Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Innføring i folkerett

- 5.utgave
Morten Ruud og Geir Ulfstein.
Boken er primært skrevet for rettsstudiet, men også praktiserende jurister og andre som har behov for innsikt i folkerettslige problemstillinger, vil ha nytte av boken. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
14.09.18
 

Positive til forskrifter for forbrukslån

Finans Norge
Finans Norge mener det er positivt at retningslinjene for forbrukslån nå blir forskrifter. Det sikrer at alle aktørene i det samme markedet må følge de samme reglene.
Finansdepartementet ba i sommer Finanstilsynet om å levere et forslag til forskrifter for utlånspraksis for usikret kreditt. Finanstilsynet har i dag sendt sitt forslag på høring. Forskriften bygger i det store og hele på gjeldene retningslinjer for det samme markedet.
Den viktige endringen er at man i retningslinjer opererer med ordet «bør», mens man i forskrift operer med ordene «må» og «skal». Det setter noen absolutte grenser og gir lite tolkningsrom i praktisering av forskriften. Kilde: finansnorge.no
Les mer
05.09.18
 

Vil forby forbrukslån over fem år

- Finanstilsynet
Finanstilsynet ber Finansdepartementet forby forbrukslån med løpetid over fem år. Tilsynet vil også at lånesøkere skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om søkerens inntekter, utgifter og gjelds- og formuesforhold, skriver E24.
Den største endringen er dermed at Finanstilsynet vil ha en løpetid på maksimalt fem år. En lang rekke av långiverne tilbyr i dag lån opp til 500.000 kroner over 15 år. Kilde: msn.com
Les mer
03.09.18
 

AutoPASS-utstedere kan ikke forskjells-behandle dårlige betalere

- Forbrukertilsynet
Folk med dårlig økonomi bør ikke pålegges å stille depositum eller betale på forskudd for å passere bomringer med mindre de har misligholdt bompengeavtalen.
Det skriver Forbrukertilsynet i vårt høringssvar til Vegdirektoratets forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjevirksomhet (utstederforskriften).
Forskriften sier at utstedere av AutoPASS kan stille krav om økonomisk sikkerhet fra brukeren «så fremt kravet baseres på dokumentasjon om brukerens betalingsvilje- og dyktighet». Depositum og forskuddsbetaling nevnes som mulige tiltak i en slik situasjon. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
27.08.18
 

Mener ny lov vil ramme både enkeltpersoner og bedrifter

- norske selskaper vil få økte kostnader og enkeltpersoner vil stemples som høyrisikopersoner for alltid når den nye hvitvaskingsloven trer i kraft, ifølge senioradvokat Kristine F. Rørholt
Det nye norske hvitvaskingsregelverket som snart trer i kraft, er blitt mye strengere enn i andre land, uten at dette er begrunnet, ifølge senioradvokat Kristine F. Rørholt. Hun tror både norske selskaper og enkeltpersoner vil merke endringene i hvitvaskingsloven når den innføres, trolig i løpet av høsten. Kilde: dn.no
Les mer
27.08.18
 

Nå kan det bli bli ulovlig å selge bolig «som den er»

- det skal bli vanskeligere å skjule feil og mangler ved et boligsalg
Nettavisen har den siste uken satt fokus på hvilken risiko eiendomskjøpere tar ved boligkjøp.
Ifølge NCL havner for tiden 1 av 10 boligkjøp i en tvist mellom kjøper og selger, og torsdag ettermiddag var det høring hos Regjeringen. Det arbeides for tiden med en større endring av Avhendingsloven, med det målet å redusere konfliktnivået etter boligkjøp i Norge. Kilde: msn.com
Les mer
27.08.18
 

Juskonferansen

- 2018
Tid: 25.-26. oktober Kl.10:30-14:00. Sted: Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo.
Finans Norge inviterer 25.-26. oktober 2018 til den årlige juskonferansen. Målgruppen er jurister, advokater, complianceansvarlige og andre som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen. Kilde: finansnorge.no
Les mer
27.08.18
 

Slik kan du gå konkurs selv om du vinner rettssaken

- havner du i søksmål, er det ikke nok å ha retten på din side
Nettavisen fortalte i helga historien til familien som vant over forsikringsgiganten Protector i retten, men som foreløpig ikke får dekket noe av sine regninger.
Årsaken er at rettssaken de vant mot selskapet er anket. Dermed må de vente på at lagmannsretten skal ta opp saken. I mellomtiden taper de 14.000 kroner i måneden.
For personer som havner i en slik situasjon finnes det ingen hjelp å få: Om motparten anker dommen, er ikke dommen rettskraftig - og utgiftene fortsetter å løpe. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
21.08.18
 

Skal du leie bolig?

- forhast deg ikke
Er du en av mange som nå skal leie bolig? Fallgruvene er mange, men de fleste kan unngås dersom du er våken når du skriver kontrakt.
Denne uken var det studiestart ved landets universiteter og høyskoler. Mange har allerede skaffet seg tak over hodet, men er du en av dem som fortsatt leter etter et krypinn og føler på en lett desperasjon?
Ikke underskriv kontrakter i hui og hast – men følg de gode rådene fra Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund. Det kan forhindre mye trøbbel. Kilde: abcnyheter/msn.com
Les mer
20.08.18
 

Gulating lagmannsrett – Kjennelse

Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning
Grunnlaget for begjæringen var ubetalt lønn. Lagmannsretten fant at vilkårene for å anvende presumsjonsregelen i konkursloven § 63 var oppfylt og at insolvens i alminnelighet skal antas å foreligge.
Ettersom selskapet ikke hadde godtgjort at selskapet var solvent, og de øvrige vilkår for konkursåpning forelå, ble anken forkastet. (Sammendrag ved Lovdata.) Kilde: lovdata.no
Les mer
20.08.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News