Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Revisor- og regnskapsfører-lovutvalget er oppnevnt

Regjeringen har nedsatt lovutvalget som skal utrede ny revisorlov og regnskapsførerloven
Utvalget vil legge premisser av stor betydning for de rammene vår bransje skal forholde seg til i mange år fremover. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.10.15
 

Juridisk fagseminar

Målgruppe: Ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter som arbeider med jus
Tid: 13. oktober 2015, 11:30 - 14. oktober 2015, 16:00. Sted: Holmen fjordhotell i Asker. Kilde: fno.no
Les mer
01.10.15
 

Bank Norwegian fikk medhold i Markedsrådet

Markedsrådet var dermed ikke enig med Forbrukerombudet
.... i at Bank Norwegian hadde for dårlige prisopplysninger i sin reklame for kreditt.
Markedsrådet kom nylig fram til at Bank Norwegian ikke trenger å opplyse om etableringsgebyret i sin markedsføring av forbrukslån. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
21.09.15
 

Sikkerhet for lån i Norges Bank

Endringer i regelverket
Norges Bank krever at bankene skal stille sikkerhet for lånopptak. Pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank reguleres av forskrift 25. februar 2009 nr. 240 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. § 9. Etter § 9 tredje ledd kan Norges Bank fastsette nærmere regler for verdifastsettelsen og avkortningen av pantsatte aktiva. Gjeldende retningslinjer er publisert i Norges Banks rundskriv nr. 1/ 2012. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
08.09.15
 

Regelråd skal gjøre det enklere for bedriftene

Regjeringen har i dag lansert et nytt og uavhengig regelråd. Regelrådet skal lokaliseres på Hønefoss
Regelrådet er en viktig del av regjerings forenklingsarbeid, og skal medvirke til at næringslivet ikke blir påført unødige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.09.15
 

Ny regnskapslov på høring

Finansdept. har nå sendt på høring NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt
Høringsfristen er 2. desember 2015. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
07.09.15
 

Skattelov-samlingen

- 2014-15
Norges mest komplette, oppdaterte og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap og skattespørsmål. Kilde: adekvat.no
Les mer
05.09.15
 

Mikroaksjelov er ikke løsningen

- mener Revisorforeningen
Er det politisk vilje kan nødvendige forenklinger fint gjøres innen rammen av eksisterende aksjelov, mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
17.08.15
 

Visa lover trygg netthandel

– bankene må følge opp
Hvis varen du kjøpte på internett ikke dukker opp, lover Visa deg pengene tilbake. Men flere banker har ikke tatt disse rettighetene inn i sine kortvilkår. Det må de gjøre, krever Forbrukerombudet.
Mange er kjent med at finansavtaleloven gir deg rett til å kreve pengene tilbake fra banken dersom du har betalt med kredittkort, og varen eller tjenesten du har kjøpt ikke blir levert eller har mangler. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
17.08.18
 

Kjenner du rettighetene dine ?

- som flypassasjer
En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at én av ti ikke vet at de har rettigheter når flyet er forsinket over tre timer. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
17.08.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News