Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Mer sky-trøbbel

- fremveksten av skytjenester har skapt juridiske kontroverser på flere plan
Og spesielt har det vist seg utfordrende at amerikanske myndigheter, både åpent og i det skjulte, har insistert på tilgang til data som blir lagret av skyselskapenes kunder. Kilde. cw.no
Les mer
20.05.18
 

Etterlyser bedre beskyttelse ved kortmisbruk

- forslag til ny finansavtalelov
Forslag til ny finansavtalelov gir bedre beskyttelse hvis du blir utsatt for kortmisbruk og økonomisk svindel. Forbrukerrådet venter utålmodig på at saken skal sendes Stortinget.
Les mer
18.05.18
 

Frostating lagmannsrett – opphevet tingrettens avgjørelse om konkurskarantene

- konkursrett
2018-05-03. LF-2018-36378.
Lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse om konkurskarantene pga. mangelfulle kjennelsesgrunner. Henvisninger: Konkursloven (1984) §142. Kilde: lovdata.no
Les mer
09.05.18
 

Pakkereise-rettigheter

- forbrukere bommer på disse
Går ferien galt, så kan det være greit å kjenne rettighetene sine. En befolkningsundersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at folk bommer på pakkereiserettighetene sine. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
07.05.18
 

Ber om en løsning fra myndighetene

Virke Inkasso
Virke inkasso har fått avklart hvilken informasjon som ikke lenger vil være tilgjengelig for inkassoforetakene i forlengelsen av ny folkeregisterlov.
Nå ber man Justisdepartementet om en avklaring på om det kan innføres en lovhjemmel som sikrer inkassoforetak tilgang til enkelte taushetsbelagte opplysninger som ikke lenger vil være tilgjengelige for inkassator etter 1.oktober 2018. Kilde: virke.no
Les mer
07.05.18
 

Reelle rettighetshavere

- en foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen
Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
07.05.18
 

Borgarting lagmannsrett – fordringtvist mellom to konkursboer

2018-04-24. LB-2018-21865. I konkursboet etter Hejes fond hadde fordring i konkursboet etter selskapet Norfood AS. Kilde: lovdata.no
Les mer
01.05.18
 

Dette kan du forvente deg etter at GDPR trer i kraft

- selv om fristen er endret fra 25. mai til 1. juli, er det ingen grunn til å utsette egen innsats
EUs nye personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) trer snart i kraft. Og det er ikke et sekund for sent for å la den gamle personvernloven vike for den nye.
Mens den gamle loven ble etablert i en tid før internett hadde blitt en del av vår hverdag, er den nye forordningen tilpasset en digital tidsalder, hvor det å ivareta din og min digitale identitet og personopplysninger er av kritisk karakter. Kilde: digi.no
Les mer
30.04.18
 

Innbetalt aksjeinnskudd

- nå kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte
Endring i aksjelovene gjør at advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd. Dette vil forenkle prosessen. Kilde: brreg.no
Les mer
30.04.18
 

Utskriftsplikten - bør gå rett i papirkurven

- bør gå rett i papirkurven
Dagens Næringsliv gir i dag på lederplass full støtte til Revisorforeningen i spørsmålet om innføring av generell kvitteringsplikt ved kontantsalg. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
30.04.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News