Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Hvem bestemmer i boretts-laget?

Er det OBOS, eller borettslags-styret?
Hvordan fungerer egentlig borettslagsmodellen i praksis? Johnny Ademaj, forvaltningsjef i OBOS har svarene. Kilde: obos.no
Les mer
09.06.15
 

Ny seier for Soler

- i Høyesterett
Høyesterett mente at Erik Soler drev personlig virksomhet ved sin aktivitet i Start Toppfotball AS.
Han fikk derfor fradrag for tap ved innfrielse av en garanti på kr. 4,3 millioner som han hadde stilt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.06.15
 

Det blir enda færre tingretter

Justisministeren slår sammen flere tingretter
– For å møte de krav og faglige utfordringer samfunnet vil stille i framtiden, trenger vi større tingretter, sier Anundsen. Kilde: siste.no
Les mer
05.06.15
 

Nye Altinn-kontrakter

- med straff og erstatnings-plikt
Leverandørene kan få prikker. Kilde: digi.no
Les mer
02.06.15
 

Tør du stole på standard-kontraktene?

- ved leie av næringseiendom
Bruk av bransjeorganisasjonenes standardkontrakter («meglerstandarder») ved utleie av næringseiendom er vanlig praksis i bransjen, men vil dette alltid være den beste løsningen for partene? Kilde: ey.com
Les mer
02.06.15
 

Forslag til ny advokatlov

Advokatlov-utvalget har kommet med forslag som har betydning for revisor-bransjen
Eneretten for advokater til å yte rettslig bistand oppheves. Revisjonsnettverkene kan fortsatt inkludere advokatforetak. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.05.15
 
Foto: Baard Sig. Bratsberg, advokat og styreleder i Kredinor

Avtalen som et viktig element i hele innfordrings-prosessen

- Baard Sig. Bratsberg, advokat og styreleder i Kredinor, med foredrag på Kredinors Energiseminar
Nytt avtaleregime ved omsetning av elektrisk energi? Avtaleinngåelse og bruk av internett. Nye bestemmelser om «prekontraktuell opplysningsplikt» og Ny angrerettlov. Særlige bestemmelser forbrukeravtaler.
NYTT KAPITTEL I AVTALELOVEN (kapittel 4)
Bemerk paragrafene 38a.: Virkeområde: Gjelder alle avtaler mellom næringsdrivende og forbruker. Kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for en forbruker) og 38b. Når skal opplysningene i avtl. paragraf 38b. gis ? Før det blir inngått avtale. Opplysningene skal gis på «en klar og forståelig måte». Hva er den praktiske anvendelsen ? Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Felles fakturering, Samfakturering (fellesfakturering via nettselskapet), Gjennomfakturering (fellesfakturering via kraftleverandøren).
ANGRERETTLOVEN MED HOVEDVEKT PÅ E-HANDELSAVTALER
Gjennomfører forbrukerdirektivet 2011/83/EU. Full harmoniseringsdirektiv som både styrker og svekker forbrukerbeskyttelsen. Opplysningsplikten: Paragraf 8. Selger har bevisbyrden for at opplysningsplikten etter angrerettloven er overholdt. Hvordan skal opplysningene gis ? På en «klar og forståelig» måte. Formulering som «Bestill», «Bekreft» eller «Registrer» aksepteres ikke. Formulering som «Kjøp» eller «Betal» aksepteres. Brudd på den prekontraktuelle opplysningsplikten kan medføre at avtale ikke ansees inngått. Er standardvilkår vedtatt ? Standardvilkår må være tilgjengelig før bestilling. Se fremstillingskravet etter Ehandelslovens paragraf 11.
20.05.15
 

Grunneiernes interesser fremmes

2-0 til grunneierne
To nyere Høyesterettsdommer går i grunneiernes favør, ifølge estatenyheter.no
Les mer
18.05.15
 

Fradrag for forsknings og utviklings-kostnader

Saken gjaldt selskapene Stabburet AS og Lilleborg AS som hadde hatt betydelige kostnader til utvikling av nye produkter
Høyesterett kom til at kostnader til utvikling av nye produktvarianter innenfor eksisterende varemerker kunne utgiftsføres direkte. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.05.15
 

Leiekontrakt kan bli en felle

Leiekontrakten du kan brenne deg på
Eksperten forklarer hvordan en standard leiekontrakt kan bli en felle. Kilde: hegnar.no
Les mer
04.05.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News