Sergel

Inkasso og Fordringsadministrasjon

På en pengestrømsportal som creditnews.no er naturligvis Inkasso og Fordringsadministrasjon et meget sentralt tema. Bransjen består av aktører som tilbyr Fremmedinkasso- og relaterte tjenester; det vil si de tradisjonelle inkassobyråene. De fleste av disse er organisert i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). I tillegg har vi Meglere; det vil si aktører som kan assistere ved valg av inkassobyrå. Kredittilsynet er myndighetsorgan for bransjen.
 

Namsfogd kritisk til småkrav

- vi gjør folk til slaver for bagateller
En av Norges mektigste pengeinnkrevere er svært kritisk til utviklingen i inkassobransjen.
Namsfogd Alexander Dey i Oslo leder den instansen inkassobyråene henvender seg til når utestående fordringer skal tvangsinnkreves. Kilde: nettavisen.no
Les mer
07.12.18
 
Foto: Tom Hellerud, Business Operations Controller i Alektum Oslo

Alektum, for deg som er interessert i rask og sunn vekst

Vi vet hvor kostbare ikke-betalende kunder kan være. Derfor har vi utviklet et tilbud for våre oppdragsgivere som gjør at de finner og bearbeider de riktige kundene, samt har mulighet til å maksimere inntektene
Credit News snakker med Tom Hellerud, Business Operations Controller i Alektum Oslo. Tom, Alektum er en internasjonal aktør som nå også tar sikte på å bli mer synlige i Norge? Ja, det stemmer. Vi er representert i 16 land, noe vi mener er fordelaktig når norske selskaper skal vokse internasjonalt.
Dere satser sterkt på SKREDDERSYDDE OG TILPASSEDE LØSNINGER? - Ja, vi tror ikke på mottoet «alt for alle», men på skreddersydde og tilpassede løsninger. Med respekt for at forretningslogikken er forskjellig i ulike bransjer, har vi primært valgt å rette våre tilbud mot noen spesifikke segmenter. Vår ambisjon er å ta utgangspunkt i dine konkrete behov og dermed levere unik kundeverdi.
Hovedkontoret til Alektum i Norge ligger i Tønsberg, med avdelingskontor i Oslo. HVORDAN ER DERE ORGANISERT? - Vi har delt porteføljen i 6 forskjellige team: • Bank krav • Finans krav • B2B krav • Netthandel • Backoffice • Callsenter - benytter ringerobot for automatisk utring på saker. Våre team jobber sammen på sakene på tvers av kontorene. Vi har valgt dette for å få en felles kultur- og samme måte å jobbe på. Den enkelte kunde hos Alektum får sin egen ansvarlige kontaktperson på teamet som de forholder seg til. Alektum bruker samme innfordringssystem i hele konsernet. Dette er en stor fordel for våre kunder som får samme rapporter, integreringer, osv.
BACKSTAGE: NETTKONTOR FOR OPPDRAGSGIVER. Alektum tilbyr alle sine oppdragsgivere en eller flere bruker-identer på sin nettkontorløsning Backstage. Fortell litt mer om dette, Tom: Ja, løsningen er realtime med vårt behandlingssystem og gir en god oversikt over alle saker som er til behandling – aktive og avsluttede saker presenteres i adskilte lister. Oppdragsgiver kan i detalj se behandlingshistorikk på sakene - hvilke brev som har blitt sendt, notater og betalinger. Videre kan oppdragsgiver om ønskelig kjøre ut egne rapporter og statistikker eller eksportere detaljinformasjon til eksterne verktøyer (egen rapportgenerator, Excel med mer.) Backstage er brukervennlig og følger de strengeste krav til sikkerhet. Flere av våre oppdragsgivere benytter Backstage parallelt med sine kundesystemer, sier Tom Hellerud.
NETTLØSNING MOT SKYLDNER - PLAN & PAY: Alektum Inkasso AS har en skyldnerweb der skyldner kan logge seg inn å få oversikt over egne saker. I tillegg kan skyldneren opprette nedbetalingsplaner for en eller flere saker. Vi har også lagt inn budsjettmodeller som kan hjelpe en skyldner til å få oversikt over egen økonomi, samt linker til aktuelle informasjonssider, forteller Tom Hellerud. Avslutningsvis, Tom, kan du fortelle oss litt kort om deg selv og din yrkesaktive karriere? Ja, jeg er 50 år og bor i Tønsberg. Har vært i bransjen siden 1998. Begynte i Norsk Inkasso System/Alektum i år 2000. Jeg startet som saksbehandler med ansvar for overvåksporteføljen og jobber nå som avdelingsleder og faktisk leder (Buisness Operations Controller) i Alektum Oslo, sier Tom Hellerud til Credit News.
Les mer - Alektum tar sats i inkasso-markedet
04.12.18
 

Sendte ut 500.000 purrebrev i året

- nå slutter de med det
Nye regler for EU-kontrollen, du må følge med.
EU-kontroll er obligatorisk for alle personbiler fra de er fire år gamle. Da skal bilen inn til kontroll, annet hvert år. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
03.12.18
 

European Consumer Payment Report 2018

The European Consumer Payment report provides insights to European consumers’ views on their economic outlook, and is thus a barometer on the economic whereabouts of Europe from the consumer’s perspective
Intrum: The European Consumer Payment Report is based on a survey that was conducted simultaneously in 24 European countries during September 2018, and we had 24 398 respondents. Kilde: Intrum.com
Les mer
03.12.18
 
Foto: Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen

Kredinors Proffseminar 2018

Tradisjonen tro samlet Kredinor kunder, partnere og lokalt næringsliv til Proffseminaret, som er en unik møteplass med spennende næringslivsprofiler og dyktige fagpersoner den 14.-15. november 2018 på Clarion Hotel Air i Stavanger.
Kredinor hadde igjen lykkes med å få satt sammen et variert og interessant program blant andre Hege Skryset fra Kongsberg Digital, Thina Saltvedt fra Nordea og Robert Mood fra Røde Kors blant de eksterne foredragsholderne. Foruten dette fikk vi en grundig innføring i området Økonomisk kriminalitet og håndtering av varslingssaker ved advokatene Berit Reiss-Andersen og hennes kollega Petar Sekulic, som begge er partnere i DLA Piper.
Selv har Kredinor også mange dyktige interne foredragsholdere som holdt innlegg fra sitt eget fagområde. De gav en oppdatering på lover og regler innenfor inkasso, utviklingen i inkassosaker og inkassogjeld, ny finansavtalelov, innsikt hentet fra kundedatabasen i Kredinor og mye mer. Namsfogden i Stavanger – Sandnes ved Inger-Lill Endresen snakket om gjeldssituasjonen på Vestlandet.
Proffseminaret er rettet mot alle som har sine arbeidsfelt innenfor områdene kreditt, inkasso, jus og økonomi og er blitt et årlig høydepunkt for mange som har sitt virke innenfor disse fagområdene. Årets seminar var det 31. i rekken og ble åpnet av Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen. Han benyttet anledningen til å informere om det samfunnsansvar Kredinor har og tar, gjennom å følge opp ubetalte krav på vegne av våre oppdragsgivere på en etisk forsvarlig, forutsigbar og god måte overfor dem som skylder penger. Han viste også til tall så langt for 2018, før han overlot scenen til den dyktige konferansieren Svein Tore Bergestuen.
Kredinor deler også hvert år ut en kredittpris, og årets vinner av Kredinors kredittpris ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank. Credit News gratulerer!
Flere av foredragene på Proffseminaret kommer i egne saker. Følg med CreditNews fremover!
Les mer - Kredinors Kredittpris 2018
28.11.18
 
Foto: Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB

Årets Kredittpris fra Kredinor – en tradisjon

Årets vinner ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB
Kredinor ønsker hvert år å fremheve en eller flere hos våre oppdragsgivere som har gjort seg bemerket i grensesnittet mellom kreditt, betalingsoppfølging og inkasso – og oss som inkassoselskap. Prisen er delt ut fire ganger tidligere av adm. direktør Tor Berntsen. Årets vinner ble Steinar Bøhn fra Nordea Bank AB. • I 2017 vant Åse Linda Hillestad fra Lyse Dialog AS • I 2016 vant Eva Kvakkestad og Lise Einarsen i Fortum Markets AS • I 2015 vant Tore Andresen, COO i BankNorwegian
Kredinors Kredittpris 2018 til Steinar Bøhn, Nordea Bank
Tradisjonen tro ble årets vinner kunngjort under Proffseminaret den 14. november 2018, i Stavanger med følgende begrunnelse: Steinar Bøhn fortjener årets kredittpris fordi han er en suveren fagperson innenfor kredittfaget, og alltid på jakt etter løsninger som bidrar til å ta selskapet videre gjennom gode kundeopplevelser og høy løsningsgrad.
Kriterier og begrunnelsen som ligger til grunn for utvelgelsen:- Faglig integritet: o Vinneren har i over flere år utmerket seg som en oppdragsgiver med høy faglig integritet og tydelig kravstiller til Kredinor - Nyutvikling/innovasjon: o Samarbeidet har i flere runder bidratt til nyutvikling av løsninger og videreutvikling av produktspekteret i Kredinor - Kompetanse: o Kredittfaglig har vinneren et omfattende kunnskapsnivå og en fremragende evne til å tenke ut nye - og gode løsninger. - Samhandling: o Vinneren er samspillsorientert, og har en utpreget evne til å få de rundt seg til å strekke seg langt og yte sitt aller beste blant annet gjennom sitt gode humør og sine slående replikker. - Merverdi/nytte for andre: o Utvikling i samspill med vinneren har gitt positiv spillovereffekt ved at løsningene har blitt brukt til å forbedre tilbudet til andre oppdragsgivere
Steinar Bøhn fikk en diplom med begrunnelsen for prisen, en glassplakett med inngraving, blomster og en reisegavesjekk på kr 10 000,-. Reisegavesjekken vil gis videre til veldedig formål.
28.11.18
 

Professor ved UiO om inkasso

- inkasso i Noreg er for lønsamt
I Noreg kan inkassobyråa i nokre tilfelle krevje fem gonger så mykje i gebyr som i Sverige. Kilde: nrk.no
Les mer
26.11.18
 
Foto: Endre Solvin-Witzø, administrerende direktør i Lowell Norge

Lowell skal hjelpe norske pasienter å bli økonomisk friskmeldt

Lowell - tidligere Intrum Justitia Norge - har inngått en avtale om å bistå med betalingsoppfølging av pasienter som har vært på norske sykehus
- Pasientene vil få en bedre og mer individuelt tilpasset betalingsoppfølging enn de tidligere har fått, lover administrerende direktør i Lowell Norge, Endre Solvin-Witzø. Han er godt fornøyd med å ha vunnet en av de viktigste kreditthåndteringskontraktene i det norske markedet i 2018.
- Vi er glade for å ha blitt valgt som leverandør i sterk konkurranse med øvrige selskaper i bransjen. Når vi mobiliserer for å vinne og levere på vår vekstambisjon i Norge viser vi at Lowell er den beste samarbeidspartneren innen kreditthåndtering for norske selskaper. Etter at vi i tidligere Intrum Justitia Norge ble solgt til Lowell har vi fått en eier som i enda større grad satser på innovative løsninger. Det kommer både våre samarbeidspartnere og deres kunder til å merke ytterligere effekt av i tiden fremover. Ikke minst gjelder dette nå pasienter på norske sykehus. De vil få en bedre og mer individuelt tilpasset betalingsoppfølging enn de tidligere har fått, forteller Solvin-Witzø.
OMFATTENDE ANBUD
Sykehusinnkjøp gjennomfører innkjøpene av varer og tjenester for norske, offentlige helseforetak. Da deres avtale med eksisterende leverandør nærmet seg slutten, gikk de ut på anbud for å finne den beste samarbeidspartneren til å støtte seg i det viktige og sensitive arbeidet det er å få betalt fra pasienter på norske sykehus. Et slikt anbud er en svært omfattende prosess.
- Vi startet prosjektarbeidet i desember 2017 og hadde etter det diverse dialogmøter for å finne ut hvilke elementer som ville være de viktigste for oss i valg av leverandør av kreditthåndteringstjenester, forteller prosjektleder for Sykehusinnkjøp, Kine Olaussen Joki.
Les mer - Se hva sykehuset vektla i valg av samarbeidspartner
21.11.18
 

Norge har størst inkassovekst i Norden

- gir ikke mening, sier Forbrukerrådet om de nye tallene
Samlet inkassogjeld i Norge har økt klart mest blant de nordiske landene det siste året. Antall inkassosaker vokser også raskest i Norge, der Sverige følger tett etter.
Det går frem av den ferske Nordic Debt Collection-analysen, nylig utgitt av inkassoselskapene Intrum og Lindorff. Kilde: aftenposten.no
Les mer
19.11.18
 
Foto: Foran: Sven Ingebretsen, Øivind Askvik, Bak: Åsmund Gusfre, Anita Engedalen, Tore Bye, Ruth Vogsland, Inger Mortensen

Ny avtale med Skagerak Nett

Skagerak Nett har valgt Sergel for håndtering av innfordringer
Rask behandling holder strømnettet åpent. Skagerak Nett har valgt Sergel for håndtering av innfordringer. Gode løsninger og høy kvalitet var utslagsgivende for et av Norges største nettselskap.
Skagerak Nett har hatt tjenesten ute på anbud, og etter endelig evaluering har valget falt på Sergel Norge. - Sergel Norge har det beste tilbudet når det kommer til forholdet mellom kostnad og kvalitet, sier Øivind Askvik, konserndirektør i Skagerak Nett, etter offentliggjøringen av at Sergel Norge er valgt som samarbeidspartner for de neste årene.
Kunder av nettselskapet er fremover sikret optimal administrasjon av inkassokrav som i ytterste konsekvens kan føre til stenging av strømtilførsel. Brukervennlige og effektive betalingsløsninger med dynamisk rapportering mellom Skagerak Nett og Sergel sørger for rask åpning av strømtilførselen.
– Vi har de siste årene hatt stort fokus på utvikling av innovative løsninger, og er stolte av at nok en betydelig aktør ser verdien av dette for sine innfordringstjenester, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge. Nettopp verdien av innovative løsninger fremheves av Øivind Askvik:
– Sergel Norges tilbud ble vurdert som det beste i forhold til løsning for stengeadministrasjon, samt sikring av effektivitet, kvalitet og kontinuerlig videreutvikling av innfordringstjenester. Sergel Norge ser frem til samarbeidet med et av Norges største nettselskap de neste årene.
09.11.18
 
Foto: Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto

Digitalisering i inkassobransjen

Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto , på Connecting Konferansen, 2.november
Etter at Conectos Per Olov Sjøgren og Ane Wiig Syvertsen hadde ønsket velkommen- og Sparebankens Elisabeth Holvik hadde guidet deltakerne gjennom makrobildet, presenterte Iren Rutle noe av det som skjer i Conecto og i bank/finansbransjen generelt, av trender og nyheter. Teknologi muliggjør ny forretning i de fleste bransjer, inklusiv bank/finans. Dette vil påvirke både Conecto og Conecto sine kunder.
Det snakkes mye om at Norge har et av verdens mest effektive system og infrastruktur for betalingsløsninger. Det er spesielt 3 viktige drivere for digitalisering av betalingsløsninger i bank/finans: 1. Internett, 2. Smarttelefon og 3. Effektiv og digitalisert bankstruktur.
Trendene viser at flere handelsaktører ønsker å tilby sine kunder å handle på faktura, på samme måte som i netthandel. Denne utviklingen vil trolig over tid øke det norske fakturavolumet. Vi ser en tendens til at nett og fysisk handel smelter sammen til bare handel. Enkelhet vil være nøkkelen for de aktørene som lykkes i markedet, og etablerte banker utfordres av nisjeaktører.
Sammen med SpareBank1 har Conecto lansert et helt nytt produkt - Utsett betaling – i mobilbank. Tjenesten gir kundene enkelt mulighet til å utsette en faktura i tre måneder mot et gebyr. Produktet er det første av flere produkter som er under utvikling og som vil lanseres etterhvert. Conecto tilbyr løsningen til alle banker/finansselskaper og er i dialog med flere banker og samarbeidspartnere utenfor SB1 Alliansen.
Conecto jobber også med et helt nytt produkt; - Faktura i butikk - Enkelhet er nøkkelen, hvor kundene kan gjennomføre transaksjonen på mobil uansett hvor de befinner seg. Er det en ting som er helt sikkert, så er det at vår bransje er midt i en stor omstilling og at ingen vet hvem som blir de toneangivende aktørene fremover. Derfor er det helt avgjørende å henge med og være innovativ, avslutter Iren Rutle.
09.11.18
 

Uttalelse vedrørende sammenslåing av bompengekrav

- Finanstilsynet
Ved inndrivelse av flere krav fra samme fordringshaver mot samme skyldner, skal kravene som utgangspunkt slås sammen, jf. Finanstilsynets rundskriv 1/2018.
Les mer
04.11.18
 

Venter flere inkassosaker i hele Norden

For første gang er det laget en analyse som måler utviklingen innenfor kreditthåndtering og betalingsevne blant personer på tvers av de største nordiske landene, Sverige, Danmark, Norge og Finland. Denne utvikles av Intrum og Lindorff
Viktigste funn: •Antall inkassosaker i Norge har økt med 35 prosent fra andre kvartal 2017 til andre kvartal 2018. Den har økt med 33 prosent i Sverige og med 3 prosent i Finland. Kilde: lindorff.no
Les mer
26.10.18
 

Tre faktorer endrer inkassobransjen dramatisk

- er du rustet for fremtiden?
Flere og flere nordmenn har gjeld til de dør. Neste år kommer et nytt lovverk som følge av endret kundeadferd. Forbrukslån har eksplodert siste fem år, og ligger nå på cirka 108 milliard norske kroner. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Forbruksmønstrene våre endrer seg. Tidligere var det nesten en ære-sak å få sine lån nedbetalt, men dette har endret seg, sier Per Stenerud, Key Account Manager i EVRY. Han har jobbet med inkassoselskaper i mange år og ser tydelig hvordan den endrede forbrukeradferden stiller nye krav til bransjen. Kilde: infotorg.no
Les mer
23.10.18
 

Payback – svar fra Finanstilsynet

- Virke inkasso
Etter at Finanstilsynet mottok Virke inkassos brev til Finanstilsynet om en klargjøring av hvorvidt tilsynet fører kontroll med bestemmelsene knyttet til pay-back eller ikke, har Finanstilsynet gitt tilbakemelding i et brev datert 11.10.2018. Kilde: virke.no
Les mer
23.10.18
 

Ny selvbetjening for tvangsinnkreving

- Statens innkrevingssentral
For deg som har ubetalte krav på tur inn i, eller som allerede er under tvangsinnkreving - nå finnes det en helt ny selvbetjening.
Slik bruker du selvbetjeningen: Logg deg inn på Din side. Har du fått varsel om utleggsforretning, så finner du et ikon som heter Varsel. Du finner også tjenester for å klage på et pågående trekk i inntekten din, utleggspant som er tatt eller trekk i tilgode skatt. Du finner tjenestene under overskriften Tjenester på Din side. Kilde: sismo.no
Les mer
22.10.18
 

Sender pengekrav til syke som ikke får betalt regningen

- raser mot inkassoselskap
Ola Skrautvol mener inkassoselskap utnytter folk som ikke klarer å betale på legesenter på egenhånd. – En kynisk business som utnytter de mest sårbare i samfunnet.
Du har nok vært til legen og selv måttet betale på en slik automat. Den som står på venterommet på mer enn 75 prosent av landets legekontor – som en selvbetjeningsløsning for å betale for legetimen.
For de fleste av oss er det en enkel affære å trykke oss frem og betale. Men dersom du er gammel, svært syk eller har en telefonkonsultasjon med en lege, er ikke like enkelt.
Og da kan fort legebesøket bli mye dyrere enn forventet. Kilde: tv2.no
Les mer
22.10.18
 

Arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt

Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning
Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Kilde: virke.no
Les mer
17.10.18
 

Finansklage-nemnda - inkasso

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister om forpliktelser mellom skyldnere og inkassoselskap
Konsekvensen av brudd på inkassolovens regler er at krav om inkassosalær kan falle bort. Nemnda kan ikke vurdere en tvist om pengekravet inkassosaken er knyttet til, men kan vurdere om kravet er korrekt varslet, og om inkassoselskapet har håndtert saken i samsvar med god inkassoskikk.
Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.
Innen inkasso kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. Vi kan kun behandle klager på inkassoselskap som driver inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling gitt av Finanstilsynet. Kilde: finkn.no
Les mer
16.10.18
 

Nordic Debt Collection Analysis 2018

- Intrum
In our new Nordic debt collection analysis we focus on giving an economic view of the Nordic countries, seen from the debt collection perspective.
The analysis is mainly based on Intrum’s vast debt collection data analysed in a macroeconomic context. Kilde: Intrum.com
Les mer
15.10.18
 
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor AutoFakt - sømløst fra parkering til betaling

Vi lanserer nå tjenesten Kredinor AutoFakt, en løsning som gjør parkering og betaling befriende enkelt for bileier – og for parkeringsselskapet. – Med Kredinor AutoFakt leses kjøretøyets registreringsnummer automatisk på vei inn og ut av parkeringen, og faktura sendes de som ønsker det fremfor å betale med kontanter, kort eller app. – Den nye faktureringsløsningen er utviklet for å gjøre det enklere for bileier å betale for parkeringen, og mindre ressurskrevende for parkeringsselskapet å kreve inn pengene, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor. – Med Kredinor Autofakt skjer alt sømløst for parkeringsselskapet – tid og ressurser som tidligere ble brukt på fakturering og betalingsoppfølging kan nå brukes til andre ting, understreker han.
PARKERING BLIR ENKLERE OG MER KUNDEVENNLIG – Parkeringsbøter er snart historie for flere og flere parkeringsselskap som lar kunden betale for faktisk medgått tid for parkeringen, fremfor å ilegge dem bøter for å ha forhåndsbetalt for lite. Den nye teknologien reduserer også utgiftene til parkeringsvakter. I tillegg er automatisk skiltregistering ved inn og utkjøring en gevinst for forbrukeren som slipper å bekymre seg for bøter, sier Audun Rønningen Danielsen.
KUNDEN HAR VALGET - Når registreringsnummeret leses automatisk på vei inn og ut av parkeringshuset, muliggjør det flere betalingsmuligheter ved avsluttet parkering. Kunden kan betale kontant eller med kort i automat, i en app eller bare ved å kjøre ut av parkeringshuset og få faktura tilsendt i ettertid. Dersom faktura velges, kobles dataene med motorvognregisteret, og Kredinor AutoFakt sørger for en sømløs prosess fra kravet har oppstått, til faktura er betalt. –Dette gir gode kundeopplevelser og fornøyde kunder.
BETALINGSOPPFØLGING OG INKASSO - Hvis faktura ikke betales overføres kravet til oppfølging i Kredinor gjennom for eksempel purring, varsel om inkasso og rene inkassotiltak. Hvis kunden klager på faktura, stoppes videre prosess inntil vi får undersøkt saken. Kredinor følger tett inntil saken er avsluttet, og kan i tillegg til ren fordringsadministrasjon og inkasso også bistå med kundeservicetjenester. – Dette er vinn vinn. Vi gjør det enklere for både sluttkunde og parkeringsselskapet, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.
KREDINOR ER MARKEDSLEDER I PARKERINGSBRANSJEN - Kredinor er en viktig aktør i parkeringsbransjen og bistår med løsninger som håndterer alle ledd fra Ileggelse/parkeringsbot til pengene er på konto hos vår oppdragsgiver. Parkeringsservice i Kredinor håndterer rundt 250000 ileggelser i løpet av et år, og er tett på i hele inkassoløpet fra betaling uteblir til pengene er på konto. Parkeringsservice ivaretas via vårt erfarne spesialistteam i Kristiansund, som samarbeider tett med kundeservice, saksbehandlere og vår avdeling for overvåking i Oslo.
09.10.18
 

Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

- Datatilsynet
Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende: Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet.
Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. «Beløpet ble betalt inn [DATO]», «fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt»).
Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev.
Dette er for å sikre at selskapet registrerer henvendelsen. Ta kopi av brevene du sender og svarene du får. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
09.10.18
 

Swedish Debt Collection Cases Jump

- as Intrum Sees Risks Ahead
Number of cases in Sweden gained some 30 percent last quarter. Intrum sees risk of rising numbers ahead as rates start rising. Kilde: Bloomberg.com
Les mer
08.10.18
 

Virke Inkasso: CONCENT eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning

sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman
CONCENT er eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning, sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman. Vårt inntrykk er at Concent tilbyr sine kunder relevant og oppdatert kunnskap på inkassoforum. I neste omgang hever dette det faglige nivået til våre medlemmers medarbeidere, noe som er til fordel for både inkassonæringen selv og bransjens oppdragsgivere. Vi er ikke kjent med at andre systemleverandører har et opplegg som medfører tellende timer i henhold til den inkassofaglige etterutdanningen foreningen administrerer, uttaler leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman.
Det er i forbindelse med gjennomgang av inkassofaglige timer i programmet for 2018-utgaven av Inkassoforum at han sier dette.
Regjeringen har varslet gjennomgang av inkassolovgivningen, der det blant annet vil settes fokus på akkurat etterutdanning. Dette fremgår i en melding som gikk ut fra NTB i midten av september.
– Dette er en bekreftelse på at det gir faglig trygghet i å være kunde hos CONCENT, sier Oddbjørn Bergem, CEO i selskapet. – Vi jobber kontinuerlig med compliance og har et godt faglig samarbeid med både Finanstilsynet og Virke Inkasso. Dessuten gir vår daglige kontakt med kunder og strategiske partnere oss verdifull innsikt i problemstillinger vi kan bruke når lover og regler skal reflekteres i våre løsninger. Våre to produktsjefer Thomas Johannessen og Knut Skofteland har for eksempel deltatt i arbeidet med å utarbeide nye retningslinjer for regnskapsføring, bokføring og avstemming av klientmidler i regi av Virke Inkasso, sier Bergem.
02.10.18
 
Foto: Endre Solvin-Witzø, administrerende direktør i Lowell Norge

Intrum Justitia Norge blir Lowell

- skal bli bransjens beste på kundeservice
1. Oktober 2018 endrer Intrum Justitia Norge navn til Lowell. Det britiske inkassoselskapet Lowell ble Europas nest største den 20. mars i år da det kjøpte opp Intrum Justitia i Norge, samt Lindorff i Danmark, Estland, Finland og Sverige. - Nytt navn gir nye muligheter, og vi kommer med flere endringer for å levere enda bedre service og kvalitet til alle våre kunder. Vårt mål er å bidra til at kreditt fungerer bedre for alle. For de som yter kreditt, for de som bruker kreditt, og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør i Lowell Norge, Endre Solvin-Witzø.
Når et av Norges største inkassoselskaper bytter navn til Lowell forsvinner samtidig Intrum Justitia-navnet fra markedet, etter over 40 år i Norge. - Det er en stolt historie vi bringer inn i Lowell. Mange forbinder oss fortsatt med Whitbread-seilasen og Volvo Ocean Race, og akkurat som konkurranseutøvere yter vi vårt beste hver dag. Vi har bidratt til en sunnere økonomi i hele samfunnet gjennom mange år, og det skal vi fortsette med i Lowell, forteller Solvin-Witzø.
Lowell har i dag over 4400 ansatte i Norden, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sveits. Selskapet har ambisiøse vekstplaner i Norge, der det i dag er rundt 130 ansatte.
Lowell bistår bedrifter med å effektivisere sin kredittgivning og sikre god likviditet. Forbrukere som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon får hjelp gjennom gode, håndterbare løsninger. Dette skaper verdi og bidrar til vekst for samfunnet, noe som kommer alle til gode. - Alle som er i kontakt med oss skal bli behandlet på en hjelpsom, respektfull og rettferdig måte for å finne en god løsning. Vi har tatt mål av oss til å vinne kundeserviceprisen innen finansbransjen i løpet av de neste to årene, forteller Solvin-Witzø.
For å oppnå dette investerer Lowell i ny, avansert teknologi innen kunstig intelligens og verktøy for analyse av Big Data og forbrukeratferd. Samtidig innføres et omfattende internt opplæringsprogram for å levere enda bedre kundeservice. - Vi kombinerer de nyeste, digitale løsningene i markedet med vår lange erfaring fra å hjelpe mennesker i krevende økonomiske situasjoner. Slik skaper vi gode kundeopplevelser og finner gode løsninger for forbrukerne, avslutter Endre Solvin-Witzø.
Les mer - Lowell
02.10.18
 

Fastleger om forretnings-modell

- etisk problematisk
I 2017 omsatte Melin Holding AS for 554 millioner, og eieren tok ut 142 millioner kroner i utbytte. Deler av inntektene kommer fra pasientene, gjennom betalingsgebyr og inkassokrav.
Tidligere sørget de fleste legekontor selv for fakturering og innkreving av eienandel, men de siste årene har stadig flere gått over til betalingsautomater, hvor Melin Medical er den største leverandøren.
For legen har dette åpenbare fordeler, som slipper å bruke tid på fakturering og kan bruke mer tid på pasientene. Men flere leger uttrykker nå at denne tjenesten også har en bakside.
Dersom en pasient går rett forbi betalingsautomaten og glemmer å betale egenandelen, eller ikke kan gjøre opp for seg der og da, beløper raskt purregebyrer og renter som Melin Collectors krever inn. Slik kan 200 kroner vokse til 5000 kroner når inkassoselskapet til slutt sender kravet til namsmannen. Kilde: dagensmedisin.no
Les mer
01.10.18
 
Foto: Sven O.Ingebretsen,adm.dir.,Sergel Norge

Ny trend i inkassobransjen

SERGEL frokostseminar - Sven O.Ingebretsen,adm.dir.,Sergel Norge
Sven Ingebretsen startet sin presentasjon med en gjennomgang av selskapets utvikling og status i løpet av det siste året. I tillegg var Sven innom en ny trend i inkassobransjen, utviklingen og status av antall inkassosaker og purringer i Norge. Samt innom temaet at Regjeringen varsler en gjennomgang av inkassoloven.
SERGEL GROUP - skal være en ledende leverandør av tjenester innen kreditt og fordringsadministrasjon i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av svenske Legres AB. Legres AB er en del av Marginalen Group. Konsernet har over 700 ansatte i Sverige, Latvia og Litauen, og tilbyr tjenester innenfor bank og finansiering, kredittjenester og inkasso, økonomiadministrasjon, juridisk og HR for både privatpersoner og bedrifter.
TROVERDIGHET OG KUNDEGJENVINNING - Vi tilbyr en effektiv inkassoprosess, med fokus på troverdighet og kundegjenvinning. Vi er derfor veldig stolte over at våre kunder gir oss den høyeste rangering når det gjelder personlig imøtekommenhet og troverdighet. Det har gitt oss posisjonen som en av markedets ledende aktører, med et sterkt fokus på vekst innen våre kjerneområder.
NY TREND I INKASSOBRANSJEN - kjøp og salg av inkassoporteføljer skjer nå langt oftere enn tidligere. Antall inkassosaker har økt med 5% det siste året, mens antall purresaker har en vekst på 20%. Sven tror at det store muligheter for at Norge får en ny inkassolov om 2 – 3 år.
Les mer - Utsikter for global og norsk økonomi - SERGEL frokostseminar - Jeanette Strøm Fjære, analytiker DNB Markets
25.09.18
 

Misligholdet økte med fem milliarder

- den samlede misligholdte husholdningsgjelden har gått opp fra fra 39,7 til 44,6 milliarder det siste året
Dette i følge ferske tall fra inkassobyrået Lindorff. Økningen tilsvarer 9 %, 3 ganger så mye som konsumprisindeksen i samme periode. Kilde: lindorff.no
Les mer
24.09.18
 

Fjær slutter i Gothia

- siden den spede begynnelse i 2006 har Kristin Moe Fjær gjort Gothia AS til en solid bedrift på Rørvik, med over 100 ansatte
Nå slutter hun som daglig leder. Kilde: namdalsavisa.no
Les mer
17.09.18
 

B2Holding

- knalltall
B2Holding ASA melder om et resultat etter skatt på 181,7 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 107,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Kilde: hegnar.no
Les mer
17.09.18
 
Foto: Virke inkassos leder, Iman Winkelman

Regjeringen varsler gjennomgang av inkassoloven

Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, har i dag offentliggjort at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere viktige sider ved dagens inkassolovgivning
Virke inkasso hilser lovrevisjonen velkommen og forventer at prosessen vil lede til strengere krav til det enkelte inkassoforetak.
I dag kunngjorde Justis- og beredskapsdepartementet at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på viktige sider av dagens lovgivning som regulerer inkassoforetakene.
Arbeidsgruppen skal blant annet se nærmere på: 1.Om det bør stilles andre kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling enn dagens krav. 2.Om det bør gjelde egne kompetanse eller egnetshetskrav for faktiske ledere. Arbeidsgruppens rapport skal leveres i løpet av 2019.
Les mer
12.09.18
 
Foto: Arild Fjeldheim, leder av salg og marked i Alektum Norge

Germany and Poland are two important markets for Norwegian companies

Alektum has the pleasure of inviting to the International Forum
Conference Thursday 01-11-2018 at 08.30-11.30. Rådhusgata 26 Oslo.
Germany and Poland are two important markets for Norwegian companies. Alektum has the pleasure of inviting to the International Forum, with challenging issues in credit and debt collection.
We are focusing on Poland and Germany this time. This will be a great day where participants can share their experiences with each other.
Sign up at: arild.fjeldheim@alektumgroup.com or SMS 40496680
05.09.18
 

Virke Inkasso med vellykket arrangement på Arendalsuka 2018

- i samarbeid med Civita inviterte Virke inkasso til debatt om hvem som har ansvaret for at nordmenn havner i luksusfellen på årets Arendalsuke
Gjennom debatten ble det avdekket stor grad av enighet mellom regjeringspartiene og opposisjonen om betydningen av en velfungerende finans- og inkassonæring.
Fra foreningens side ble det tydelig advart mot å basere politikken på myter og ikke fakta når det gjelder usikret kreditt og inkasso. Kilde: virke.no
Les mer
28.08.18
 

Proffseminaret 2018

Proffseminaret er inkassobransjens største, lengstlevende og mest innholdsrike møteplass
Kredinor arrangerer hvert år Proffseminaret som er bransjens største møteplass for inkassofaglig påfyll for kunder og samarbeidspartnere. Proffseminaret 2018 er nå åpen for påmelding, med inspirerende faglig påfyll fra dyktige fagpersoner innenfor inkasso, samfunnsliv, politikk og norsk næringsliv.
Mer informasjon og påmelding på Proffseminarets nettside
22.08.18
 

Stadig flere sliter økonomisk

- i Møre og Romsdal
Den misligholdte gjelda til folk i Møre og Romsdal øker kraftig.
På ett år har den økt med 33,5 prosent til nesten to milliarder kroner, viser tall fra inkassobyrået Lindorff.
Banksjef for personmarked i Sparebanken Møre, Elisabeth Blomvik, sier de merker at flere sliter med spillegjeld. Hun er urolig over utviklingen. Kilde: nrk.no
Les mer
20.08.18
 

Over 1000 elever kjøpte skole-PC på avbetaling

- flere hundre betalte aldri
Elever kjøper PC gjennom fra det offentlige, men ender opp i inkassokrav.
– Det er et kjempeproblem at elever sliter med å betale for utstyr til undervisning. Dette er et alvorlig problem som strider med gratisprinsippet på norsk skole, sier Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen. Kilde. nrk.no
Les mer
20.08.18
 

Nordmenn nedbetalte rekordmye inkassogjeld

Ferie- og skattepengene gikk til å nedbetale inkassogjeld
Norske privatpersoner brukte over 687 millioner kroner på å nedbetale inkassogjeld i løpet av juni.
Dette er en økning på over 14 prosent sammenlignet med juni i fjor, viser nye tall fra Lindorff. Kilde: hegnar.no
Les mer
20.08.18
 
Foto: Jannicke Johnsen i avdeling for Overvåk i Kredinor

Flere betaler inkassogjelden med feriepengene sine

Med feriepenger og skatteoppgjør er juni blitt høysesong for nedbetaling av inkassogjeld.
I Kredinor øker innbetalingene med mer enn 20% mot en normalmåned i juni. Kredinor fikk innbetalt mer enn en halv milliard kroner på inkassosaker i juni 2017, en økning på 10% fra 2016. Og økningen fortsetter også i år.
BRUKER FERIEPENGER TIL Å REDUSERE GJELD - Så langt i år opplever vi høyere aktivitet og vi vil helt sikkert slå fjoråret, sier Jannicke Johnsen (bilde) som er teamleder i avdelingen som overvåker langtidssaker. Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Inkassoselskapet mottar 2 millioner saker til en verdi av 13,1 milliarder kroner til oppfølging hvert år. En liten andel av disse sakene havner til langtidsoppfølging på avdeling for Overvåk. Dette er mer krevende saker, og Kredinor følger opp med ulike tiltak i mai og juni for å motivere flere til å betale. -Vi mener det er smart å bruke noen av de ekstra pengene, som feriepenger, til nedbetaling av inkassogjeld. Vi motiverer derfor alle vi er i kontakt med til å betale alt – eller i alle fall litt av det de skylder, fortsetter Jannicke Johnsen.
POSITIVT Å LETTE GJELDSBYRDEN - I eksakte beløp betalte sluttkunden totalt 522 millioner kroner i juni, mot kr 431 millioner som var snittet for en normalmåned i 2017. Økningen er på 21% i juni sammenlignet med snittet på innbetalingene de øvrige månedene. I 2016 var økningen i innbetalinger mot gjennomsnittsmåneden på 19%. Innbetalingene kommer fra rundt 90 000 personer og går til nedbetaling og avslutning av om lag 130 000 inkassosaker.
JUNI - BESTE MÅNED FOR BETALING AV INKASSOGJELD - Juni måned stod for over 10% av alle innbetalinger til Kredinor i 2017, en økning fra året før på i underkant av 10%. Gjennomsnittet for andel innbetalinger de øvrige månedene lå på ca. 8%. Måneden med lavest andel innbetalinger er januar med 7%, etterfulgt av desember. I tillegg til juni har august 2017 også vært en måned med høyere andel innbetalinger sammenlignet med året før. Innbetalingene kommer fra alle landets fylker, men fylkene som har betalt inn mer enn normalt i juni siste år er Nordland, Buskerud, Rogaland og Østfold.
ØNSKER Å RYDDE OPP I EGEN ØKONOMI - De senere årene har langtidsoppfølging av saker blitt en større del av tilbudet til oppdragsgivere av Kredinor. Avdelingen Overvåk overtar inkassosaken når kravet har vært gjennom hele inkassoprosessen og fortsatt ikke er betalt. I stedet for at sakene legges bort og bokføres som rent tap for våre oppdragsgivere, følges disse sluttkundene opp på nytt. De fleste sakene løser seg innen ett til tre år. Noen blir liggende lengre før det dukker opp en løsning som gjør av pengene blir betalt.
08.08.18
 

Konkurstall pr. bransje pr. juli 2018

- Sjekk din bransje nå !
Les mer - Sjekk din bransje nå !
07.08.18
 

Rekordmange nordmenn får økonomisk trøbbel

- saksbunkene eser ut hos namsfogdene
Antallet tvangskrav er nær doblet.
Ifølge tall fra Namsfogden i Oslo er det stadig flere nordmenn som roter seg opp i økonomiske problemer. Kilde: nettavisen.no
Les mer
16.07.18
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA