Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Aksjekapital-kravet

- senker ikke kravet om aksjekapital til 1 krone
Regjeringen beholder kapitalkravet på 30.000 kroner ved etablering av aksjeselskap, men foreslår andre lovendringer som skal spare næringslivet for milliarder. Kilde: hegnar.no
Les mer
21.04.17
 

Ny Hvitvaskingslov

Revisorforeningen
Revisorforeningen er opptatt av at de tiltakene myndighetene setter i verk for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme ivaretar formålet på en effektiv måte.
les mer
13.04.17
 

Endring i inkassoloven

Finanstilsynet
Finanstilsynet gjør oppmerksom på endringer i inkassoloven med ikrafttredelse fra 18. april 2017.
Endringene innebærer at lovpålagte varsler under gitte forutsetninger kan sendes elektronisk. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
13.04.17
 

Kreditt-markedsføring

- forskrift om kredittmarkedsføring bør ikke gå lengre enn bransjenormen
Justisdepartementets forskriftsforslag om god kredittmarkedsføring går på flere punkter lengre enn «Bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån» som Finans Norge og Finansieringsselskapenes forening (FinFo) lanserte for en måned siden. Kilde: finansnorge.no
Les mer
03.04.17
 

Krever endringer hos Facebook, Twitter og Google

- Europeiske forbrukermyndigheter
Europeiske forbrukermyndigheter ber de sosiale mediene Facebook, Twitter og Google+ om å endre avtalevilkår slik at de følger europeisk lov. Selskapene får også beskjed om å gjøre mer for å beskytte forbrukere mot svindel.
Forbrukermyndighetene i en rekke europeiske land har de siste årene fått mange klager og henvendelser fra forbrukere som har blitt utsatt for svindel via sosiale medier.
Under ledelse av Frankrike og med støtte fra EU-kommisjonen, har forbrukermyndighetene også identifisert en rekke urimelige vilkår i kontraktene til Facebook, Twitter og Google+. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
21.03.17
 

Forbrukerrådet

- mener banker og forsikringsselskap villeder forbrukerne
Finansinstitusjonene påvirker kundene sine til å gjøre dårlige valg. Det stadfester forbrukernes interesseorganisasjon, i en ny rapport om forbrukertrender.
Les mer
21.03.17
 

Hva gjør man ved forventet kontraktsbrudd?

Hovedregelen i norsk rett er at det må foreligge et kontraktsbrudd fra kjøper før selger kan fremme krav som følge av kontraktsbruddet
I enkelte situasjoner kan imidlertid selger fremme krav før kjøper faktisk har misligholdt. Vilkåret er at det er helt klart at kjøperen kommer til å misligholde eller bryte avtalen. Vi snakker da om et forventet kontraktsbrudd. Kilde: visma.no
Les mer
15.03.17
 

Tilkjent millionerstatning

- etter konkurs
Bertel O. Steen Østfold AS er tilkjent tilsammen 14 millioner kroner i erstatning etter konkursen i TO JO AS. Kilde: nrk.no
Les mer
13.03.17
 

Avtalerett

Avtalerett gir en utførlig fremstilling av rettsområdet
Boken behandler reglene og prinsippene om inngåelse av avtaler etter reglene i avtaleloven og etter moderne avtaleslutningsteknikker. Kilde: adekvat.no
Les mer
10.03.17
 
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Conecto loser medarbeidere i SpareBank 1 Forsikring trygt gjennom juridiske aspekter av inkassosakens gang.

Kompetanse som konkurranse-fortrinn

Uten riktig kompetansenivå i alle ledd, uavhengig av funksjon, blir det vanskelig å konkurrere. Conecto tar kompetanseheving på alvor og tilbyr også skreddersydde kurs for kundene sine.
–Vi stiller høye krav, både til oss selv og til kvaliteten på våre leveranser. Våre kunder i næringslivet vet at det er resultatene som teller. Derfor har vi utviklet et kompetanseprogram kalt Conecto Kompetanse for kunder og ansatte som vil lære mer om inkassoprosessen og suksesskriteria knyttet til denne, forteller Petter Adde i Conecto.
SKREDDERSYDDE FAGLIGE OPPLEGG
–Vi stiller gjerne opp når våre kunder har behov for skreddersydd opplæring av egne medarbeidere, legger han til. Nylig gjennomførte Conecto et dagsseminar for medarbeidere i forsikringsselskapet SpareBank 1 Forsikring. I løpet av dagen ble deltagerne loset gjennom juridiske aspekter av inkassoprosessen av advokat Glenn Lorentzen i Conecto. –Her gikk vi blant annet igjennom rutiner og lovverk ved tvistesaker, behandling i forliksråd og domstolene, og sikring av krav, forteller Key Account Manager Trond Myhre i Conecto.
BEDRER KUNDERELASJONER
Men i tillegg til faglige lærdommer er det interaksjonen mellom Conecto og kunden som tilfører en reell merverdi – for begge parter. –En slik dag fører alltid til dialog og åpne diskusjoner rundt bordet. Dette er nyttig for begge parter og vi avdekker også eventuelle daglige rutiner som bør endres for å forbedre arbeidsforholdet oss i mellom. Jeg er sikker på at begge parter opplever dette som nyttig, sier Myhre. Sparebank 1 Forsikring har vært kunde i seks år og har tidligere hatt mer generell kursing i selve inkassosakens gang. –Ulike kunder i ulike bransjer vil naturlig nok ha forskjellig behov for kompetansetilførsel. Vi gjør det vi kan for å skreddersy kurs. Sammen skaper vi da enda bedre resultater, avslutter Adde.
Les mer - om Conecto
08.03.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News