Credit News Regnskap og Revisjon
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Regnskapsføreren som rådgiver i økonomisk vanskelige tider

Betalingsproblemer blir stadig vanligere for privatpersoner og næringsliv, og det er ikke minst farlig for bedrifter som selger på kreditt.

Hvordan kan regnskapsfører bli en enda bedre rådgiver for slike kunder i det økonomiske klimaet vi er på vei inn i? Kilde: regnskapnorge.no

Les mer
31.10.23

Statsbudsjettet 2024

Fredag 6. oktober la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. D

Dette er hovedpunktene i forslaget for deg som jobber med regnskap, skatt, lønn og avgift. Kilde: sticos.no

Les mer
10.10.23

Fra neste år må skattemeldingen leveres digitalt via årsoppgjørsprogram

Fra 2024 vil det være obligatorisk for alle selskaper å sende inn skattemeldingen for inntektsåret 2023 ved hjelp av et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Dette gjelder også ansvarlige selskaper som må sende inn selskapsoppgave. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.09.23

Foreslår ti tiltak for enklere moms

Moms er et problemområde for alle virksomheter, men ikke alle besparelser fra enklere regler kan beregnes i penger.

NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen har i felleskap spilt inn ti forslag som vil gjøre hverdagen enklere for næringslivet. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
29.08.23

Ikke glem kontrollsporet selv om regnskapet er automatisert

ERP-systemer blir mer og mer automatiserte.

Det forenkler hverdagen vår og vi kan ha fokus på mer interessante oppgaver. Men betyr det at du alltid kan stole på at alt blir riktig? Kilde: sticos.no

Les mer
24.08.23

4 nøkkeltall fra årsregnskapet du bør følge

Årsregnskapet til din bedrift forteller mye om selskapets situasjon og utvikling det siste året.

Det er nyttig å kunne forstå hva tallene forteller, og ved å lese årsregnskapet kan du få gode innspill til hva som fungerer og hvor du bør sette inn ressurser for et bedre resultat. Det er spesielt 4 nøkkeltall som er nyttig å følge. Kilde: viewledger.no

Les mer
02.08.23

Finansiell analyse og verdsettelse

Dette er innføringsboken du trenger for å forstå finansiell analyse og verdsettelse. Her får du de grunnleggende modellene og de vesentlige begrepene. Og du forstår hva du kan bruke dem til. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
01.07.23

Revisorforeningens årsrapport

Revisorforeningens årsrapport gir deg oversikt over bransjen og foreningen, og hvilke strategiske hovedsaker som preget vår virksomhet i 2022. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
24.06.23

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Næringsdepartementet har besluttet å øke terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai.

Grensen for driftsinntekter øker fra 6 til 7 millioner kroner. Grensen for balansesum øker fra 23 til 27 millioner kroner. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
21.02.23

Husk nye rapporteringskrav i årsberetningen

Alle regnskapspliktige virksomheter, bortsett fra små foretak, skal utarbeide årsberetning.

Her får du gode tips til hva du må omtale i årets årsberetning, som kan være nytt fra tidligere år. Kilde: sticos.no

Les mer
08.02.23

Ny standard for god regnskaps-føringsskikk

Den nye standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
16.01.23

El-bil og mva, presiseringer

I forbindelse med innføring av mva på el-biler har Finansdepartementet foretatt noen presiseringer knyttet til de nye reglene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
09.01.23

Slik blir skatten på de populære velferdsgodene

Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå.

Her er åtte virkemidler som kan glede ansatte med redusert kjøpekraft, og kort om hvordan hver av dem skattlegges. Kilde: simployer.no

Les mer
25.11.22

Kjøpe julegaver til ansatte? Les om skattereglene

Mange arbeidsgivere har tradisjon for å gi julegaver til sine ansatte.

Dette innebærer at arbeidsgiver bør kjenne til skattereglene som gjelder for gaver i arbeidsforhold. Her gir vi en kort fremstilling av de viktigste reglene. Kilde: sticos.no

Les mer
22.11.22

Er du forberedt til ny skattemelding?

For inntektsåret 2022 må mange over på ny digital skattemelding, og fra 2023 er skatteskjemaer som næringsoppgave og midlertidige forskjeller blitt historie.

Vet du hva som gjelder for ditt foretak, og hvordan du skal finne fram i den nye digitale skattemeldingen? Kilde: sticos.no

Les mer
28.10.22

Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav

- med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Utsatt innberetning av merverdiavgift vil bedre likviditeten til selskapene som ellers må betale merverdiavgift før de får oppgjør. Forslaget vil samtidig kreve mer oppfølging og kontroll av selskapene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
25.10.22

De vanligste misforståelsene om overtidsbetaling

Svært mange arbeidsgivere bryter reglene for overtidsbetaling. Her er de vanligste feilene Simployers rådgivere ser. Kilde: simployer.no

Les mer
07.10.22

6 praktiske tips ved omdanning til aksjeselskap

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak kan være en krevende prosess som byr på en del faglige problemstillinger.

Dette ikke minst på grunn av dårlig koordinering mellom regler for skatt, selskapsrett, bokføring og merverdiavgift. Her er noen praktiske tips. Kilde: sticos.no

Les mer
30.09.22

Privat konsum i selskap - hva er status?

Som mange har fått med seg, har regjeringen foreslått at det innføres særregler for beskatning av privat konsum i aksjeselskap fra 1. januar 2023. Fristen for å avgi høringssvar var 1. august 2022, og det har kommet mange innspill fra ulike fagmiljø, selskaper og privatpersoner. Kilde: sticos.no

Les mer
16.09.22

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med fradrag for merverdiavgift.

Skattedirektoratet har i en nylig avgitt prinsipputtalelse lagt til grunn at både kjøper og selger skal bokføre en omtvistet faktura med virkning for mva-meldingen. Rene fiktive fakturaer som ikke er basert på en faktisk leveranse, skal derimot ikke bokføres av fakturamottaker. Kilde: sticos.no

Les mer
05.09.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA