Credit News Cash Management

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Kontantnekt

78 av Elkjøps svenske butikker har innført kontantnekt
22. januar ble de aller fleste av Elgigantens Phone House-butikker i Sverige kontantfrie. Elkjøp i Norge følger nøye med for å høste erfaringer. Kilde: msn.com
Les mer
07.02.18
 
Foto: adm. direktør, Per Olov Sjøgren i Conecto

Gode betalingsmodeller gir bedre risikostyring

Har du styring på hvordan det går med bedriften fra dag til dag?
Vet du når dere har mye penger og når dere har lite penger? Gir betalingsmodellen deg det du trenger å vite om pengestrømmen og betalingsevnen? Det er viktig å ha denne oversikten for å få forutsigbarhet i driften.
Forutsigbarhet er helt sentralt for å kunne styre og agere i markedet. Med forutsigbarhet kan du ta avgjørelser som er tuftet på kunnskap framfor usikkerhet som i verste fall kan lamme en hel bedrift. Det gjelder derfor å velge en betalingsmodell som er oversiktlig, gjennomsiktig og langsiktig.
STYRING AV RISIKO
Risikostyring er et nøkkelord for denne forutsigbarheten. Men hvordan styrer du risiko hvis du ikke har skikkelig kontroll over likviditeten, altså betalingsevnen og pengestrømmen inn og ut av bedriften?
Risikostyring er aktiviteter for å identifisere, estimere og kontrollere kostnader og inntekter knyttet til risiko. Til det trenger vi risikoanalyse.
Les mer - Gode betalingsmodeller gir bedre risikostyring
31.01.18
 

Kontantforbudet i hvitvaskingsloven

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse
.... om noen av problemstillingene rundt forbudet for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
22.01.18
 

Bruk av kontanter stuper i Norge

- nedgang på over 20 prosent på ett år
Over lang tid har det vært mange som har tatt til orde for å avvikle bruken av kontanter i Norge. Blant annet har Finans Norge, DNB og Forbrukerrådet luftet at de ikke har noe særlig imot at kontantene forsvinner. Kilde: nettavisen.no
Les mer
16.01.18
 

Hva skiller en ekte seddel fra en falsk ?

-åtte kjennetegn som skiller en ekte seddel fra en falsk
Norges Bank har lagt inn flere sikkerhetselementer i de nye sedlene for at vi skal kunne skille en ekte seddel fra en falsk. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
06.11.17
 

Rett til å nekte å ta imot kontanter

Revisorforeningen mener at tiden er moden for å fjerne lovkravet om at Norges Banks sedler og mynter er tvungne betalingsmidler
Revisorforeningen mener at behovet for trygge og effektive betalinger og hensynet til å vanskeliggjøre skatteunndragelser, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, tilsier at både næringsdrivende og privatpersoner bør ha en generell adgang til å kreve betaling over bank, med betalingskort eller andre elektroniske betalingsløsninger.
Les mer
23.10.17
 

Cash Management Konferansen 2017

Danske Bank
I år har vi fått på plass et meget spennende og dagsaktuelt program. Sett av formiddagen den 8.november 2017 for faglig påfyll og inspirasjon.
Les mer
17.10.17
 

Norges Bank – vurderer å innføre e-penger

- dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner
Flere sentralbanker, deriblant Norges Bank, vurderer nå om de skal innføre elektroniske sentralbankpenger, også kalt e-penger.
Dette skal i første omgang være et alternativ til kontanter, men på sikt kan e-pengene erstatte kontantene helt. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
10.10.17
 

Så lenge får du brukt de gamle sedlene

Norges Bank skifter nå ut den gamle seddelserien med en ny, men hvor lenge er de gamle sedlene gyldige?
Den nye seddelserien fra Norges Bank settes i sirkulasjon i tre omganger, og de første to valørene; 100- og 200-lappen, ble lansert med brask og bram nå i mai. Kilde: msn.com
Les mer
15.09.17
 

Sverige spås å bli kontantløst

- før 2030
To tredeler av Sveriges forhandlere tror de vil slutte å akseptere kontanter senest i år 2030, ifølge en undersøkelse fra Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Kilde: msn.com
Les mer
14.08.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News