Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Kjøpsrett

Kjøpsretten omhandler rettsforholdet mellom kjøper og selger
Spennvidden i rettsfeltet er enorm - fra kjøp av en kaffe til kontrakter om bygging av tankskip. Kjøp er den mest betydningsfulle kontraktstypen og de fleste av oss er i berøring med den daglig. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
29.07.15
 

Hva skal aksjonærene bidra med i et AS?

Fell det ned i en skriftlig avtale
Aksjonærenes forpliktelser i et AS bør selvsagt avtalefestes. Kilde: e24.no
Les mer
29.07.15
 

Fast eiendoms rettsforhold

Boken gir en enkel innføring i de sentrale reglene
...og en oversikt over sentrale begreper i faget «fast eiendoms rettsforhold».
Les mer
27.07.15
 

Forretningsmann kausjonerte

– må betale 1,7 millioner
Forretningsmannen fra Sandefjord fikk ikke kjøpe varer til forretningen uten at han kausjonerte for dem.
Dermed satte han navnet sitt under på avtalen. Nå må han punge ut med 1,7 million kroner etter en rettssak. Kilde: vestviken24.no
Les mer
27.07.15
 

Regelendringer

- fra 1. juli 2015
Oversikt over regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde - skatt, avgift og finansmarkedene. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
06.07.15
 

Hvem bestemmer i boretts-laget?

Er det OBOS, eller borettslags-styret?
Hvordan fungerer egentlig borettslagsmodellen i praksis? Johnny Ademaj, forvaltningsjef i OBOS har svarene. Kilde: obos.no
Les mer
09.06.15
 

Ny seier for Soler

- i Høyesterett
Høyesterett mente at Erik Soler drev personlig virksomhet ved sin aktivitet i Start Toppfotball AS.
Han fikk derfor fradrag for tap ved innfrielse av en garanti på kr. 4,3 millioner som han hadde stilt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.06.15
 

Det blir enda færre tingretter

Justisministeren slår sammen flere tingretter
– For å møte de krav og faglige utfordringer samfunnet vil stille i framtiden, trenger vi større tingretter, sier Anundsen. Kilde: siste.no
Les mer
05.06.15
 

Nye Altinn-kontrakter

- med straff og erstatnings-plikt
Leverandørene kan få prikker. Kilde: digi.no
Les mer
02.06.15
 

Tør du stole på standard-kontraktene?

- ved leie av næringseiendom
Bruk av bransjeorganisasjonenes standardkontrakter («meglerstandarder») ved utleie av næringseiendom er vanlig praksis i bransjen, men vil dette alltid være den beste løsningen for partene? Kilde: ey.com
Les mer
02.06.15
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News