Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Strømselskaper må rydde opp i vilkårene

Flere strømselskaper hopper bukk over sentrale lovkrav i avtalene de har med forbrukerne
Selskapene har for dårlige rutiner for å varsle om prisendring, tar for høye bruddgebyr og gir ikke lovpålagt informasjon før avtalen inngås. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
23.02.17
 

Advokat Harald Røer tiltalt etter konkurs

Advokat Harald Røer er tiltalt etter konkursen i GMM Holding
Advokat Harald Røer er en av tre tiltalte etter konkursen i containerselskapet GMM Holding, skriver DN. Kilde: hegnar.no
Les mer
13.02.17
 

Ligningsloven

Ligningsloven erstattes av skatteforvaltningsloven
Fra 1. januar 2017 trådte skatteforvaltningsloven i kraft. Loven erstatter ligningsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet regelverk. Kilde: konkursradet.no
Les mer
13.02.17
 

Trafikk-forsikringsavgift til staten

Årsavgift på motorkjøretøy endrer navn til Trafikkforsikringsavgift til staten
I statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen besluttet at årsavgiften endrer navn til Trafikkforsikringsavgift til staten (TA), og kreves inn av forsikringsselskapene.
Det er Stortinget som avgjør om endringen blir vedtatt. TA vil da kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøyet. Avgiften vil gjelde fra 01.01.2018, og du vil motta første faktura mot slutten av 2017.
2017 og 2018 vil være overgangsår mellom den gamle ordningen og den nye. Årsaken til dette er at årsavgiften i dag følger kalenderåret. Det gjør ikke din forsikringsavtale. Kilde: obos.no
Les mer
13.02.17
 

Krav til kassasystem

Det er i utgangspunktet leverandører som er tillagt ansvar for at hele kassasystemet er i samsvar med regelverket
Det er vedtatt nye regler for kassasystem. Reglene fremgår av kassasystemlova og den tilhørende kassasystemforskrifta. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
13.02.17
 

Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt

- Statens innkrevingssentral
Statens innkrevingssentral kan dekke opp utestående krav ved å ta utlegg, enten i formuesgoder som eiendom, eiendeler, kontoer eller i lønn/trygd (gjelder også feriepenger). Kilde: sismo.no
Les mer
08.02.17
 

Om å lukke gjeldsfeller

Stortingets finanskomite avholdt tirsdag 7. februar en høring om SVs forslag om å lukke gjeldsfeller
Finans Norge mener det er viktig å se på tiltak som begrenser mulighetene for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret kreditt. Kilde: finansnorge.no
Les mer
08.02.17
 

Tynn anke fra DNB

- i følge Forbrukerrådet
DNB ønsker ikke å møte 180 000 kunder i retten, og anker tingrettens ja til Forbrukerrådets gruppesøksmål.
Oslo tingrett avgjorde 6. januar at Forbrukerrådets søksmål mot DNB kan fremmes som et gruppesøksmål. Retten avviste dermed bankens krav om at sakene må fremmes av hver enkelt kunde. Nå har DNB bestemt seg for å anke kjennelsen til lagmannsretten.
Les mer
07.02.17
 

Norkreditt AS

Ny informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet
Justis- og beredskapsdepartementet besluttet 2. februar 2017 å utsette iverksettelsen av vedtak om tilbakekall av inkassobevillingen til Norkreditt AS frem til dom/kjennelse i sak berammet 13./14. februar for Oslo Byfogdembete foreligger. Inntil videre har Norkreditt AS tillatelse til å drive inkassovirksomhet og henvendelser kan rettes dit. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
07.02.17
 

DNB-Bjerke om forbrukslån

– greit å få regulering
Sjefen for Norges største bank mener noen aktører innen forbrukslån vokser for raskt, og syns det er greit hvis regjeringen strammer inn på markedsføringen. Kilde: msn.com
Les mer
06.02.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News