Credit News Internasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Finland: Bankruptcies

- Updated: 17 Apr 2019
Next update: 15 May 2019.
Les mer
17.04.19
 

Bærekraftig kraftproduksjon støtter kreditt-verdigheten til Nordiske kraftselskap

- Nordic Credit Rating ser på de generelle utsiktene for den nordiske kraftsektoren som stabile
Gjennomgående nyter sektoren godt av langsiktig strukturell etterspørsel etter kraft, fokus på fornybar energi og bærekraft, forbedrede nøkkeltall og sterke eiere.
Sektoren forblir imidlertid fragmentert når det gjelder operasjonell drift og finansielle resultater. Kilde: nordiccreditrating.com
Les mer
11.04.19
 

Nordic Debt Collection Analysis 2019

- i vår rapport Nordic Debt Collection Analysis ger vi en ekonomisk överblick över de nordiska länderna ur ett kredithanteringsperspektiv
Intrum: Rapporten baseras på miljontals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser från Sverige, Danmark, Norge och Finland, analyserad i ett makroekonomiskt sammanhang. Kilde: Intrum.se
Les mer
08.04.19
 

Experian’s CrossCore Continues to Receive Global Recognition

- fraud attacks continue to increase, and businesses and consumers alike are recognizing the need for more effective preventative measures
In June 2016, we launched the industry’s first open platform designed to catch fraud faster, improve compliance, and enhance the customer experience. Experian CrossCoreTM has put more control in the hands of fraud teams and it continues to receive global recognition for its impact in the industry. Kilde: experian.com
Les mer
05.04.19
 

Danmark: konkurser

- færre konkurser i marts, men flere i første kvartal
Konkurser marts 2019: Der var 219 konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det var 12 pct. lavere end i februar.
Konkurserne medførte 1.060 tabte fuldtidsjob i faktiske tal, eller 5 pct. færre end i februar. I første kvartal er antallet af konkurser dog 18 pct. højere end i fjerde kvartal 2018, og det medførte 56 pct. flere tabte job. I denne måned er der fokus på konkurser i vejgodsbranchen. Kilde: dst.dk
Les mer
04.04.19
 

Sergel støtter utviklingsarbeid

- Victoria Tønseth Pedersen, senior kundebehandler i Sergel, står bak organisasjonen Destination Orphanage, som i høst åpnet en helt ny skole for barn i Myanmar. Og Sergel var med på spleiselaget
Utdannelse er investering for fremtiden, men dessverre er det altfor mange som ikke får nødvendig skolegang.
Victoria Tønseth Pedersen er et forbilde for oss kolleger, og et veldig godt eksempel på å leve ut vårt motto, også utenfor jobb: We care – og da støtter vi selvfølgelig Destination Orphanage. Kilde: sergel.no
Les mer
03.04.19
 

Gjennomføring av PSD 2 i Norge

Bestemmelser som gjennomfører EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2) trer i kraft 1. april 2019 i norsk rett
Gjennomføringen medfører endringer i flere lover og forskrifter som gjelder for banker, kredittforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger og meldepliktige betalingstjenestevirksomheter. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
02.04.19
 

Swedbank settes under observasjon

- av kredittvurderingbyrå
«Pågående etterforskning kan avsløre alvorlige mangler ved bankens kontroll og styring», skriver S&P Global Ratings. Kilde: dn.no
Les mer
02.04.19
 

Islandsk flyselskap konkurs

- innstiller alle flygninger
Det islandske flyselskapet Wow Air opplyser at den siste redningsaksjonen mislyktes og at de har innstilt alle flygninger. Mange passasjerer er dermed strandet. Kilde: abcnyheter.no
01.04.19
 

Apple lanserer Vipps-konkurrent

- og «Spotify for magasiner»
Mandag kveld lanserer Apple banktjenesten som hele finansverdenen har snakket om i flere år. Vipps føler seg ikke truet. Kilde: aftenposten.no
Les mer
01.04.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News