Sergel

Inkasso og Fordringsadministrasjon

På en pengestrømsportal som creditnews.no er naturligvis Inkasso og Fordringsadministrasjon et meget sentralt tema. Bransjen består av aktører som tilbyr Fremmedinkasso- og relaterte tjenester; det vil si de tradisjonelle inkassobyråene. De fleste av disse er organisert i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). I tillegg har vi Meglere; det vil si aktører som kan assistere ved valg av inkassobyrå. Kredittilsynet er myndighetsorgan for bransjen.
 

Stortinget ba regjeringen «oute» konkursryttere

- ingenting har skjedd
- Trenering, mener Arbeiderpartiets Arild Grande. Han varsler etterspill etter Dagbladets konkurs-avsløringer. Kilde: dagbladet.no
Les mer
15.06.18
 
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto

Dødsbo – praktiske og rettslige problemstillinger

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Advokat Bjørn Ove Myhrsveen på Connecting Bank/Finans 2018
Når en kunde i bank eller finansieringsselskap dør, oppstår det enkelte praktiske og rettslige spørsmål. Mange fordringshavere har gode rutiner for sperring av kontoer, kort, nettbank og betalingsavtaler, mens andre mangler gode rutiner eller unnlater å følge etablerte rutiner. I forbrukerforhold må lån og kreditter bringes til forfall i henhold til finansavtalelovens bestemmelser. I næringsforhold må engasjementet bringes til forfall i samsvar med hva som er avtalt mellom kunden og fordringshaver i den enkelte avtale.
Før skifteform er bestemt kan tingretten gi en nærstående rett til innsyn i avdødes formues- og gjeldsforhold i form av fullmakt. Avdøde kan også ha gitt en bestemt arving fullmakt til å disponere på hans vegne frem til skifte kommer i stand.
Reglene om preklusivt proklama er sentrale i tilfeller hvor arvingene er usikre på avdødes gjeldssituasjon og ønsker å avklare dette før de tar stilling til om de vil overta avdødes gjeldsansvar. Fordringshaver må sørge for å melde krav innenfor proklamafristen. I motsatt fall bortfaller krav som ikke er pantesikret.
Hvilken skifteordning som etableres avgjør om arvingene blir ansvarlige for avdødes gjeld. Ektefeller har rett til å overta boet i uskifte. Det samme har samboere på visse vilkår. Uskifte betyr at skiftet etter avdøde utsettes til lengstlevende ektefelle dør. Den som overtar boet i uskifte blir ansvarlig for avdødes gjeld fullt ut. Ved privat skifte er det en eller flere arvinger som utfører skiftet. Privat skifte kan bare gjennomføres dersom en eller flere arvinger påtar seg ansvar for avdødes gjeld. Ved skifte av de små boer blir arvingene bare ansvarlig for avdødes gjeld innenfor verdien av hva de har mottatt. Ved offentlig skifte er det tingretten som forestår skiftet. I praksis skjer dette ved at tingretten oppnevner en advokat til å forvalte boet og gjennomføre skiftet. Det har vært usikkerhet knyttet til de såkalte «flytende bo». Flere av spørsmålene er etterhvert avklart i rettspraksis.
Dersom ytterligere informasjon rundt temaet Dødsbo skulle være av interesse, kontakt gjerne: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen.Tlf: 93863684 | Mob: 62519013. E-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no
13.06.18
 

Stadig flere eldre med betalingsvansker

- på seks år har andelen eldre med betalingsanmerkninger økt med 70 prosent
Ferske tall fra inkassoselskapet Lindorff viser at 17.700 eldre over 66 år nå har en eller flere betalingsanmerkninger. Kilde: p4.no
Les mer
13.06.18
 
Foto: Håkon Olaussen, Fagansvarlig - strategi og forretningsutvikling for energi i Kredinor

Ny stengeløsning for AMS – enklere å få gjenåpnet stengt strøm

På denne tiden av året får mange stengt strømmen sin på grunn av manglende betaling
For å bidra til enklere og raskere gjenåpning av stengt strøm etter at kravet er betalt har Kredinor nå utviklet en ny stengeløsning for AMS. Gjennom Betal nå kan betaling, registrering og gjenåpning skje der og da. Det eneste sluttkunden trenger å gjøre etter betaling og klarsignal på SMS er å trykke på en knapp i eget sikringsskap. For å bidra til enklere og raskere gjenåpning av stengt strøm etter at kravet er betalt har Kredinor nå utviklet en ny stengeløsning for AMS. Gjennom Betal nå kan betaling, registrering og gjenåpning skje der og da. Det eneste sluttkunden trenger å gjøre etter betaling og klarsignal på SMS er å trykke på en knapp i eget sikringsskap.
OPPFØLGING AV UBETALTE STRØMKRAV I FLERE OMGANGER - Før strømmen stenges vil sluttkunden få oppfølging i flere omganger. Ved fortsatt uteblitt betaling vil stengeordre sendes. Samtidig vil en SMS sendes til sluttkunden. Denne SMS-en erstatter den fysiske stengeordren, hvor montør tidligere måtte ut på anlegget for å fysisk varsle og stenge strømmen. SMS-en inneholder korrekt saldo og nødvendig betalingsinformasjon, og link til Betal nå som gir rask og sikker betaling – og kan stoppe videre stengeprosess.
PROSESS ETTER STENGING - Hvis kravet ikke blir betalt etter å ha mottatt stengeordre vil sluttkunden få stengt sin AMS-måler og tilgangen til strøm. Ved utført stenging sendes omgående ny SMS til kunden med oppdatert relevant betalingsinformasjon og direkte link til Betal nå. Kunden kan klikke på linken og utføre betalingen via kort eller vipps, uavhengig av hvor vedkommende måtte befinne seg.
ENKLERE GJENÅPNING AV STENGT STRØM - Ved utført betaling gjennom Betal nå vil løsningen sikre rask gjenåpning fra nettselskapet. Nettselskapet vil motta en betalingsmelding så fort sluttkunden har utført betalingen. Dette medfører at sluttkunden slipper å sende kvittering for å dokumentere sin betaling. I tillegg til å effektivisere prosessen, vil dette redusere støy, irritasjon og forsinkelser for både nettselskapet og sluttkunden.Når nettselskapet har iverksatt gjenåpning sendes det automatisk ut en ny SMS til kunden. SMS-en inneholder informasjon om at strømanlegget nå er gjenåpnet, og en presisering av at siste del av gjenåpningen må utføres av kunden. Alt de trenger å gjøre er å trykke på en knapp i sitt eget sikringsskap.
TA GJERNE KONTAKT! - Håkon Olaussen - Mobil 93288413 - Epost: rti@kredinor.no - Fagansvarlig - strategi og forretningsutvikling for energi, Kredinor.
13.06.18
 

Tilbakekall av Capsa AS' inkassobevilling

- trer i kraft 15. juni 2018
Sikkerhetsstiller, Tryg Forsikring vil besørge at innbetalte midler til Capsa AS' klientkonto blir håndtert, samt at inkassoporteføljer blir tilbakeført til de respektive kravshavere/kreditorer. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
11.06.18
 

Politiet har ikke mulighet til å sende ut fotoboksbøter til biler med utenlandsk registrerings-nummer

- i fjor ble over 15.000 bøter stående ubetalt
Dette er et problem, mener politispesialist Kjellbjørn Riise Johansen i Møre og Romsdal politidistrikt.
Det blir selvsagt tatt foto av kjøretøyet og kjennemerket, men vi har ikke noen direkte tilgang til motorvognregistere fra alle land.
Dette gjør at bøtene blir stående ubetalt i våre system inntil vi kan identifisere eier av bilen, sier han til NRK. Kilde: tk.no
Les mer
11.06.18
 

Prosess for å fjerne en av inkassobransjens store tidstyver

Virke inkasso har innledet dialog med de store leverandørene av økonomi- og lønnssystemer for å finne en løsning på utfordringen knyttet til manglende merking av utleggstrekk
Slik situasjonen er i dag, bruker mange inkassoforetak mye tid på å registrere denne typen innbetalinger manuelt i eget saks/produksjonssystem. Kilde: virke.no
Les mer
08.06.18
 

Collecting in Switzerland

Euler Hermes
The payment behavior of Swiss companies is very good. Most payments tend to be made in advance or within 30 days.
Domestic courts are fairly efficient in dealing with disputes in a timely manner; however collecting debt pre-legally remains the most effective option. Kilde: eulerhermes.com
Les mer
07.06.18
 

Forliksrådet

- hva er Forliksrådet?
Folkets egen domstol: Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.
Forliksrådene avlastet resten av rettssystemet med 77 265 forlikssaker i 2017. Normalt består forliksrådene bare av legfolk.
Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol.
Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. Kilde: forliksraadet.no
Les mer
29.05.18
 

Egeninkasso

- hva er egeninkasso?
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi: Egeninkasso betyr at kreditor gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå.
Fordringshavere som velger å kjøre inkassosakene i eget navn kan også legge på inkassogebyr, men satsene er lavere enn for inkassobyråer. Dette fører til lavere totalkrav for den som skylder penger (debitor).
I 2006 ble inkassoreglene betydelig forenklet og saksgangen kortet ned gjennom Inkassoforskriften.
Påbudet om å ta alle saker innom Forliksrådet ble opphevet. Uomtvistede pengekrav kan nå sendes direkte til Namsmannen (Namsfogd) etter et forutgående varsel. Kilde: wikipedia.org
Les mer
29.05.18
 

SystemPartner Norge skifter navn til CONCENT

– vil utvikle bransjen videre
CONCENT er nordisk markedsleder for programvare for privat og offentlig innfordring. Selskapet gjør nå flere grep for å tilpasse seg en bransje i endring; økt digitaliseringsgrad og den nye økonomien.
CONCENT-navnet bygger på konsensus og samhandling, noe som vil bli tillagt enda mer fokus fra selskapets side fremover. Kilde: concent.no
Les mer
28.05.18
 

Knalltall fra B2Holding

- inkasso er god butikk
B2Holding ASA melder om et resultat etter skatt på 151,8 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 103,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Kilde: hegnar.no
Les mer
28.05.18
 

Har du penger til gode på skatten?

Statens Innkrevingssentral
Hvis du har penger til gode på skatten, kan vi be Skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss (skattemotregning). Hvis du ikke får igjen penger på skatten vil du ikke bli skattemotregnet. Kilde: sismo.no
Les mer
22.05.18
 

Uttalelser om kravet til sammenslåing

Finanstilsynet
Finanstilsynet har nylig gitt to uttalelser vedrørende kravet til sammenslåing.
Les mer
22.05.18
 
Foto: Arild Fjeldheim, leder av salg og marked i Alektum Norge

Alektum tar sats i inkasso-markedet

Arild Fjeldheim, en nestor i kreditt- og inkassofaget, har begynt som leder av salg og marked i Alektum Norge
Credit News tok en prat med Arild Fjeldheim. Kan du fortelle oss litt om din yrkesaktive karriere? Ja, jeg startet i Posten på tidlig 1980 tallet og var der i 18 år. Så ble det etter hvert karriere i kreditt/inkassofaget? Ja, etter noe etterutdanning og skoler startet jeg i inkassobransjen i Svea Finans som selger. En flott tid jeg ser tilbake med stor glede. Etter det ble det Key Account Manager i kredittopplysnings-bransjen. I de siste 4 årene har jeg jobbet i Kredinor som Senior Selger. Jobbet sammen svært dyktige kollegaer i Kredinor og lærte mye.
Arild, hva blir ditt hovedfokus fremover? Det blir å være leder for salg i den norske delen av Alektum, som har hovedkontor i Gøteborg og eies av familien Gustavsson. Vi skal være rådgivere og tilgjengelige for våre kunder. Mange norske bedrifter vokser ute og her skal Alektum være en partner for våre kunder. Alektum har kontor i 16 land. Hvordan ser du på Inkassobransjens «standing» i dag? Inkassobransjen er en viktig aktør i norsk næringsliv. Bransjen er for tiden i noe endring og er en viktig motor i næringslivet. Profesjonaliteten i bransjen er stor og man spiller på lag, sammen med næringslivet. Bransjen får også et bredere produktspekter, noe næringslivet etterspør.
Hva tror du blir den største utfordringen for norsk Kreditt og Inkassobransje fremover? Lovgivningen er jo for tiden under revisjon for begge bransjer og det blir naturligvis interessant å følge med på hvor det til slutt ender. Digitaliseringen og GDPR er utfordringer vi står midt oppe i. Så har vi bransjeglidninger og det å kunne levere nordiske og internasjonale løsninger. Det er jo i utgangspunktet relativt store forskjeller på Kredittbransjen og Inkassobransjen. I Kredittopplysningsbransjen finnes det jo ikke en underskog av mellomstore/små aktører. Ei heller i Kredittforsikringsbransjen. Det har derfor vært en slags stillstand i mange år. Så gjenstår det å se i hvilken grad en aktør som Creditsafe og kanskje de nylig sammenslåtte UC/Asiakastieto vil utfordre gigantene Bisnode og Experian i det norske markedet.
Inkassobransjen er jo mer typisk norsk med hensyn til infrastruktur: Vi har noen få store aktører, noen mellomstore og en relativt stor underskog av små, ofte lokale, aktører. Her er det da større endringsmuligheter. Hvordan Lowell vil utvikle Intrum Justitia i Norge er interessant. Det samme vil Lindorffs utvikling bli, etter at de overtatt av Intrum Justitia world wide. Uansett hva som skjer; vi i Alektum kommer til å fortsette å levere likviditet, og sikre våre kunder god likviditet ved hjelp av vårt brede produktspekter. Jeg vil karakterisere oss som et folkelig inkasso- og finansieringsselskap. Jeg oppfordrer kunder til å ta kontakt for en prat over en kaffe. Enten det er i Oslo eller Tønsberg, avslutter Arild Fjeldheim.
Alektum Group har drevet virksomhet siden 1992, da de startet som et rendyrket inkassoselskap. Selskapet driver i dag virksomhet i 16 europeiske markeder, har ca. 500 ansatte og omsetter for over 700 millioner kroner.
ALEKTUM GROUP
11.05.18
 

Ber om en løsning fra myndighetene

Virke Inkasso
Virke inkasso har fått avklart hvilken informasjon som ikke lenger vil være tilgjengelig for inkassoforetakene i forlengelsen av ny folkeregisterlov.
Nå ber man Justisdepartementet om en avklaring på om det kan innføres en lovhjemmel som sikrer inkassoforetak tilgang til enkelte taushetsbelagte opplysninger som ikke lenger vil være tilgjengelige for inkassator etter 1.oktober 2018. Kilde: virke.no
Les mer
07.05.18
 

Lindorff har bygget verdier i 120 år

- gjennom 120 år har Lindorff hjulpet bedrifter og forbrukere med betalingsproblemer
Lang erfaring ligger bak når selskapet fremover lar seg lede av enda mer empati, etikk, engasjement og gode løsninger. Kilde: lindorff.no
Les mer
07.05.18
 
Foto: Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen

Inkassotallene for 2017 fra Kredinor

– sterk økning i purresaker
Tall for inkassobransjen og Kredinor viser at antall saker som sendes til inkassoselskapene øker, og at antall saker som sendes til Kredinor øker mer enn markedet. Det gjør Kredinor til Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Dette skyldes i hovedsak nye kunder som har store saksvolum og at flere sender sakene til Kredinor allerede på purrestadiet, dvs. tidligere enn før.
Kredinor SA mottok nesten 2 millioner saker til oppfølging i 2017. Det er en økning på 23 prosent fra 2016. Av de 2 millioner sakene var 0,8 millioner rene purresaker, en økning på 36 prosent fra 2016 og 1,2 millioner inkassosaker, en økning på 15 prosent fra 2016.
Ser vi markedet som helhet mottok inkassoselskapene totalt 8,6 millioner saker til oppfølging i 2017, en økning på 10 prosent fra 2016. Antall purresaker var 3,2 millioner, en økning på 14 prosent.
Antall inkassosaker var 5,4 millioner, en økning på 8 prosent fra 2016. Kredinor sine tall er inkludert i de totale tallene. Ved utgangen av 2017 er av den grunn Kredinor Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en markedsandel på 23 prosent. Kilde: kredinor.no
Les mer
30.04.18
 

Årsrapport 2017 fra Kredinor

- vi tilpasser oss en verden i rask endring
Kredinor er et velfungerende samvirke og Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Vi tar vare på de nære verdiene som kommer av samvirkemodellen. Samtidig driver vi kommersiell virksomhet på lik linje med andre.
Med etablering i Norden og stor satsing på digitalisering og forenkling for både oppdragsgivere og deres kunder ønsker vi å vokse med eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold.
Nylig publiserte vi vår Årsrapport 2017 som oppsummerer året vi har bak oss, både i ord og tall. Denne årsrapporten setter også kursen for året vi er inne i. Les mer i den heldigitale Årsrapport 2017.
Les mer
30.04.18
 

Ingen tegn til at forbrukerne er mindre fornøyd med inkassobransjen

- en logisk konsekvens av at det har blitt enklere å klage på inkassoforetakene er at antall klagesaker har gått noe opp
Under overskriften «Mange flere klager på inkasso» videreformidler nettstedet forskning.no tall fra Forbrukerrådets klagestatistikk for 2017.
Et av artikkelens hovedpoeng er at tre ganger så mange forbrukere klager på inkassokrav i 2017 sammenlignet med 2015. Som hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske inkassobransjen finner vi det vanskelig å la denne påstanden passere uten en kommentar knyttet til de faktiske forholdende. Kilde: Iman Winkelman, Virke Inkasso /forskning.no
Les mer
30.04.18
 

Mange flere klager på inkasso

Tre ganger så mange forbrukere klaget på inkassokrav i 2017 som i 2015. Men Forbrukerrådet vet ikke årsaken
Blant økonomiske klager har særlig inkasso-krav økt kraftig de siste tre årene fra 280 saker til 709 saker. Det er nesten en tredobling fra 2015.
Skyldes økningen at inkassoselskapene opptrer tøffere enn før? Ikke nødvendigvis, svarer Forbrukerrådet.
Det kan handle om at inkassobyråene overtar sakene tidligere, men også at mange jobber etter gamle regler. Årsaken til veksten i inkassoklager er uklar og må kartlegges, sa Flesland på pressekonferansen.
Harald Sverdrup som leder Finansklagenemnda, vet ikke hva økningen kan skyldes. Kilde: forskning.no
Les mer
25.04.18
 
Foto: Barbro Hagen, direktør for IT og forretningsutvikling i Kredinor

Nye Min side fra Kredinor

– bedre oversikt og enklere å betale inkassogjelden
For å gjøre det enda litt enklere for sluttkunden lanserer vi nå nye Min side på kredinor.no.
Løsningen er tilrettelagt for selvbetjening og gir tilgang til enkle betalingsløsninger som Vipps og kortbetaling gjennom vår egenutviklede Betal nå tjeneste.
–Denne betalingsløsningen, i kombinasjon med nye Min side, gjør at vi i Kredinor har et helt unikt tilbud til oppdragsgiver og sluttkundene våre. Dette gjør oss helt uslåelig, sier Barbro Hagen, direktør for IT og forretningsutvikling i Kredinor. Kilde: ntbinfo.no
Les mer
18.04.18
 

Axactor med avtale

- har inngått en forward flow-avtale
Axactor har inngått en 24 måneders forward flow-avtale med en svensk forbruksbank, ifølge en melding tirsdag. Kilde: hegnar.no
Les mer
10.04.18
 
Foto: Ane Wiig Syvertsen er Direktør for Salg og Marked i Conecto

Rykter sprer seg fort i sosiale medier – velg et inkassobyrå som verner om din merkevare

Noen ganger ønsker du å bli omtalt i avisa eller på sosiale medier på grunn av noe bra bedriften har gjort
Det kan være gode resultater, nye metoder eller en ansatt som har utmerket seg. Men stort sett ønsker du å unngå å havne i spaltene, for det kan ofte handle om en negativ opplevelse for dine kunder.
Så hvordan skal du unngå å havne i avisa hvis du ikke vil? Hvordan tar du vare på din merkevare, og hvordan sikrer du at bedriften din ikke blir hengt ut i sosiale medier? Det enkle svaret er selvsagt at du ikke må gjøre noe som skaper grunnlag for negativ omtale. Men det blir for lett. For kundens opplevelse med din bedrift er lang, fra oppmerksomhet til gjennomført betaling. Underveis kan mye skje. Så har du egentlig oversikt over hele kundereisen? Også den som handler om inkasso?
KUNDERELASJONER
Faktum er at du har en relasjon til kunden hele veien, også etter at fordringene er overlatt til inkassoselskapet. Og da gjelder det å velge sitt inkassoselskap med omhu. Det finnes nemlig inkassoselskaper som ikke akkurat imponerer myndighetene. "Vi må ta et inkassooppgjør", har forbrukerdirektør Randi Flesland sagt til E24, og peker spesielt på at noen inkassoselskaper sender ut krav som er direkte ugyldige. Resultatet av slike krav er misfornøyde forbrukere. Da er veien kort til Facebook eller avisspaltene.
Men det er ikke bare Forbrukerrådet som følger med. Det gjør også Finanstilsynet. Finanstilsynet fører en oversikt over antall klager på inkassoselskapene, og dette gir deg en viss pekepinn på kvaliteten til disse selskapene. Det er også blitt lettere å klage, og det gir enda større gjennomsiktighet i bransjen.
Les mer - Rykter sprer seg fort i sosiale medier – velg et inkassobyrå som verner om din merkevare
10.04.18
 
Foto: Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen

Kredinor: Forbrukslån ikke bare til besvær, men også til nytte og glede

Media overgår hverandre nå nærmest daglig i å rakke ned på banker som tilbyr kreditt og forbrukslån. Det påstås at kredittvurderingene som foretas er mangelfulle, og at personer som aldri vil være i stand til å gjøre opp sin gjeld får lån.
Kredinor SA som er et inkassoforetak kjenner seg ikke igjen i disse beskrivelsene.
Kredinor bistår mange av bankene som tilbyr lån og kreditt til forbrukere med kundeservice, betalingsoppfølging og inkasso, og vi opplever våre kunder som seriøse og seg bevisste sitt ansvar som långivere, kredittytere og samfunnsaktører.
Som de fleste er kjent med så ble reglene for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån og kredittkort endret i 2017. Bankene må kunne dokumentere at innvilgelse og økning av eksisterende forbrukslån er basert på en forsvarlig kredittvurdering. Betjeningsevnen skal kunne tåle en renteøkning på minimum 5% av låntagerens samlede gjeld. Kilde: Adm. dir. Tor Berntsen,Kredinor SA/ntbinfo.no
Les mer
04.04.18
 

Kraftig økning i inkassogjeld

Lindorffanalysen Nr. 1 2018
Mens antallet personer med inkassosak er relativt stabilt, har inkassogjelden økt med over 40 prosent de tre siste årene.
Samtidig har antall inkassosaker blant kredittkort økt med 50 prosent bare de to siste årene. Trolig blir det flere inkassosaker og økte tap fremover. Kilde: lindorff.no
Les mer
26.03.18
 

Intrum Justitia Norge har fått en ny eier

- er nå en del av Lowell Group
Får sterkere finansielle muskler, samt økt tilgang til data og analyseressurser.
Lowell har også kjøpt opp Lindorff i Danmark, Estland, Finland og Sverige - og sammen med dem vil vi danne en nordisk region i Lowell Group. Kilde: intrumjustitia.no
Les mer
21.03.18
 

Virke inkassos fagdag

- gikk av stabelen 13. mars 2018
Se oppsummeringen på 2 minutter! Kilde: virke.no
Les mer
20.03.18
 

Virke inkasso har fått nytt styre

- det ble avholdt ordinært årsmøte i Virke inkasso 13.mars 2018
På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som skal representere foreningen det kommende året.
Årsmøtet besluttet også enstemmig å vedta nye kompetansekrav for medlemmer av foreningen.
Les mer
20.03.18
 

Fagseminar Parkering

Velkommen til fagseminar Parkering 18-19.april 2018
Kredinor er en av Norges største leverandører av parkeringservice til bransjen, og har vært med på store skifter innenfor betalingsoppfølging og inkasso i flere omganger.
Årets fagseminar Parkering holdes på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum. Kredinor byr på det helt siste innen inkassofaglig oppdateringer og ser frem til to flotte fagdager sammen med alle deltakere!
Les mer - Fagseminar Parkering 2018
14.03.18
 
Foto: adm. direktør, Per Olov Sjøgren i Conecto

Valg av betalingsmodell er en viktig strategi-beslutning

Du er neppe alene i markedet om å selge den varen eller tjenesten du gjør. I tillegg til å konkurrere på pris må du være klar for å konkurrere på betalingsmodell
Gjør du det komplisert å betale, går kundene til noen andre.
Ditt firma selger varer og tjenester og fakturerer kunder med brev i posten og 14 dagers betalingsfrist. Slik har det alltid vært og det fungerer greit.
Men i det siste har flere kunder spurt om de ikke kan betale med Vipps, Klarna eller få betalingsutsettelse. I ditt hode hører du bare merarbeid for din allerede utslitte regnskapsmedarbeider.
Hvilke krav kan egentlig en kunde stille til hvordan hun vil betale for en vare eller tjeneste? Mange, mener jeg. Om betalingen ikke er friksjonsfri vil du som selger få lavere volum og flere utfordringer med å få inn pengene dine. Kilde: Adm. dir. Per Olov Sjøgren, Conecto
Les mer
14.03.18
 

Det eneste de krever er alt

- det er som om noen har bestemt seg for at de som prinsipp ikke skal ettergi noe uten at det skjer gjennom rettsapparatet
Dessverre er bildet som Hallgeir Kvadsheim tegner av enkelte kreditorer noe vi gjeldsrådgivere kan bekrefte. Mulighetene for å få til avtaler uten å ta i bruk rettsapparatet har blitt mindre de siste årene. Kilde: Beate Engelschiøn, Gjeldsrådgiver og foredragsholder/dagbladet.no
Les mer
14.03.18
 

Sammenslåing og varsling av krav

- nye retningslinjer fra Finanstilsynet
Rundskriv 1/2018. 13.03.18.
Les mer
13.03.18
 

Hva betyr egentlig foreldelse?

- og hva er foreldelsesfrist?
Før du setter i gang en prosess for å drive inn pengekravet ditt, bør du være sikker på at kravet ditt ikke er foreldet.
At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt.
Pengekrav har en foreldelsesfrist. Begrunnelsen er den lange tiden som har gått siden kravet normalt skulle ha vært oppfylt. Kilde: osloadvokatene.no Se også: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-05-18-18
Les mer
12.03.18
 

Innførte dagbøter

– da våknet 51.000 norske bileiere opp
Men fortsatt risikerer mange inkasso og avskilting.
Biler uten lovpålagt forsikring har vært et betydelig problem i Norge i mange år.
1. mars i år innførte myndighetene dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy. Kilde: tv2.no
Les mer
12.03.18
 

Collecting debts in China

China collection profile
As a result of the rebalancing policy in China, direct financing or bank loans are shrinking sharply and extending to more and more sectors. Consequently, DSO remains high and late payments are not efficiently regulated.
The court system is complex and suffers from a lack of transparency, delays and high costs. As enforcement results are poor, amicable or non-litigation collection is the preferred option. Kilde: eulerhermes.com
Les mer
07.03.18
 
Foto: Barbro Hagen, direktør for IT og forretningsutvikling i Kredinor

Kredinor tilbyr nå betaling med Vipps til inkassokundene

– Vipps’ ambisjon er å gjøre betaling befriende enkelt og på forbrukernes premisser
At Kredinors kunder nå får tilbud om å bruke Vipps når de betaler er et godt eksempel på noe som gjør hverdagen bedre og enklere. I tillegg gjør det folk til bedre betalere, sier Rune Garborg, Vipps-sjef.
– Vipps er en betalingskanal som den norske befolkning har sagt klart og tydelig ja til. Derfor er vi veldig fornøyde med å tilby Vipps, sier Barbro Hagen, direktør for IT og forretningsutvikling i Kredinor. Kilde:ntbinfo.no
Les mer
07.03.18
 

Oppdaget ikke inkassokravet fra legekontoret

- før det ble trukket fra lønnsslippen
– Jeg ante ikke at jeg skyldte noe. Slik vokser egenandelen.
– Jeg oppdaget det ikke før jeg fikk åtte kroner utbetalt i lønn.
Da Kristin Eilertsen (30) fra Kristiansund flyttet i 2016, endret hun adressen sin i Folkeregisteret. Men hun glemte å melde fra til Posten. Dermed mottok hun aldri regningen fra legekontoret for to ubetalte egenandeler.
Det skulle vise seg å bli dyrt: De tilsammen 401 kronene gikk til inkasso og ble til slutt trukket fra lønnen. I mellomtiden hadde beløpet vokst til 4444 kroner. Kilde: smp.no
Les mer
07.03.18
 

Nå får 250.000 nordmenn inkassovarsel

- etter manglende lisensbetaling
NRKs lisensavdeling har sendt ut 252.500 inkassovarsler til folk som ikke har betalt lisens.
De som ikke har betalt regningen må nå betale nesten en 200-lapp ekstra i purregebyr, skriver Nettavisen , som har hentet inn tallene fra rikskringkasteren. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
02.03.18
 

6 grunner til å slippe gebyrer ved inkasso

- har inkassoselskapet vært for aggressivt, eller brutt loven, blir det langt billigere å være seint ute
Betaler du ikke regningene dine, kan de sendes videre til et inkassobyrå. Deres jobb er å skaffe pengene, og det er du som betaler for mye av jobben, gjennom gebyrer, renter og salærer.
Men inkassoselskaper må forholde seg til reglene. Gjør de ikke det, kan du klage saken til Finansklagenemnda. Og får du medhold, kan du slippe å betale de ekstra utgiftene – altså det som kommer i tillegg til selve kravet. Kilde: dinside.no
Les mer
19.02.18
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA