Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Forbrukslåns- og boliglåns-forskriften

- en kort sammenligning
Fra og med 15 mai 2019 kan forbrukslånsbanker ilegges sanksjoner av Finanstilsynet for brudd på forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.
Forskriften er midlertidig og skal gjelde fram til 31.desember 2020. Det er rundt 40 foretak som yter forbrukslån i det norske markedet og dermed omfattes av forskriften, ifølge Finanstilsynet. Norges Bank anslår at forskriften vil føre til en sterk reduksjon i mengden innvilgede forbrukslån.
Advokatfirma Kontrakt har laget en oversikt over likheter og forskjeller mellom de to forskriftene:
Les mer
20.05.19
 

Utvalg på ville veier

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten
Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke med forbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosent er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel.
Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Les mer
20.05.19
 

Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

- det går mot endringer i avhendingsloven som skal få bukt med useriøse aktører i eiendomsbransjen og gjøre boligkjøp enklere for forbrukerne
Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.
Ettersom regjeringspartiene stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første stemmegivning finner sted 16. mai. Kilde: aftenposten.no
Les mer
13.05.19
 

Forbrukerrådet vant over DNB i tidenes største søksmål

- Forbrukerrådet vant fram i gruppesøksmålet mot DNB
Borgarting lagmannsrett har kommet fram til at forvaltningen av aksjefond var mangelfull.
Gruppesøksmålet besto av 180.000 kunder som krevde tilbake deler av honoraret de hadde betalt til DNB.
Borgarting lagmannsrett dømmer nå banken til å betale hvert gruppemedlem 0,8 prosent av vedkommendes andel fra 2010 til 2014, samt et beløp tilsvarende den faktiske avkastningen andelseierne har tapt i denne perioden.
09.05.19
 

Slik blir den nye arveloven - denne sikrer barna mer arv

- nå foreligger innstillingen til ny arvelov
Men de vil ikke ha krav på mer enn 15 G – som i dag utgjør rundt 1,5 millioner kroner.
Regjeringen gikk først offensivt ut og ville øke minstearven til 2,4 millioner kroner til hvert av barna i sitt opprinnelige forslag til ny arvelov. Men det ender nå med at listen legges nesten én million lavere.
Vi har justert noen av forslagene etter å ha lyttet til tilbakemeldingene vi fikk fra folket under behandlingen, sier Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann. Kilde: vg/msn.com
Les mer
30.04.19
 

Ærede rett!

Kræsjkurs i sakførsel
God sakførsel krever både innsikt i skrevne prosessregler og praktisk erfaring. I denne boken viser tre dyktige prosessadvokater hvordan sakførsel kan utøves på en korrekt, hensiktsmessig og elegant måte. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
24.04.19
 

Nye internettregler godkjent i EU-parlamentet

EU-parlamentet trosset motstanden og sa ja til EUs kontroversielle nye direktiv om opphavsrett på nettet
Et flertall på 348 mot 274 representanter sa ja til direktivet da det kom opp til en siste avstemning i EU-parlamentet i Strasbourg tirsdag.
Dermed gjenstår bare den formelle godkjenningen i EUs ministerråd før reglene kan tre i kraft.
Det nye direktivet skal etter planen også gjelde i Norge. Kilde: e24.no
Les mer
24.04.19
 

Gulating lagmannsrett: Fraværsdom og kjennelse

- ankemotparten var gått konkurs og boet trådte ikke inn i saken
Selskapet uteble ved ankeforhandlingen. Fraværsdom ble avsagt og avledet anke fra ankemotparten ble avvist ved kjennelse. Kilde: lovdata.no
Les mer
23.04.19
 

Aksjeloven klar for Brexit

- Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området
Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
23.04.19
 

Vant mot Handelsbanken etter konkurs

- en betaling som skulle gått til et felleseid selskap, havnet i stedet rett i lommen på én av de to eierne
Handelsbanken får stryk i retten. Kilde: dn.no
Les mer
16.04.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News