Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Mekling

- en effektiv måte å løse en konflikt på er mekling
Ikke bare sparer man tid, men det er også mulig å kutte ned på kostnader. Ved å introdusere en uavhengig tredjepart er det større sjanse for å komme frem til et resultat som alle parter kan være fornøyd med. Kilde: selmer.no
Les mer
23.06.17
 

Hvitvaskings- loven

- ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven 1.7.2017
Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
23.06.17
 

Omstøtelse i konkurs

- og husleierestanse
Dette Ukens tips tar for seg Omstøtelse i konkurs ved kjøpers betaling av selgers husleierestanse.
Omstøtelse etter dekningsloven kapittel fem er som regel forbeholdt betalinger av gjeld fra konkursdebitor senere enn tre måneder før fristdagen. Det finnes imidlertid eksempler i rettspraksis på at også betalinger fra tredjemenn har blitt omstøtt etter disse reglene. Vi vil her gi en kort oversikt over et slikt tilfelle. Kilde: estatenyheter.no
Les mer
06.06.17
 

Gruppesøksmål

- nærmere et historisk gruppesøksmål
DNB tapte i Lagmannsretten.
Lagsmannsretten ga full støtte til Forbrukerrådet i saken om gruppesøkmål på vegne av 180.000 DNB-kunder.
DNBs anke var et forsøk på å unngå at disse kundene skal kunne kreve tilbake 690 millioner kroner som de har betalt for mye i fondsgebyrer. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
06.06.17
 

Personsikkerhet på nett

- få kjenner til regelverket
Halvparten av oss ønsker å ha muligheten til å slette brukerdata på nett, men kun én av tjue kjenner til regelverket som gjør det mulig, ifølge en undersøkelse. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
29.05.17
 

Økonomiske straffesaker

- Nasjonal standard for etterforskning og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker
Konkursrådet og Politidirektoratet mottok i februar 2015 oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Oppdraget omfattet blant annet utarbeidelse av en nasjonal standard for påtalepraksis i konkurssaker. Kilde: konkursradet.no
Les mer
28.05.17
 

Dyrt å snoke i kreditt-opplysninger

Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov
Datatilsynet mottar stadig flere klager fra personer som har blitt kredittvurdert uten saklig behov. Ofte er det nærstående eller andre som har kikket på deres kredittopplysninger i forbindelse med arveoppgjør eller tvister om utestående pengebeløp – eller fordi man var nysgjerrig. Dette er ikke lov. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
28.05.17
 

Norges Banks brev av 10. mai 2017 til Finansdept.

Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser
Vi viser til Finansdepartementets brev 27. februar 2017 vedlagt høringsnotat og utkast til endringer i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften utarbeidet av Finanstilsynet.
Les mer
28.05.17
 

Dette må du vite om depositum

Depositum kommer du ikke utenom dersom du er ute etter å leie bolig
Derfor er det viktig å forstå hva depositum er og hvilke rettigheter du har. Kilde: msn.com
Les mer
15.05.17
 

Støtter retningslinjer for forbrukslån

- Finans Norge
Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets utkast til retningslinjer for kredittvurdering. Regler om kredittvurdering sammen med en god gjeldsinformasjonstjeneste (gjeldsregister) vil etter vår oppfatning være de beste tiltakene for å forhindre at forbrukere havner i gjeldskrise. Kilde: finansnorge.no
Les mer
04.05.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News