Credit News Jus

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Tjener du penger på delings-økonomien?

- slik følger du loven
Forbrukerne skal ha like gode rettigheter når de kjøper eller leier noe gjennom en delingsplattform, som på tradisjonelle plattformer. Her er Forbrukerombudets «oppskrift» på hvordan kan holde deg innenfor loven i delingsøkonomien. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
28.06.16
 

Revisor-foreningen sterkt imot forslag om pynting av kirke-regnskapene

- går sterkt imot Kulturdepartementets forslag
Revisorforeningen går sterkt imot Kulturdepartementets forslag om at Den norske kirke, som er et milliardforetak, skal kunne utarbeide sitt regnskap etter hovedreglene for små foretak. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
21.06.16
 

Kommuneloven endres: Blir din bedrift påvirket?

Krav om eierskapsmeldinger og vurderinger rundt organisering av økonomisk aktivitet er blant punktene med stor relevans for KS Bedrifts medlemmer når forslag til ny kommunelov nå er på høring
Kommunelovutvalget har gjennomgått kommuneloven og vurdert om reglene er tilpasset kommunenes virkelighet og de nye oppgavene som kommunesektoren har fått over tid. Utvalget har levert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forslagene er nå på høring, med frist 1. september 2016. Kilde: ksbedrift.no
Les mer
07.06.16
 

Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

- Høring
Høringssvaret fra advokatforeningen.
Les mer
05.06.16
 

Fallrettar og ekspropriasjons-erstatning

Fallrettar og ekspropriasjonserstatning handlar om erstatningsnivået for fallrettar i ekspropriasjonssaker
Frå 2008 og fram til i dag har ekspropriasjonsretten vorte lagt om som fylgje av rettspraksis frå Høgsterett. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
30.05.16
 

Endring av ligning «som følger av» en domstols-avgjørelse

Høyesterett har avklart rekkevidden av ligningslovens bestemmelse om endring av ligning som følger av en domstolsavgjørelse
Et oljeselskap (Norske Conoco AS) hadde ved oppkjøp av selskapet Saga Petroleum UK Limited også overtatt en større utestående fordring. Fordringen ble ervervet av et heleid datterselskap som ikke var skattepliktig etter petroleumsskatteloven. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
30.05.16
 

Justeringsrett og foreldelse

Skattedirektoratet har uttalt seg om frist for når man kan kreve justeringsrett
Overføring av justeringsretten skal dokumenteres med en skriftlig underskrevet oppstilling fra overdrageren. Basert på denne oppstillingen kan overtaker fradragsføre inngående avgift etter reglene om justering. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
02.05.16
 

Dette skal følge med boligen når du selger

Du kan oftest ta med deg vaskemaskinen når du selger huset, men hva med kjøleskapet?
Altfor ofte oppstår det konflikter og misforståelser om hva som skal følge med når en bolig blir overdratt til ny eier. Kan selger beholde kjøleskapet selv om det er innebygget? Hva med den fine lampen i stua? Og hvem skal ha markisene? Kilde: abcnyheter.no
Les mer
25.04.16
 

Styret i mindre selskaper - en ressurs eller en belastning?

Alle AS'er skal ha et styre, uansett størrelse
Selskapsstrukturen i Norge består jo vesentlig av mindre og mellomstore selskaper. Hva med styrene i disse selskapene – er de til noen nytte – og hvordan kan man få styret til å bli en ressurs? Kilde: interimleder.no
Les mer
25.04.16
 

Nye personvernregler - økt beskyttelse

Personvernreglene gjelder alle virksomheter med kunder eller ansatte, og mange sliter allerede i dag med å forstå og følge reglene
Det blir ikke noe enklere etter det nye regelverket.
EUs nye personvernforordning er nå endelig vedtatt av Europaparlamentet etter fire år med debatt, forhandlinger og lobbyvirksomhet. Kilde: e24.no
Les mer
19.04.16
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News