Sergel

Inkasso og Fordringsadministrasjon

På en pengestrømsportal som creditnews.no er naturligvis Inkasso og Fordringsadministrasjon et meget sentralt tema. Bransjen består av aktører som tilbyr Fremmedinkasso- og relaterte tjenester; det vil si de tradisjonelle inkassobyråene. De fleste av disse er organisert i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). I tillegg har vi Meglere; det vil si aktører som kan assistere ved valg av inkassobyrå. Kredittilsynet er myndighetsorgan for bransjen.
 
Foto: F.v. Bjørn Erik Althe, Bjørn Grønnesby og Tom Skogø

Kreditor-foreningen kjøper konkurrent og vokser i Trøndelag

Inkassoselskapet Kreditorforeningen Midt-Norge SA, Steinkjer med avdeling i Trondheim, kjøper alle aksjene i Liqvida AS
Vi investerer for fremtiden og for å ta større markedsandeler i det trønderske markedet gjennom et strategisk oppkjøp. Vi er veldig fornøyd med å ha kommet fram til en avtale om å overta hele selskapet. Liqvida, med sine kompetente ansatte, vil bli en fin tilvekst til oss. Vi er overbevist om at dette blir bra for oss – samt for ansatte og kunder i Liqvida.» sier Bjørn Grønnesby, adm. direktør i Kreditorforeningen og fortsetter «Kreditorforeningen skal være den beste partneren for oppdragsgivere i vår region - derfor er det viktig å være sterkt representert i Trondheim.
19.08.19
 
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto

Kreditors beslagsrett

- Advokat Bjørn Ove Myhrsveen på Connecting Bank/Finans 2019
Temaet kreditors beslagsrett ble gjennomgått på Conecto sin fagsamling for bank og finans 2019. Med kreditors beslagsrett siktes det til i hvilken grad skyldnerens eiendeler kan tjene til dekning av fordringshaverne, enten i form av utlegg til sikkerhet for en enkeltforfølgende kreditor eller i form av konkursbeslag. For en enkeltforfølgende kreditor er temaet særlig relevant i tilfeller hvor kreditor ikke har panterett/sikkerhet for kravet, eller dersom situasjonen er slik at tidligere etablert sikkerhet ikke er tilstrekkelig til å gi full dekning for kreditors krav. Conecto vil i slike tilfeller forsøke å få på plass sikkerhet/tilleggssikkerhet.
Hovedregelen er at det kan søkes dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på utleggs- eller konkurstidspunktet. Det kan også i en viss utstrekning søkes dekning i penger som skyldneren vil få utbetalt i fremtiden, forutsatt at kravet har oppstått på beslagstiden. Det gjelder enkelte unntak fra beslagsretten for eiendeler som har mer personlig karakter for skyldneren, så som vanlige klær og innbo, ting med affeksjonsverdi osv.
I enkelte situasjoner kan det søkes dekning i eiendeler som skyldneren ikke lenger er eier av. Dette gjelder i tilfeller hvor den som har fått overført eiendomsretten til seg fra skyldner, ikke har skaffet seg rettsvern. Når kreditor tar beslag i eiendeler tilhørende andre grunnet manglende rettsvern, skjer såkalt kreditorekstinksjon.
Man ser relativt ofte at skyldnere forsøker å unndra verdier fra å tjene til dekning av kreditorene ved proforma arrangementer. Eksempel på dette kan være at eiendeler registreres på andre personer i forsøk på å tilsløre hvem som er eier. I slike tilfeller kan det tas beslag dersom skyldneren er den reelle eier av eiendelen. Conecto har god erfaring i å stille kritiske spørsmål i tilfeller hvor det er holdepunkter for proforma samt be om nærmere dokumentasjon for hvem som reelt sett er eier. Conecto kan vise til flere eksempler hvor det er sett igjennom slike proforma arrangementer, og hvor det er etablert sikkerhet i eiendeler til tross for at det er forsøkt skapt inntrykk av at disse eies av andre personer. I enkelte tilfeller eies eiendeler i sameie mellom to eller flere personer. Dette gjør seg gjeldende i ekteskap- og samboerforhold, men sameie forekommer ofte også mellom andre personer. Det er i slike tilfeller anledning til å etablere sikkerhet i skyldnerens ideell andel i formuesgodet, som senere kan åpne for tvangsoppløsning av sameiet og oppgjør av kreditors krav.
I forbindelse med kreditorpågang blir kreditor ofte møtt med at eiendeler er gitt bort i form av gaver. I slike tilfeller må det vurderes konkret om det reelt sett foreligger et gavetilfelle. I ekteskapsforhold kreves det at gaver inngås i ektepakts form for at en gave skal være gyldig. Gjelder gaven fast eiendom, må overdragelsen i tillegg tinglyses i grunnboken. I ekteskapsforhold kan kreditor i enkelte tilfelle holde seg til gavemottaker for sitt krav mot giver. Reglene om omstøtelse har som formål å beskytte mot kreditorskadelige disposisjoner foretatt forut for konkurs. Dersom vilkårene for omstøtelse er oppfylt, vil disposisjonen/pengene bli tilbakeført til kreditorene. Dersom ytterligere informasjon skulle være av interesse, kontakt gjerne Bjørn Ove Myhrsveen, Advokat – leder av juridisk avdeling i Conecto. Tlf: 62519013, e-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no
13.08.19
 

Digitalisering i inkassobransjen – muligheter og utfordringer

Utveksling av varer og tjenester byr på de samme utfordringer i dag som for 5000 år siden. Inkassobransjen har gjennom tidene vært en brutal industri, men forutsetningene har heldigvis endret seg
I dag sitter konsumenten i førersetet, og våre løsninger må være tilpasset kundens behov, innledet Sindre Ræder fra Lindorff sitt og Hanne Riksheims foredrag på Nordisk insolvenskonferanse i Halden.
Ræder og Riksheim holdt et meget interessant foredrag om utfordringer og muligheter nye digitale løsninger kan by på, både i inkassobransjen, men også for integrerte samarbeidspartnere og bransjer med same type utfordringer. Ræder påpekte at den viktigste faktoren er kundens preferanser.
- Kunden står i sentrum, vi må vite hva kunden har behov for og ønsker at vi skal gjøre. Hva er viktig for våre kunders kunder, de som skylder penger? Ingen liker inkasso. Det må skje på en så riktig og ryddig måte som mulig. Enkelt og raskt – og personifisert. Og det må være etisk forsvarlig, folk er opptatt av etikk i dag. Bommer man på etikken, går man på trynet, konstaterte han. Kilde: parat.com
Les mer
02.08.19
 
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor: Stadig flere betaler inkassogjelden med mobilen

Juni er den beste betalingsmåneden i året, med en «all time high» i bruken av mobil og den enkle betalingsløsningen Betal nå fra Kredinor, hvor sluttkunden kan gå til direkte betaling med Vipps eller kort
Vi opplever at enkel tilgang til betaling slår positivt ut når folk har penger på konto, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor.
Kredinor har mottatt 25.479 betalinger som samlet utgjør et beløp på i overkant av 60 millioner kroner gjennom Betal nå i juni. Det er en økning med 62%, nærmere bestemt 9743 betalinger sammenlignet med juni i 2018. Økningen i innbetalte kroner er på 60%, nærmere bestemt 20 millioner sammenlignet med juni 2018. Hele 92% av betalingene kom via mobil.
Økningen i juni skyldes økt bruk av SMS i oppfølgingen av sluttkunden. SMS med direkte link til Betal nå er den aller enkleste måten å betale inkassogjeld. I tillegg til enkelhet får sluttkunden umiddelbar bekreftelse på at betaling er mottatt. Betales hele beløpet avsluttes inkassosaken. Betales avdrag oppdateres inkassosaken med status etter innbetalingen. Det gjør at sluttkunden har kontroll, understreker Audun Rønningen Danielsen.
PS: Les også denne saken, fra Kredinor: Feriepenger går til inkassogjeld: Når feriepengene strømmer inn på konto i disse dager vil mange prioritere å betale inkassogjelden sin. Kredinor mottok mer enn 560 millioner kroner i juni 2018. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med snittet per måned ellers i året. Innbetalingene kom fra 85 000 personer til nedbetaling og avslutning av 123 000 inkassosaker hos Kredinor, som har en markedsandel på 21 % målt i antall saker.
–Vi har sett det over flere år nå – det er flere og flere som velger å bruke feriepengene til å betale inkassogjelden sin. Innbetalingene så langt i juni kommer med like stor fart som i fjor, og sluttsummen ender nok langt over fjoråret, sier Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor. Les mer her: https://www.kredinor.no/feriepenger-gar-til-inkassogjeld/
Les mer
19.07.19
 
Foto: Ken Andersen kredittavdelingsleder i Komplett Group

Komplett om den viktige kundereisen

- nettgiganten har valgt Sergel som samarbeidspartner, og her deler Ken Andersen i Komplett Group sine erfaringer
- Komplett er en av Nordens største aktører innen netthandel, med over 2 millioner aktive kunder – og de har ingen å miste. Derfor er enkle løsninger og personlig service viktig for Komplett, også i inkassosaker. Kilde: sergel.no
Les mer
01.07.19
 

Forsinkelses-rente

Finansdept. har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Kilde: regjeringen.no
Les mer
26.06.19
 
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019

Nytt lovgivningsrace på kredittområdet - Hvordan store lovendringer påvirker oss

Kredinors Energiseminar 2019
Det er lov-boost i sektoren for tiden og Bratsberg tok for seg følgende temaer: • Ny Finansavtalelov (proposisjon ikke kommet pt). • Ny Personopplysningslov (GDPR) • Ny Kredittopplysningslov. • Ny Gjeldsinformasjonslov (Gjeldsregister). • Revidert Inkassolovgivning • Fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn.
Det er mange forhold å merke seg innenfor disse temaene, blant annet disse: Plikt til kredittvurdering: Før kredittavtale inngås skal kredittyteren vurdere kundens kredittevne på grunnlag av opplysninger om kundens inntekter, utgifter og andre relevante opplysninger. To viktige unntak fra opplysningsplikten: • Kredittavtale mellom næringsdrivende. • Ikke finansieringsvirksomhet eller boliglån. • «Vare»kreditt både til næring og forbruker. • Maks kredittid eller nedbetalingstid 90 dager.
Finavtl. § 47. Frarådingsplikt. Fraråding skal skje: • dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold • tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten. Frarådingsplikten har ikke fungert som forventet. Derfor kommer Gjeldsregisteret.
§ 80, (2) Kredittyteren skal avstå fra å yte kreditt dersom kredittvurderingen tilsier at kunden trolig ikke kan oppfylle de økonomiske forpliktelsene etter avtalen. Gjeldsopplysning, hva omfattes: • Nedbetalingslån uten sikkerhet. • Salgspantslån som ikke er «registrert». • Kredittkort, saldo og kredittramme. • Kontokreditter, saldo og ramme. • Kreditter sikret ved kausjon evt. realkausjon.
Hvem får tilgang til informasjon fra Gjeldsregisteret: ✓Gjeldsopplysninger kan bare utleveres fra gjeldsregisteret til ✓a) finansforetak og Husbanken, når disse skal foreta kredittvurdering i forbindelse med en konkret kredittsøknad eller søknad om endring av vilkår på en løpende kreditt, ✓b) kommunene i forbindelse med behandling av søknad om startlån, ✓c) kredittopplysningsforetak, ✓d) forskningsformål. Interessert i mer informasjon ? Kontakt gjerne Kredinor, tlf. 21609200.
Les også - Stor interesse for Kredinors fagseminar bank/finans
18.06.19
 
Foto: Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge

Hva gjør du hvis for eksempel mobil- eller strøm-abonnementet lukkes på grunn av en ubetalt regning?

I Sergel er løsningsorienterte ansatte og enkle betalingstjenester den beste kombinasjonen for både kunder og skyldnere
I en ny film forteller Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel, om de ansattes verdi for optimale resultater både internt og eksternt. Møt en bedrift som satser for fullt på sine egnes vekst – det er veien til suksess for kundene. - Sergel satser internt!
Se hele filmen om Sergel
17.06.19
 

Intrum: European Payment Report 2019

- most European countries have seen a period of economic growth, but clouds are appearing on the horizon
Companies all over Europe report signs of recession. Bad debt losses are increasing and companies are reporting longer average payment times, despite increasingly stricter payment terms.
The ability to predict cash flow is key to all businesses, as financial stability is the foundation for growth. For companies this means it is more important than ever to choose the right customers. Kilde: Intrum.com
11.06.19
 

Årsrapport 2018 – et godt år for Kredinor

Kredinor har god fart inn mot første halvår 2019. Under Årsmøte i Kredinor SA 30. april 2019 ble Årsrapport 2018 lagt frem
Kredinor er et velfungerende samvirke hvor våre rundt 2000 eiere er våre oppdragsgivere og kunder fra hele bredden av norsk næringsliv. Regnskapet på konsernnivå, som er en del av styrets beretning i årsrapporten er positivt, og forteller om et selskap med en sunn og stabil drift. Kilde: kredinor.no
Les mer
31.05.19
 
Foto: Salgsdirektør Terje Kvitrud i Conecto

Connecting bank/finans 2019

- Conecto med sin årlige konferanse for bank/finans, 22-23. mai, på det nye Wood Hotel (Mjøstårnet), i Brumunddal
Conecto AS er en av landets ledende aktører innen betalingsoppfølging og inkasso. De har i dag 150 ansatte fordelt på tre fysiske lokasjoner, og omsatte i 2017 for 199,5 MNOK. Conecto er et heleid datterselskap av Sparebank 1 Gruppen AS.
Credit News tok turen til Brumunddal på konferansens første dag og Conecto bød som alltid på et rikt faglig program, med flere av sine egne, dyktige foredragsholdere, på årets konferanse for bank og finans.
Ca. 70 deltakere fra ulike kunder innen bank/finans, var til stede. Salgsdirektør Terje Kvitrud ønsket velkommen, før Arthur Buchardt, forretningsmann, eiendomsutvikler og hotellmagnat (mannen bak Wood Hotel), tok over med foredraget «Fra idé til virkelighet» (se egen sak). Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i Sparebank 1 Gruppen, snakket så om «Handelskonflikter og svak vekst globalt, hvordan vil det påvirke norsk økonomi?». Å forstå Kina er viktig; de utfordrer med egen vekstmodell.
Terje Kvitrud orienterte så om inkassoutviklingen i Norge, blant annet med vekt på hva som påvirker de økonomiske prioriteringene til skyldnerne. Etter lunch var det Conectos juridiske avdeling sin tur; ved advokat Glenn Lorentzen, med Nytt på nytt - nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finansklagenemnda.
Credit News takket så for seg- og vil fremover publisere saker, med utgangspunkt i noen av de temaene som ble behandlet på konferansen. Følg med fremover!
28.05.19
 

Anders Engdahl appointed new CFO of Intrum

Engdahl is currently Chief Investment Officer and he takes on the new role today, 27 May 2019. Former CFO Danko Maras leaves the company.
“Anders Engdahl has since he joined Lindorff in 2014, gained deep understanding of our core business, both debt collection and portfolio investments. He has a broad and long experience from the international financial sector with focus on Financial Services,” says Mikael Ericson, President & CEO of Intrum.
“Intrum is in an exciting phase where we are consolidating our market leading position in Europe. Our financial goals for 2020 remain firm and we are accelerating the way we leverage our scale to deliver industry leading and truly cost efficient services to support our clients’ needs.” Kilde: cision.com
Les mer
27.05.19
 
Foto: Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad

Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld

Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene
Antall saker som sendes til inkassoselskapene endte på nær 10 millioner i 2018, en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Inkassogjelden økte til sammenligning med 12,5 prosent i samme periode til 93,8 milliarder kroner.
Samtidig viser tallene at andelen som klarer å betale før saken sendes til rettslig behandling er 93,1 prosent, et like høyt nivå som tidligere.
Tall fra Kredinor, som er Norges største inkassoselskap målt i antall inkassosaker, viser en tilsvarende utvikling. Kredinor mottok totalt 2,1 millioner saker til oppfølging i 2018, hvorav 1,4 millioner av disse var rene inkassosaker og 0,7 millioner var purresaker.
Fordelt på alder viser tallene fra Kredinor at både antall inkassosaker og inkassogjelden øker mest blant unge mellom 18 og 25 år og aldersgruppen 26 til 34 år. Kilde: kredinor.no
Les mer
13.05.19
 
Foto: Anette Romdahl, landsjef Norge i Alektum Group

Ny landsjef Norge i Alektum Group

Anette Romdahl, erfaren leder med lang bakgrunn fra bank/finans/forsikring, media og IT, har nylig begynt som landsjef Norge i Alektum Group
Credit News tok nylig en prat med Anette. Kan du fortelle oss litt om din yrkesaktive karriere? Ja, jeg startet min yrkeskarriere som konsulent innenfor strategi og organisasjonsutvikling i Cap Gemini. Der var jeg i nesten 7 år, og jobbet på prosjekter over hele verden og i en rekke ulike bransjer. Etter det jobbet jeg som markedssjef i Scandinavia Online i de hektiske dotcom-årene før jeg tok steget inn i bank/finans i 2003. I EnterCard ledet jeg forretningsområdet for re:member kredittkort og lån i mange år, og i Schibsted ledet jeg satsningen på sammenligningstjenesten Penger.no.
Min kjernekompetanse er innen forretningsutvikling, innovasjon, markedsstrategi, digitalisering og endringsledelse. Har også styreerfaring og Master of Management fra Handelshøyskolen BI (1992).
Anette, hva er det viktigste av dette du tar med deg inn i din nye jobb i inkassobransjen? Jeg er en kommersiell leder som har jobbet mye med virksomheter i vekst- og endringsfaser. Det kommer nok godt med i Alektum. Vi har en klar vekststrategi, og det er noe jeg har mye erfaring med. Videre er jo teknologi og digitalisering noe som ligger i ryggmargen for meg, og det blir jo bare viktigere og viktigere også i vår bransje.
Hva blir ditt hovedfokus fremover, i din nye jobb? Det er helt klart vekst. Vi er et internasjonalt konsern med store ambisjoner. Alektum finnes i 16 land i Europa, og ingen kan tilby bedre løsninger på tvers av flere land enn oss. Det gjør oss til det optimale valget for virksomheter som selv er i flere land eller som har skyldnere i flere land enn Norge. Hvordan ser du på Inkassobransjens «standing» i Norge i dag? Det har jo vært en del negativ omtale den siste tiden men Inkassobransjen er helt klart en viktig aktør i norsk næringsliv. Og en viktig samfunnsaktør. Det er jo vi som sørger for at resten av samfunnet kan stole på og regne med at avtaler blir overholdt. Blant oppdragsgiverne/fordringshaverne tror jeg bransjen generelt har god anseelse. For mange er vi en viktig bidragsyter til å sikre at den totale lønnsomheten blir god.
Uansett hva som skjer i bransjen fremover; vi i Alektum kommer til å holde full fart fremover. Vi skal utvikle oss i det norske markedet og har en svært god posisjon med et sterkt, internasjonalt konsern i ryggen , avslutter Anette Romdahl. Alektum Group har drevet virksomhet siden 1992, da de startet som et rendyrket inkassoselskap. Selskapet driver i dag virksomhet i 16 europeiske markeder, har ca. 500 ansatte og omsetter for over 1 milliard kroner.
30.04.19
 
Foto: Anne Kristi Rimeslåtten, Senior HR konsulent i Sergel

Sergel: Intern satsning 2019

En god bedriftskultur, gjør Sergel til mer enn et ordinært inkassobyrå. Det er menneskene som utgjør suksessen, både internt og ikke minst ut mot kunder og skyldnere
Engasjerte og løsningsorienterte ansatte er viktig satsning for vekst og nye markedsandeler.
– Bransjen vår er avhengig av de gode hodene, og fremover kommer Sergel Norge til å trenge kompetanse som er etterspurt i markedet, for eksempel innenfor IT og produktutvikling.
Nettopp derfor fokuserer vi enda mer på å tiltrekke oss riktig kompetanse og utvikle de gode ansatte vi har det kommende året, sier Anne Kristi Rimeslåtten, Senior HR konsulent i Sergel.
STERKT KUNDEFOKUS: I Sergel Norge er det uformelt og høyt under taket, med en opplevelse av at mottoet We care leves ut 100 prosent internt og eksternt. Samtidig er det alltid bærende for arbeidet at det opprettholdes et sterkt kundefokus. Kilde: sergel.no
Les mer
23.04.19
 
Foto: Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor SA

Stor interesse for Kredinors fagseminar bank/finans

- Kredinors fagseminar bank/finans 2019 ble arrangert i Oslo, 04. april
Kredinor opplever en stadig større etterspørsel etter sine inkassotjenester innenfor bank og finans. Kjernen i å lykkes innenfor denne bransjen er god håndtering av sluttkunden. Seminaret, som har blitt arrangert helt siden 2005/06, var meget godt besøkt, noe som viser en sterk bransjeinteresse for dette arrangementet.
Fagseminaret tar for seg, blant annet, kredittfaglige og juridiske problemstillinger for bank- og finansnæringen. Deltakerne ble først ønsket velkommen av Kredinors adm. direktør,Tor Berntsen. Han la vekt på/poengterte en del forhold i lys av de kommende endringer i Inkassoloven og den siste tids mediaoppslag om inkassobransjen og spesielt innfordring av småkrav.
Som alltid var Kredinors egne krefter på plass med interessante foredrag. I år var det Baard Sig. Bratsberg, Mathias F. Seierstad Haugan, Elisabeth Selvik, Andreas Komnæs, Siri Jensen og Magnus Solstad som holdt foredrag innfor sine respektive fagfelt.
Eksterne forelesere var Technoguru Silvija Seres som gav en fersk oppdatering på tech og fremtid og Samfunnsøkonom Arne Jon Isachsen, professor ved Handelshøyskolen, som tok for seg den økonomiske utviklingen i Norge.
I løpet av den innholdsrike dagen fikk deltakerne også nyte en helaften med middag og underholdning.
09.04.19
 

Nordic Debt Collection Analysis 2019

- i vår rapport Nordic Debt Collection Analysis ger vi en ekonomisk överblick över de nordiska länderna ur ett kredithanteringsperspektiv
Intrum: Rapporten baseras på miljontals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser från Sverige, Danmark, Norge och Finland, analyserad i ett makroekonomiskt sammanhang. Kilde: Intrum.se
Les mer
08.04.19
 

Behov for nye inkassoregler

– Det hersker ingen tvil om behov for nye regler, sier Peter Frølich (H) om inkassobransjen
I helgen skrev ABC Nyheter om representantforslaget fra Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash i SV som med ni punkter (se faktaboks) håper på å få bukt med det de karakteriserer som urimelig innkreving av gjeld. Kilde: Abcnyheter/msn.com
Les mer
25.03.19
 

Hvordan kreve inn lån som aldri burde vært gitt?

Wara: – Namsmannen best til å kreve inn lån
Mest sivilisert, mener justisministeren. – Namsmannen er en sivilisert måte å kreve inn pengene på. Hvem skulle ellers tvangsinnkreve pengene?
Under Stortingets ordinære spørretime ville Åsunn Lyngedal, som sitter i finanskomiteen for Abeiderpartiet, ha svar fra justisminister Tor Mikkel Wara om å nekte finansforetakene i å bruke namsmannen til innkreving av lån. Kilde: msn.com
Les mer
16.03.19
 
Foto: Hanne Jørgensen (Sergel), Johan Bang Johansen (AFF), Anne Kirsti Rimeslåtten (Sergel)

I Sergel satser vi stort på ansatte og internkultur

De ansatte er vårt sterkest kort, sier Hanne Jørgensen og Anne Kristi Rimeslåtten i Sergel Norge
En kultur basert på tillit og et godt samspill mellom ledere og medarbeidere er kritisk for at vi skal oppnå gode resultater for våre kunder. I tillegg er det viktig at vi har et tydelig overordnet formål med det vi driver med, og at våre ansatte kjenner at jobben gir mening. Vi ønsker ansvarliggjorte og engasjerte medarbeidere!
I 2019 har Sergel Norge, med hjelp av seniorkonsulent Johan Bang Johansen i AFF, lagt opp en plan for å jobbe med kultur der hele organisasjonen involveres fra bunnen og opp.
En sterk tillits- og ansvarskultur vil gjøre at vi fortsetter å fremstå troverdige overfor kunder og som en attraktiv arbeidsgiver for potensielle nyansatte, avslutter Anne Kristi Rimeslåtten.
Les mer
12.03.19
 

Norge har størst økning i inkassosaker i Norden

- antall inkassosaker i nordiske husholdninger økte med 6 prosent fra 2016 til slutten av 2018
I Norge var økningen størst, hele 30 prosent. Kilde: nettavisen.no
Les mer
07.03.19
 

Kredinor: Trafikk-forsikringsgebyr – en suksesshistorie

- første januar i fjor kom det en ny lov om gebyr på uforsikrede kjøretøy, for å redusere antall kjøretøy i trafikken uten ansvarsforsikring
I året som er gått, fra gebyrordningen ble innført og til i dag, har antall uforsikrede kjøretøy sunket fra 111.606 til 33.821 kjøretøy.
Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har hovedansvaret for å kreve inn gebyr fra personer med uforsikrede kjøretøy. Kredinor er leverandør av tjenester tilknyttet innkreving av gebyret.
ØKONOMISK TRYGGHET: Gebyrordningen ble besluttet etter enighet på tvers av alle partiene på Stortinget, og trådte i kraft fra første januar 2018. Hensikten med gebyrordningen var å motivere alle kjøretøyeiere til å ha den lovpålagte ansvarsforsikringen når de er ute i trafikken.
Dersom man kjører kjører en uforsikret bil og skader seg selv eller andre, kan de økonomiske konsekvensene bli store. En ansvarsforsikring skaper trygghet for at alle blir ivaretatt ved et eventuelt uhell i trafikken, også den som er eier av kjøretøyet.
EN SUKSESSHISTORIE: Siden TFF begynte å sende ut fakturaer første mars i fjor, har det vært en drastisk nedgang i antall uforsikrede kjøretøy. I starten av januar 2018 var det 111.606 uforsikrede kjøretøy i Norge. I dag, drøyt ett år senere er det 35.592 uforsikrede kjøretøy i Norge. Det innebærer at 0,88 prosent fortsatt ikke er forsikret av de totalt 4 022 588 kjøretøy som finnes, mot 2,79 prosent av alle kjøretøy for et år siden. Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen sier at TFF er veldig fornøyde med denne nedgangen. Kilde: kredinor.no
Les mer
04.03.19
 

Innkreving av bompenger fra utlandet

- nå skal det bli lettere å kreve inn bompenger fra utlandet
EU har vedtatt et nytt regelverk som skal gjøre det enklere å kreve inn ubetalte bompenger fra bilister i andre land. Kilde: hegnar.no
Les mer
04.03.19
 

I 2019 skal Norges inkassolov gjennomgås og det er spådd mange endringer

- denne loven har ikke vært endret siden 1987 og mange mener den ikke ivaretar skyldneres krav om penger til livsopphold og urimelige høye gebyrer på små krav
Her er endringene vi kan forhåpentligvis se i løpet av året. Kilde: fiancer.com
Les mer
11.02.19
 
Foto: Tove Lautin, faktisk leder i MAIK Inkasso

MAIK: Egen innfordring gir viktig informasjon tilbake til konsernet i kraft- og nettbransjen

Look to MAIK! MAIK Inkasso håndterer siste ledd i verdikjeden til MAIK-gruppen – innfordring og inkasso. Med effektive verktøy fra CONCENT gir de verdifull informasjon om betalingsadferden til kundene tilbake i konsernet
MAIK og CONCENT har samarbeidet i flere år om løsninger som gir bedre likviditet, fremtidsrettede løsninger og økonomiske resultater for energibransjen.
MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for kraft og nettselskaper i Norge. Tove Lautin er faktisk leder i selskapet og kom til MAIK i 2018 med lang erfaring fra ledende aktører i inkassobransjen.
Selskapet benytter en rekke løsninger fra CONCENT og samarbeidet har gått over mange år. – Nå innfører vi robotisert innfordring og det betyr at smarte verktøy skal resultere i enda bedre leveranse på alle områder, forteller hun. – Men det beste vi har er teamets medlemmer og kunnskapen vi har. Det er vårt største fortrinn.
– Tove, du hadde erfaring fra innfordring av en rekke ulike krav, men nå én type. Klarer man å spisse innfordringen mot én spesiell type krav, og er det en fordel? – Det er definitivt en fordel at vi kan optimalisere innfordringsprosessen, fordi det er dette vi skal være gode på, forteller Tove. – Vi skal ikke være gode på alt innen alle bransjer, men på dette. Da kan vi bidra med innsikt tilbake til kundene og konsernet, kunnskap som er viktig for andre forretningsområder til selskapet, forteller hun.
GJENNOMFAKTURERING - ØKT RISIKO FOR TAP: Med prinsippet om gjennomfakturering løper kraftselskapet større risiko for tap på fordringer, og da er det viktig å bidra med gode inkassorutiner, gode verktøy for høyest mulig betalingsgrad. I tillegg er det viktig å tilby løsninger som gjør det enklere for skyldnerne å betale, sier Tove. Kilde: concent.no
Les mer - MAIK: Egen innfordring gir viktig informasjon tilbake til konsernet i kraft- og nettbransjen
30.01.19
 

Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt

- Statens innkrevingssentral kan dekke opp utestående krav ved å ta utlegg
….. enten i formuesgoder som eiendom, eiendeler, kontoer eller i lønn/trygd (gjelder også feriepenger). Kilde: sismo.no
Les mer
28.01.19
 

Utdannings-programmet 2019

- Virke Inkasso
Programmet består av to moduler og en eksamen, og er lagt opp etter Virke Inkasso sine kompetansekrav til bevillingshavere.
Autorisasjon oppnås først når man har gjennomført begge moduler og eksamen er bestått. Kilde: kontraktadvokat.no
Les mer
23.01.19
 

Forlenget svarfrist til forliksrådene

- Politidirektoratet (POD) har etterkommet Virke Inkassos ønske om lengre svarfrist til forliksrådene fra 10 til 14 dager
POD har nå bekreftet at deres systemleverandør nå har gjennomført endringer slik at fristen fremover vil være 14 dager. Kilde: virke.no
Les mer
23.01.19
 

Inkassokrav fra legekontor diskutert i Stortinget

- Helseminister Bent Høie (H) fikk spørsmål om Melin-konsernets dominerende posisjon ved landets legekontor i Stortingets spørretime
Gjennom en rekke selskaper i en omfattende selskapsstruktur styrer Jesper Melin stadig flere legers pasientjournaler, pasientkommunikasjon, betaling, fakturering og inkassovirksomhet, slik Dagens Medisin tidligere har beskrevet.
Det er betenkelig at én person har så stor innflytelse over alle sider av primærlegetjenesten. Vi er på vei mot en uheldig monopolsituasjon, sa Svein Aarseth, fastlege og leder av Rådet for legeetikk i Legeforeningen til Dagens Medisin i september i fjor. Kilde: dagensmedisin.no
Les mer
13.01.19
 
Foto: Mathias F. Seierstad Haugan, advokat i Kredinor

Kredinor ser en stadig økt trend hvor BankID blir misbrukt til å inngå låneavtaler

Mathias Haugan, advokat i Kredinor - et av foredragene på Proffseminaret 2018
Advokatene i Kredinor prosederer ofte saker hvor BankID har blitt benyttet ved urettmessige låneopptak. Typetilfellet er at BankID-innehaver har blitt svindlet av nærstående. Gjerningspersonen har videre som regel uttømt egne kredittmuligheter før man har begynt å svindle nærstående. BankID-innehaver kan i slike saker ha et erstatningsansvar overfor avtalemotparten.
Spørsmålet er hvordan svindelen har blitt muliggjort. BankID-innehaver har en plikt til å holde sikkerhetsanordningene tilknyttet sin BankID skjult for uvedkommende. Man har en særskilt plikt til å holde passord skjult. Passordet må ikke røpes for noen, heller ikke overfor husstandsmedlemmer. Med røpes kan forstås ikke bare bevisst overgivelse av passordet, men også ubevisst avsløring av eget passord.
Med BankID kan man logge inn på nær sagt alle offentlige nettsteder, også de med høyeste sikkerhetsnivå. Det betyr alt fra Altinn.no, NAV.no, helsenorge.no, skatteetaten.no, i tillegg til kommuner og fylkeskommuner. BankID gir også tilgang til sikker e-post i e-Boks eller i Postens digitale postkasse Digipost. Handel og servicenæringen, herunder nettbutikker, strømleverandører, medlemsorganisasjoner m.fl. bruker BankID for å verifisere betaling og avtaleinngåelser. Bruksområdet utvides stadig. Som eksempel kan vises til at all kommunikasjonen mellom domstolene og advokater nå skal skje gjennom Aktørportalen der identifikasjonen skjer blant annet gjennom BankID.
Vi lever i et samfunn med økt digitalisering, og det må stilles krav til at BankID-innehaver holder passordet skjult for uvedkommende. Dette gjelder også overfor nærstående. Dersom noen oppfatter ditt passord ved innlogging eller gjetter seg frem til passordet, kan dette medføre et erstatningsansvar overfor den institusjon som har innrettet seg etter en uautorisert BankID-signatur.
Advokatfellesskapet Bratsberg i Kredinor har opparbeidet seg en omfattende prosedyreerfaring innen BankID-misbruk og bistår jevnlig kreditorer i slike saker.
Les mer - Kredinors Proffseminar 2018
09.01.19
 

Betalings-automater kan føre til svært dyre legebesøk

– veldig ubehagelig for meg som fastlege
Fastlege Arne Bredvei fikk sjokk da han fikk vite at en av pasientene hans hadde fått et inkassokrav på 6000 kroner etter et ubetalt legebesøk. Nå ønsker flere leger å slutte med betalingsautomatene.
– Har du fått tilbakebetalt de 6000 kronene som inkassoselskapet krevde av deg, spør fastlege Arne Bredvei en pasient over telefonen. Kilde: nrk.no
Les mer
07.01.19
 

Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?

Owe Rud: Som kreditt/inkassomann siden 1980 bifaller naturligvis redaktøren en modernisering av Inkassoloven. La det være klart. Som stort sett alltid har teknologiutviklingen også i dette tilfellet løpt fra lovgiverne
Derfra til å se på inkassobransjen som en slags økonomiens pelsdyrbransje – som deler av media nå gjør – og at nærmest alt som foregår i bransjen er klanderverdig, er imidlertid et drøyt stykke.
Justisministeren vil granske inkassobransjen og det er også greit, selv om bransjen allerede er en av de mest gjennomregulerte i landet. Faktum er også at Staten selv v/SI er landets desidert strengeste- og minst imøtekommende/fleksible pengeinnkrever.
Hvis Stortinget virkelig ønsker å redusere kostnadene for skyldnere burde det egentlig være fort gjort. Det er Statens gebyrer og avgifter som utgjør mesteparten av de mye omtalte kostnadene.
Det er sikkert forbedringspotensiale men Inkassobransjen har helt klart en meget viktig rolle å fylle i norsk næringsliv. Bransjen skal derfor ha rammevilkår som gjør at den kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor så vel fordringshaver (som for øvrig, stort sett, blir helt glemt av krisemaksimererne i deler av media) som skyldner.
Hverken mer eller mindre.
Les også gjerne denne saken: Slik vil Luksusfellen endre inkassoloven
04.01.19
 

Inkasso-bransjen: Hvem jagde Robin Hood til skogs?

Crone: De siste ukene har man i media fått et inntrykk av at regelverket er tilrettelagt slik at inkassobransjen kan begå økonomiske overgrep mot den alminnelige samfunnsborger. Men henger dette egentlig på greip, og hva med statens egen rolle?
Når inkassofaglig inkompetente politikere får spalteplass og tv-tid til å komme med uriktige påstander, kan det fremstå som om inkassobransjen har tatt med seg balltre og hunder og jagd Robin Hood til skogs. Kilde: crone.no
Les mer
29.12.18
 

Alektum Group secures strategically important contract with Telia Finance AS

- in Norway
Alektum Group continues to expand its customer base in the telecom segment as it signs an agreement with Telia Finance AS in Norway.
The contract is a so-called forward flow contract where Alektum Group will buy debt portfolios, mainly comprised of terminated hardware contracts, on a continuous basis from Telia Finance in Norway. The first cases will be processed by Alektum Group in January 2019. Kilde: alektumgroup.com
Les mer
29.12.18
 

Velkommen til KredinorNytt

- i det nyeste kundemagasinet KredinorNytt kan vi lese mer om nye løsninger, inkassotall og kunder av Kredinor
Vi kan lese om TONO som sørger for at komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag får betaling når musikken deres spilles. Kredinor bistår dem med oppfølging fra fakturering til pengene er på konto.
Her er også en artikkel om BISNODE som er leverandør av data og informasjon til 150 000 kunder i 18 land, hvorav Kredinor er en av kundene. Kredinor hjelper Bisnode med inkassotiltak når kundene ikke betaler for informasjon de har bestilt og fått levert.
En ny kunde av Kredinor er TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN som krever inn gebyr fra eiere av kjøretøy som ikke har tegnet den lovpålagte ansvarsforsikringen. De har en nullvisjon som innebærer at de alle kjøretøy skal ha tegnet ansvarsforsikring. Kredinor bistår i hele verdikjeden til TFF.
I tillegg kan dere lese en foruroligende artikkel om BankID-tyveri som øker sterkt i Norge samt nyheter og neste års kurskalender fra Kredinor.
Les mer - KredinorNytt
19.12.18
 
Foto: Hallgeir Kvadsheim ble tildelt kredittprisen for 2010 av Norsk Kredittforum

Slik vil Luksusfellen endre inkassoloven

- etter 19 sesonger har forbrukerøkonomene i Luksusfellen en erfaring politikere bør lytte til
Etter 10 år og 19 sesonger med Luksusfellen, har Lene Drange, Hallgeir Kvadsheim og de andre i TV 3-serien fått en unik kunnskap om hvordan inkasso fungerer i Norge. Kilde: nettavisen.no
Les mer
19.12.18
 
Foto: Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor

Bør inkasso-kostnadene bli så små at det oppfordres til forsinket betaling?

- Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor
Er det virkelig slik at når en liten faktura misligholdes at det er inkassoselskapet som er den store stygge ulven? Kilde: nettavisen.no
Les mer
19.12.18
 

Forsinkelsesrente og standard-kompensasjon fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2019
Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 380 kroner. Kilde: regjeringen.no
Les mer
18.12.18
 

Auer Witte Thiel har ikke bevilling til å drive inkasso-virksomhet i Norge

- Auer Witte Thiel er et tysk foretak som inndriver forfalte krav på vegne av andre
Finanstilsynet har mottatt henvendelser fra norske forbrukere om foretakets inkassovirksomhet.
Finanstilsynet har i brev informert foretaket om norsk inkassolovgivning, og bedt om redegjørelse for inkassovirksomheten i Norge. Det er ikke mottatt svar fra foretaket.
Finanstilsynet er kjent med at også Forbrukertilsynet og Forbruker Europa har mottatt henvendelser fra norske forbrukere om inkassovirksomheten i Auer Witte Thiel. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
18.12.18
 

Regjeringen vil fryse inkassosatsene

Regjeringen foreslår å fryse inkassosatsene mens regelverket blir gjennomgått. Stortinget vil ha satsene ned
Mandag morgen innkaller Justisdepartementet til høringsmøte med inkassobransjen. Temaet er frysing av inkassosatsene. Stortinget ber regjeringen vurdere å redusere satsene. Kilde: nettavisen/rb.no
Les mer
17.12.18
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA