Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkursrådets grunnkurs i bobehandling

Tønsberg 6. og 7. september 2016
Konkursrådet har igjen gleden av å arrangere «grunnkurs i bobehandling». Denne gang holdes kurset i Tønsberg 6. og 7. september 2016. Foreløpig program finner du her.
Les mer
16.08.16
 

For lett å bli konkurskjeltring

Kriminalitet i arbeidslivet er ikke noe nytt
.... og luringer og kjeltringer har alltid klart å svindle til seg midler ikke burde fått tilgang til. Med et stadig tøffere næringsliv og i en tid hvor arbeidslivskriminalitet florerer burde arbeidet for å hindre og kontrollere konkurskriminaliteten prioriteres høyere. Kilde: bygg.no
Les mer
10.08.16
 

Jusskonferansen

Omstilling, ny rett og etiske skifter
Restrukturering av gjeld, Verdipapirlovutvalget, krisehåndtering, Hvitvaskingslovutvalget, endringer i aksjelovgivningen og en rekke tiltak mot usikret gjeld som er på trappene gir juristene i finansnæringen behov for oppdatering denne høsten.
Jusskonferansen 2016 vil dekke disse og flere andre temaer. Konferansen er rettet mot alle som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen.
Les mer
10.08.16
 

Fusjon og fisjon av selskaper

Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper
Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Videre redegjør den for de konsekvenser fusjon og fisjon kan ha både for overdragende og overtakende selskaps medkontrahenter. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
10.08.16
 

Airbnb-problematikk

Sameie ønsker å tvangsselge Airbnb-leilighet
Et sameie på Majorstuen forsøker å tvangsselge leiligheten til en mann i 30-årene etter 400 dager med Airbnb-utleie, men får ikke støtte av Oslo tingrett. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
09.08.16
 

Vil forby kredittkort-rabatter

Forbrukerombudet
Vi loves rask utbetaling av forbrukslån, tilbys kredittkort på gaten og får rabatter når vi bruker dem. Det bør bli ulovlig, mener Forbrukerombudet. Kilde: e24.no
Les mer
01.08.18
 
Foto: Hanne Riksheim Juridisk direktør i Lindorff og medlem i Virke Inkasso Lovutvalg

Passord på avveie

Over 3,4 millioner nordmenn har tatt i bruk BankID. BankID er en elektronisk legitimasjon som gir mulighet til å signere lånedokumenter og søke kreditt på nett. Banken har strenge sikkerhetsrutiner for utstedelse av BankID til sine kunder. Men hvilket ansvar har kunden?
En elektronisk signatur er like bindende som en håndskrevet signatur på papir. En håndskrevet signatur kan forfalskes, men dette skal ikke være mulig med en elektronisk signatur. Tre ting må være på plass for at banken skal kunne verifisere en elektronisk signatur: Fødselsnummer, kode fra kodebrikke eller lignende sikkerhetskort, og personlig passord.
FINANSINSTITUSJONER ER opptatt av å gi informasjon til forbrukere om datakriminalitet. Advarslene skal forhindre at forbrukere gir fra seg sensitiv informasjon som brukernavn og pin-kode. Men hva skjer når den som misbruker informasjonen er samboer, ektefelle eller en annen nærstående? Hvilket ansvar har kunden i slike situasjoner?
VI HAR SETT et økende antall saker i rettsapparatet de siste årene, der kunden forklarer at nærstående har tatt opp kredittlån gjennom misbruk av kundens BankID. Advokatfirma Kontrakt har på vegne av Lindorffs kunder ført flere av disse sakene for retten. - I SAK FRA DRAMMEN TINGRETT i februar ble avtale om kreditt inngått og kredittkort ble deretter benyttet til forbruk. Kundens tidligere ektefelle hadde tatt opp kreditten ved bruk av mannens BankID. De var skilt på tidspunktet for kredittopptaket, og ekskonen passet mannens hus og hund i anledning et utenlandsopphold. Spørsmålet var om mannen måtte dekke bankens tap fordi han ikke hadde opptrådt aktsomt nok.
NÅR MAN INNGÅR avtale med banken om BankID er et av vilkårene i avtalen at man ikke skal røpe passordet for noen, verken politi, banken eller husstandsmedlemmer. I den nevnte saken kom det frem at ektemannen hadde delt opplysningene med sin kone mens de var gift. Mannen ble derfor dømt til å betale kravet.
ANDRE TILFELLER er det vanskelig å dokumentere hvordan nærstående har fått kunnskap om passordet. Det er domstolen som til syvende og sist avgjør hvor strenge sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte et passord innenfor hjemmets fire vegger. Med økende bruk av elektronisk signatur, er det både i forbrukerens og bankenes interesse å sørge for økt kunnskap om risiko og ansvar for beskyttelse av passord ved bruk av BankID.
Les mer - Lindorffanalysen 2. utgave 2016
11.07.16
 

Fast eiendoms rettsforhold

- 5. utgave
Denne 5. utgaven av Fast eiendoms rettsforhold er tilpasset studieordningen av 2011 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Boken er skrevet slik at den også vil være av interesse for alle som er opptatt av de rettslige sidene ved fast eiendom. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
06.07.16
 

Utredning om gjelds-forh.reglene i konkursloven

- høring
Utredningen inneholder en gjennomgang av de norske gjeldsforhandlingsreglene og en vurdering av om disse effektive nok. Det fremmes i utredningen ulike forslag som tar sikte på å forbedre og aktualisere gjeldsforhandlingsinstituttet. Kilde: regjeringen.no
Les mer
05.07.16
 

Mer krøll rundt skatt på kjøregodtgjørelse

Like før jul kom de siste avklaringene rundt den nye skattleggingen av kjøregodtgjørelse
Samtidig kom en kunngjøring fra Skatteetaten som kompliserer bildet ytterligere. Kilde: adekvat.no
Les mer
05.07.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News