Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Datatilsynet har svart på en høring om ny kreditt-opplysningslov

Ny kredittopplysningslov – kan gjøre ID-tyveri lettere og føre til diskriminering
Tilsynet er enig i hovedtrekkene i forslaget, men ser smutthull som kan få uante konsekvenser i fremtiden. Vi mener at loven må ta høyde for personvernrisikoen i en tid hvor kunstig intelligens er på fremmarsj. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
21.03.18
 

Kreditt-opplysnings-virksomhet

- behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Ny lov, høring om utkast
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte i desember 2017 på høring utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet.
Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (EU 2016/679), trer i kraft våren 2018.
Status: Under behandling. Høringsfrist: 19.03.2018. Kilde: regjeringen.no
Les mer
20.03.18
 

Nordmenn spiller russisk rulett med milliarder

- at vi gambler med noe som er en så stor del av privatøkonomien som bil faktisk er, er alarmerende, sier privatøkonom i SpareBank 1 SMN, Endre Jo Reite
Hvert år omsetter privatpersoner bruktbiler for over 10 milliarder kroner uten skriftlig kontrakt. Dette er det største innhugget i folks privatøkonomi som foregår uten sikkerhet. Nordmenn spiller russisk rulett med økonomien, advarer SpareBank 1. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
20.03.18
 

Kredittsjekk av privatpersoner må bygge på fakta - ikke statistikk

- faktiske forhold må være viktigst når folk blir kredittvurdert, ikke statistikk som tegner et bilde av en persons antatte evne til å betale for seg
Dette er et av flere innspill fra Forbrukertilsynet om hvordan behandling av kredittopplysninger skal reguleres.
Forbrukertilsynet har nå levert sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om en ny kredittopplysningslov.
Vi er enig i forslaget om å regulere kredittopplysninger i en lov og ikke i en norm det er frivillig for bransjen følge.
Forbrukertilsynet legger også vekt på at betalingsevnen til forbrukerne ikke skal vurderes på grunnlag av statistikk basert på bosted, alder, kjønn eller liknende. Det viktigste kriteriet må være hans eller hennes personlige økonomi, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
20.03.18
 

Ny kommunelov foreslås

I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon
Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer.
Regjeringen har lagt frem en proposisjon med forslag til ny kommunelov. Endringene fra dagens lov er i hovedsak en modernisering av loven som følge av utviklingen i samfunnet de siste 25 årene. Viktige forhold som omhandles om regnskap og revisjon er: Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
19.03.18
 

Rett leieavtale

- til rett tid
Mye har skjedd de senere årene når det gjelder standardisering av leieavtaler.
Enkelte leieforhold krever imidlertid mer tilpasning enn andre, og noen klausuler er viktigere å skreddersy enn andre. Kilde: selmer.no
Les mer
19.03.18
 

Sammenslåing og varsling av krav

- nye retningslinjer fra Finanstilsynet
Rundskriv 1/2018. 13.03.18.
Les mer
13.03.18
 

Hva betyr egentlig foreldelse?

- og hva er foreldelsesfrist?
Før du setter i gang en prosess for å drive inn pengekravet ditt, bør du være sikker på at kravet ditt ikke er foreldet.
At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt.
Pengekrav har en foreldelsesfrist. Begrunnelsen er den lange tiden som har gått siden kravet normalt skulle ha vært oppfylt. Kilde: osloadvokatene.no Se også: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-05-18-18
Les mer
12.03.18
 

Ny forskrift for pengepolitikken

Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift for pengepolitikken
Norges Bank har uttalt seg om det nye mandatet i et brev til Finansdepartementet 28. februar 2018.
Etter Norges Banks vurdering har rammeverket for pengepolitikken fungert godt. Prisveksten har vært lav og stabil, og en fleksibel praktisering av inflasjonsstyringen har bidratt til å dempe utslagene i produksjon og sysselsetting.
Les mer
05.03.18
 

Uforsikrede bileiere får gebyr

Fra 1.mars innføres en gebyrordning for å redusere tallet på uforsikrede bilister i trafikken
Stortinget har avgjort at alle som mangler lovpliktig forsikring på kjøretøyet sitt må betale et gebyr. Kilde: finansnorge.no
Les mer
02.03.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News