og inkassonæring.
Fra foreningens side ble det tydelig advart mot å basere politikken på myter og ikke fakta når det gjelder usikret kreditt og inkasso. Kilde: virke.no
Les mer
28.08.18
 

Proffseminaret 2018

Proffseminaret er inkassobransjens største, lengstlevende og mest innholdsrike møteplass
Kredinor arrangerer hvert år Proffseminaret som er bransjens største møteplass for inkassofaglig påfyll for kunder og samarbeidspartnere. Proffseminaret 2018 er nå åpen for påmelding, med inspirerende faglig påfyll fra dyktige fagpersoner innenfor inkasso, samfunnsliv, politikk og norsk næringsliv.
Mer informasjon og påmelding på Proffseminarets nettside
22.08.18
 

Stadig flere sliter økonomisk

- i Møre og Romsdal
Den misligholdte gjelda til folk i Møre og Romsdal øker kraftig.
På ett år har den økt med 33,5 prosent til nesten to milliarder kroner, viser tall fra inkassobyrået Lindorff.
Banksjef for personmarked i Sparebanken Møre, Elisabeth Blomvik, sier de merker at flere sliter med spillegjeld. Hun er urolig over utviklingen. Kilde: nrk.no
Les mer
20.08.18
 

Over 1000 elever kjøpte skole-PC på avbetaling

- flere hundre betalte aldri
Elever kjøper PC gjennom fra det offentlige, men ender opp i inkassokrav.
– Det er et kjempeproblem at elever sliter med å betale for utstyr til undervisning. Dette er et alvorlig problem som strider med gratisprinsippet på norsk skole, sier Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen. Kilde. nrk.no
Les mer
20.08.18
 

Nordmenn nedbetalte rekordmye inkassogjeld

Ferie- og skattepengene gikk til å nedbetale inkassogjeld
Norske privatpersoner brukte over 687 millioner kroner på å nedbetale inkassogjeld i løpet av juni.
Dette er en økning på over 14 prosent sammenlignet med juni i fjor, viser nye tall fra Lindorff. Kilde: hegnar.no
Les mer
20.08.18
 
Foto: Jannicke Johnsen i avdeling for Overvåk i Kredinor

Flere betaler inkassogjelden med feriepengene sine

Med feriepenger og skatteoppgjør er juni blitt høysesong for nedbetaling av inkassogjeld.
I Kredinor øker innbetalingene med mer enn 20% mot en normalmåned i juni. Kredinor fikk innbetalt mer enn en halv milliard kroner på inkassosaker i juni 2017, en økning på 10% fra 2016. Og økningen fortsetter også i år.
BRUKER FERIEPENGER TIL Å REDUSERE GJELD - Så langt i år opplever vi høyere aktivitet og vi vil helt sikkert slå fjoråret, sier Jannicke Johnsen (bilde) som er teamleder i avdelingen som overvåker langtidssaker. Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Inkassoselskapet mottar 2 millioner saker til en verdi av 13,1 milliarder kroner til oppfølging hvert år. En liten andel av disse sakene havner til langtidsoppfølging på avdeling for Overvåk. Dette er mer krevende saker, og Kredinor følger opp med ulike tiltak i mai og juni for å motivere flere til å betale. -Vi mener det er smart å bruke noen av de ekstra pengene, som feriepenger, til nedbetaling av inkassogjeld. Vi motiverer derfor alle vi er i kontakt med til å betale alt – eller i alle fall litt av det de skylder, fortsetter Jannicke Johnsen.
POSITIVT Å LETTE GJELDSBYRDEN - I eksakte beløp betalte sluttkunden totalt 522 millioner kroner i juni, mot kr 431 millioner som var snittet for en normalmåned i 2017. Økningen er på 21% i juni sammenlignet med snittet på innbetalingene de øvrige månedene. I 2016 var økningen i innbetalinger mot gjennomsnittsmåneden på 19%. Innbetalingene kommer fra rundt 90 000 personer og går til nedbetaling og avslutning av om lag 130 000 inkassosaker.
JUNI - BESTE MÅNED FOR BETALING AV INKASSOGJELD - Juni måned stod for over 10% av alle innbetalinger til Kredinor i 2017, en økning fra året før på i underkant av 10%. Gjennomsnittet for andel innbetalinger de øvrige månedene lå på ca. 8%. Måneden med lavest andel innbetalinger er januar med 7%, etterfulgt av desember. I tillegg til juni har august 2017 også vært en måned med høyere andel innbetalinger sammenlignet med året før. Innbetalingene kommer fra alle landets fylker, men fylkene som har betalt inn mer enn normalt i juni siste år er Nordland, Buskerud, Rogaland og Østfold.
ØNSKER Å RYDDE OPP I EGEN ØKONOMI - De senere årene har langtidsoppfølging av saker blitt en større del av tilbudet til oppdragsgivere av Kredinor. Avdelingen Overvåk overtar inkassosaken når kravet har vært gjennom hele inkassoprosessen og fortsatt ikke er betalt. I stedet for at sakene legges bort og bokføres som rent tap for våre oppdragsgivere, følges disse sluttkundene opp på nytt. De fleste sakene løser seg innen ett til tre år. Noen blir liggende lengre før det dukker opp en løsning som gjør av pengene blir betalt.
08.08.18
 

Konkurstall pr. bransje pr. juli 2018

- Sjekk din bransje nå !
Les mer - Sjekk din bransje nå !
07.08.18
 

Rekordmange nordmenn får økonomisk trøbbel

- saksbunkene eser ut hos namsfogdene
Antallet tvangskrav er nær doblet.
Ifølge tall fra Namsfogden i Oslo er det stadig flere nordmenn som roter seg opp i økonomiske problemer. Kilde: nettavisen.no
Les mer
16.07.18
 
Foto: (f.v.) Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør, Sergel Norge og Erik Gunset Sønsterud, CFO, Elkjøp Nordic

Elkjøp inngår avtale med Sergel

Enda en ny kunde til Sergel
Elkjøp Nordic har valgt Sergel som ny samarbeidspartner for håndtering av fordringer for bedriftskunder. Nordisk tilstedeværelse, felles rapporteringsplattform og sammenfallende kultur var avgjørende for valget.
For oss i Elkjøp Nordic var det primært tre årsaker til at valget falt på Sergel da vi skulle velge ny samarbeidspartner på B2B-fordringer: De kjenner det nordiske landskapet meget godt, de er til stede i alle våre fire hovedmarkeder og som kunde trenger man kun å forholde seg til ett teknisk grensesnitt, sier Erik Gunset Sønsterud, CFO, Elkjøp Nordic. – Da vi i tillegg ble møtt med en kultur og et sett av verdier som vi kjenner oss igjen i, ble valget enkelt. Generelt er det viktig for oss å vite at våre eksterne samarbeidspartnere er helt i toppen på det de kan, slik at vi kan fortsette å levere på det vi kan, nemlig å gjøre kundene enda mer fornøyde med oss i Elkjøp.
HØY LØSNINGSGRAD PÅ FORDRINGER - Effektiv håndtering av fordringer er et av Sergels største satsningsområder, og selskapet legger betydelige ressurser i å være lengst fremme med nye, digitale løsninger. ¬– Avtalen med Elkjøp Nordic føyer seg inn i rekken av flere store handelsaktører som har valgt Sergel nettopp for effektiv håndtering i de nordiske markedene. Vi bruker vår tilstedeværelse og kompetanse til å skreddersy løsninger der kundene våre kun behøver å forholde seg til ett kontaktpunkt, noe som er svært ressursbesparende, sier Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør, Sergel Norge.
Høy kundetilfredshet er uttalt målsetting for Elkjøp Nordic, og Sergel har stort fokus på at innkreving av fordringer skal ha god løsningsgrad basert på positiv dialog. Det krever at saksbehandlerne har grundig innsikt i gjeldene segmenter og markeder, og at betalingsløsningene er så brukervennlige som mulig. For en aktør som Elkjøp Nordic er høy løsningsgrad avgjørende for lønnsomheten i et stadig voksende marked. – Vi forventer sterk vekst i B2B-markedet de kommende årene og det fører til at mengden kredittsalg hos oss vil øke. Vi ønsker å bruke så mye tid som mulig på direkte kundekontakt, og derfor stoler vi på at en profesjonell aktør som Sergel vil hjelpe oss med å håndtere det arbeidet med fordringer som vi forventer skal komme, sier Erik Gunseth Sønsterud.
Sergel Norge er stolte av å være foretrukket leverandør av fordringstjenester innen bedriftsmarkedet for en av Nordens største aktører innenfor handel, og ser frem til samarbeidet med Elkjøp Nordic. For ytterligere kommentar og informasjon: Ken H. Bøien - Markedssjef, Sergel Norge. - Mobil: 907 50 400. - E-post: kenb@sergel.no
10.07.18
 

Kravene fra inkassobransjen hoper seg opp

- fortviler over brutte frister
Politiet klarer ikke å henge med i veksten i utleggskrav. Fire av ti namsmenn bryter saksbehandlingsfristen på 60 dager, og inkassobransjen fortviler. Kilde: e24.no
Les mer
08.07.18
 

Endring i styret for Virke inkasso

- med virkning fra 21.juni 2018
Følgende endringer gjelder:
Les mer
08.07.18
 

Økning i antall utleggs-begjæringer fra inkasso-foretakene

Finanstilsynet
Brev datert 19. juni 2018.
Les mer
08.07.18
 

Ikke utsett inkassosaker

- det er dessverre slik at selv små krav kan bli svært dyre og omfattende dersom de ikke blir betalt
Ane Wiig Syvertsen, direktør Salg og Marked i Conecto: Rammene for renter og gebyrer er regulert og fastsatt av myndighetene via inkassoloven.
Vi anbefaler alltid å ta kontakt med inkassobyrået så raskt som mulig for å finne beste løsning og eventuelt få på plass en betalingsavtale. Kilde: nettavisen.no
Les mer
25.06.18
 

Forsinkelses-rente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. juli 2018. Kilde: regjeringen.no
Les mer
25.06.18
 

Lindorffanalysen

2 – 2018
Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Kilde: lindorff.no
Les mer
25.06.18
 

Tjener godt og skaper gjeldsslaver

- slik blir en ubetalt regning på 140 kroner femti ganger dyrere - helt lovlig
Det er dyrt å være fattig, og enda dyrere hvis du også er ressurssvak og legger forfalte regninger i skuffen. Les mer: nettavisen.no
Les mer
25.06.18
 

Stortinget ba regjeringen «oute» konkursryttere

- ingenting har skjedd
- Trenering, mener Arbeiderpartiets Arild Grande. Han varsler etterspill etter Dagbladets konkurs-avsløringer. Kilde: dagbladet.no
Les mer
15.06.18
 
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto

Dødsbo – praktiske og rettslige problemstillinger

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Advokat Bjørn Ove Myhrsveen på Connecting Bank/Finans 2018
Når en kunde i bank eller finansieringsselskap dør, oppstår det enkelte praktiske og rettslige spørsmål. Mange fordringshavere har gode rutiner for sperring av kontoer, kort, nettbank og betalingsavtaler, mens andre mangler gode rutiner eller unnlater å følge etablerte rutiner. I forbrukerforhold må lån og kreditter bringes til forfall i henhold til finansavtalelovens bestemmelser. I næringsforhold må engasjementet bringes til forfall i samsvar med hva som er avtalt mellom kunden og fordringshaver i den enkelte avtale.
Før skifteform er bestemt kan tingretten gi en nærstående rett til innsyn i avdødes formues- og gjeldsforhold i form av fullmakt. Avdøde kan også ha gitt en bestemt arving fullmakt til å disponere på hans vegne frem til skifte kommer i stand.
Reglene om preklusivt proklama er sentrale i tilfeller hvor arvingene er usikre på avdødes gjeldssituasjon og ønsker å avklare dette før de tar stilling til om de vil overta avdødes gjeldsansvar. Fordringshaver må sørge for å melde krav innenfor proklamafristen. I motsatt fall bortfaller krav som ikke er pantesikret.
Hvilken skifteordning som etableres avgjør om arvingene blir ansvarlige for avdødes gjeld. Ektefeller har rett til å overta boet i uskifte. Det samme har samboere på visse vilkår. Uskifte betyr at skiftet etter avdøde utsettes til lengstlevende ektefelle dør. Den som overtar boet i uskifte blir ansvarlig for avdødes gjeld fullt ut. Ved privat skifte er det en eller flere arvinger som utfører skiftet. Privat skifte kan bare gjennomføres dersom en eller flere arvinger påtar seg ansvar for avdødes gjeld. Ved skifte av de små boer blir arvingene bare ansvarlig for avdødes gjeld innenfor verdien av hva de har mottatt. Ved offentlig skifte er det tingretten som forestår skiftet. I praksis skjer dette ved at tingretten oppnevner en advokat til å forvalte boet og gjennomføre skiftet. Det har vært usikkerhet knyttet til de såkalte «flytende bo». Flere av spørsmålene er etterhvert avklart i rettspraksis.
Dersom ytterligere informasjon rundt temaet Dødsbo skulle være av interesse, kontakt gjerne: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen.Tlf: 93863684 | Mob: 62519013. E-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no
13.06.18
 

Stadig flere eldre med betalingsvansker

- på seks år har andelen eldre med betalingsanmerkninger økt med 70 prosent
Ferske tall fra inkassoselskapet Lindorff viser at 17.700 eldre over 66 år nå har en eller flere betalingsanmerkninger. Kilde: p4.no
Les mer
13.06.18
 
Foto: Håkon Olaussen, Fagansvarlig - strategi og forretningsutvikling for energi i Kredinor

Ny stengeløsning for AMS – enklere å få gjenåpnet stengt strøm

På denne tiden av året får mange stengt strømmen sin på grunn av manglende betaling
For å bidra til enklere og raskere gjenåpning av stengt strøm etter at kravet er betalt har Kredinor nå utviklet en ny stengeløsning for AMS. Gjennom Betal nå kan betaling, registrering og gjenåpning skje der og da. Det eneste sluttkunden trenger å gjøre etter betaling og klarsignal på SMS er å trykke på en knapp i eget sikringsskap. For å bidra til enklere og raskere gjenåpning av stengt strøm etter at kravet er betalt har Kredinor nå utviklet en ny stengeløsning for AMS. Gjennom Betal nå kan betaling, registrering og gjenåpning skje der og da. Det eneste sluttkunden trenger å gjøre etter betaling og klarsignal på SMS er å trykke på en knapp i eget sikringsskap.
OPPFØLGING AV UBETALTE STRØMKRAV I FLERE OMGANGER - Før strømmen stenges vil sluttkunden få oppfølging i flere omganger. Ved fortsatt uteblitt betaling vil stengeordre sendes. Samtidig vil en SMS sendes til sluttkunden. Denne SMS-en erstatter den fysiske stengeordren, hvor montør tidligere måtte ut på anlegget for å fysisk varsle og stenge strømmen. SMS-en inneholder korrekt saldo og nødvendig betalingsinformasjon, og link til Betal nå som gir rask og sikker betaling – og kan stoppe videre stengeprosess.
PROSESS ETTER STENGING - Hvis kravet ikke blir betalt etter å ha mottatt stengeordre vil sluttkunden få stengt sin AMS-måler og tilgangen til strøm. Ved utført stenging sendes omgående ny SMS til kunden med oppdatert relevant betalingsinformasjon og direkte link til Betal nå. Kunden kan klikke på linken og utføre betalingen via kort eller vipps, uavhengig av hvor vedkommende måtte befinne seg.
ENKLERE GJENÅPNING AV STENGT STRØM - Ved utført betaling gjennom Betal nå vil løsningen sikre rask gjenåpning fra nettselskapet. Nettselskapet vil motta en betalingsmelding så fort sluttkunden har utført betalingen. Dette medfører at sluttkunden slipper å sende kvittering for å dokumentere sin betaling. I tillegg til å effektivisere prosessen, vil dette redusere støy, irritasjon og forsinkelser for både nettselskapet og sluttkunden.Når nettselskapet har iverksatt gjenåpning sendes det automatisk ut en ny SMS til kunden. SMS-en inneholder informasjon om at strømanlegget nå er gjenåpnet, og en presisering av at siste del av gjenåpningen må utføres av kunden. Alt de trenger å gjøre er å trykke på en knapp i sitt eget sikringsskap.
TA GJERNE KONTAKT! - Håkon Olaussen - Mobil 93288413 - Epost: rti@kredinor.no - Fagansvarlig - strategi og forretningsutvikling for energi, Kredinor.
13.06.18
 

Tilbakekall av Capsa AS' inkassobevilling

- trer i kraft 15. juni 2018
Sikkerhetsstiller, Tryg Forsikring vil besørge at innbetalte midler til Capsa AS' klientkonto blir håndtert, samt at inkassoporteføljer blir tilbakeført til de respektive kravshavere/kreditorer. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
11.06.18
 

Politiet har ikke mulighet til å sende ut fotoboksbøter til biler med utenlandsk registrerings-nummer

- i fjor ble over 15.000 bøter stående ubetalt
Dette er et problem, mener politispesialist Kjellbjørn Riise Johansen i Møre og Romsdal politidistrikt.
Det blir selvsagt tatt foto av kjøretøyet og kjennemerket, men vi har ikke noen direkte tilgang til motorvognregistere fra alle land.
Dette gjør at bøtene blir stående ubetalt i våre system inntil vi kan identifisere eier av bilen, sier han til NRK. Kilde: tk.no
Les mer
11.06.18
 

Prosess for å fjerne en av inkassobransjens store tidstyver

Virke inkasso har innledet dialog med de store leverandørene av økonomi- og lønnssystemer for å finne en løsning på utfordringen knyttet til manglende merking av utleggstrekk
Slik situasjonen er i dag, bruker mange inkassoforetak mye tid på å registrere denne typen innbetalinger manuelt i eget saks/produksjonssystem. Kilde: virke.no
Les mer
08.06.18
 

Collecting in Switzerland

Euler Hermes
The payment behavior of Swiss companies is very good. Most payments tend to be made in advance or within 30 days.
Domestic courts are fairly efficient in dealing with disputes in a timely manner; however collecting debt pre-legally remains the most effective option. Kilde: eulerhermes.com
Les mer
07.06.18
 

Forliksrådet

- hva er Forliksrådet?
Folkets egen domstol: Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.
Forliksrådene avlastet resten av rettssystemet med 77 265 forlikssaker i 2017. Normalt består forliksrådene bare av legfolk.
Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol.
Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. Kilde: forliksraadet.no
Les mer
29.05.18
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA