Credit News Kurs og Konferanser
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Dun & Bradstreet: Læringspunkter fra AML seminar

- stor kompleksitet i arbeidet med Antihvitvasking og Compliance.

I samarbeid med Wikborg Rein arrangerte Dun & Bradstreet «Sanksjons og Hvitvaskingsdagen».

Her delte blant annet DNB, Wikborg Rein og Dun & Bradstreet sine perspektiver rundt utfordringene med antihvitvaskingsarbeid, stadig nye sanksjoner og etterlevelse av loven i såpass urolige farvann. Kilde: dnb.com

Les mer
10.10.23

Lær å oppdage en svindler før det er for sent

Experian - webinar, 19.10.

Det er en økende tendens til at både store og små bedrifter blir svindlet. Men hvilke hendelser bør få alarmklokkene til å ringe?

I dette webinaret får du verktøyene for hvordan du kan oppdage svindel slik at du kan minimere risikoen for tap i virksomheten din i fremtiden. Kilde: experian.no

Les mer
06.10.23

Foto: Christine Bischoff, Head of «People, Culture and Sustainability», i Sergel

Bærekraft i Sergel, hvorfor og hva er det ?

Christine Bischoff, Head of «People, Culture and Sustainability», i Sergel, med presentasjon på frokostseminaret.

Våre hovedfokusområder i Sergel er: - Gi økonomisk stabilitet for våre kunder. - Skape tillitsfulle relasjoner med sluttkunder. - Være en engasjerende arbeidsplass for våre ansatte. - Vær en etisk og ansvarlig virksomhet.

Vi lykkes ikke om ikke hver og en av oss prioriterer dette i valgene vi tar hver dag. Hva er bærekraftig utvikling ?: Økonomi – Klima/miljø – Sosial. Hvorfor bærekraft ? Tøffe tider: Klima er mindre viktig for velgerne.

Hvordan jobber vi med bærekraft? Det er fokusområde i 2023. Hvordan lykkes vi ? Begynne med egen motivasjon.

Les mer
11.07.23

Foto: Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check og Ken Andersen Head of Sales & Marketing i Sergel

Sergel: Mangfold og likestilt arbeid

Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check, på Sergels frokostseminar

Marie Louise Sunde ble intervjuet om mangfold og likestilt arbeid , som er viktige temaer for Sergel, av Sergels Ken Andersen. Gjør likestilling, mangfold og inkludering til ditt konkurransefortrinn.

Kunder, leverandører, ansatte og investorer blir stadig mer opptatt av hvordan selskaper behandler folka sine. Gjennom arbeidet med #HunSpanderer, næringslivet og forskningen gjorde Sunde og kollegaen Isabelle Ringnes to viktige observasjoner: • En datadrevet tilnærming er nødvendig for å finne, forstå og forbedre problemet - det som måles kan lettere endres. Store kultur- og systemendringer krever god data og domenekunnskap. • En positiv og løsningsorientert tilnærming er viktig for å få med seg ansatte og bedrifter.

Hva er arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)? Mangfold, inkludering og likestilling (MIL) i arbeidslivet har de siste årene blitt stadig mer aktuelle tema.

. Ikke bare fordi det nå stilles enda strengere krav til virksomheter om å arbeide systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, men også på grunn av det faktum at tydelig positivt fokus på disse områdene vil gi virksomheter større konkurransekraft i tiden fremover. For mer informasjon, se: Equality Check

23.05.23

Foto: Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom i SpareBank 1 Markets

Norske kroner er «gratis», for utlendinger

Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, på Sergels frokostseminar, 20.04.

Med noen tilbakeblikk på sin presentasjon på Sergels frokostseminar i April i fjor, holdt Andreassen et interessant og lærerikt foredrag. Ekstremt mye har som kjent skjedd det siste året- og verden påvirker mest. Her er noen av temaene Andreassen var innom: Vi har inflasjon, rakettvekst i renter og brems i økonomien. Er i høykonjunktur.

Norske kroner er «gratis», for utlendinger. Trøbbel i banker er aldri godt nytt men USA/Sveits nylig var spesielt. En lønnsøkning på 5 prosent betyr at det blir vanskeligere for Norges Bank å få ned inflasjonen til 2 prosent. Det betyr trolig høyere rente. – Desto mer lønningene stiger, desto mer jobb får sentralbanken med å få inflasjonen tilbake.

– Et lønnsoppgjør på over fem prosent betyr økt inflasjon og økte renter fordi mer av inflasjonen blir skapt innenlands. Det er vel ingen som forventer at rentene skal tilbake der de var før pandemien. Det var spesielle omstendigheter som ga oss lave renter, og de omstendighetene er ikke der lenger.

Kronekursen svekkes fordi investorene ser at oljealderen er på hell. – Verdien på den norske kronen bestemmes i svært liten grad av forhold i Norge. Dette er globalt. I norsk økonomi er det oljen som drar. Norge er verden + oljeprisen. Norge «på topp» i gjeld mot inntekt. Elefanten i rommet: Boligmarkedene. Flere vil gå konkurs men det er ikke mange (ennå).

25.04.23

Foto: Ken Andersen, Head of Sales & Marketing i Sergel Norge

Sergel: Økonomiske utsikter og bærekraft; Hva blir viktig fremover?

Sergels frokostseminar, 20.april på Deichman Bjørvika, Oslo.

Opplever du at det snakkes mye om bærekraft og lurer du på hva det har med innkreving av utestående fakturaer å gjøre? Kjenner du på en uro for strømpriser, renter, inflasjon, kronekurs og økende antall konkurser? Lurer du på hvordan dette vil påvirke deg og din bedrift fremover?

Ken Andersen, Head of Salg & Marketing i Sergel Norge, er årets konferansier og har gleden av å dykke inn i tema sammen med dere og målsetter at dere går ut døren med ny inspirasjon og innsikt til arbeidshverdagen.

Les mer
27.03.23

Presset privatøkonomi: Hva er faresignalene og hvordan hjelpe?

Webinar for rådgivere: Når privatøkonomien blir presset, hvordan tenker kundene da? Hva gjør de når de skal prøve å løse problemene?

Digitalt: 21. mars 2023, 10:00 - 11:00. Kilde: finansnorge.no

Les mer
14.03.23

Hvorfor har ikke flere kvinner ansvaret for familiens økonomi?

Kvinner scorer dårligere på målinger om kunnskap om privat økonomi, har mindre oppsparte midler og får mindre igjen for sparepengene sine. Hva er det som skjer?

Vi markerer den internasjonale kvinnedagen sammen med Finansforbundet.

Kurs-tid: 8. mars 2023, 08:30 - 10:00. Sted: Finansforbundet, Dronning Eufemias gt. 16, OSLO. Kilde: finansnorge.no

Les mer
20.02.23

Den nye skattemeldingen for selskap

Skatteetaten inviterer revisorer, regnskapsførere og rådgivere til informasjonsmøte om den nye skattemeldingen for selskap, 13. februar. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.02.23

Dun & Bradstreet: Seminar om sanksjoner og anti-hvitvasking

16. februar, kl. 13 - 16. Nasjonalmuseets nye lokaler på Rådhusplassen, Oslo.

Det er snart ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Utviklingen det siste året har med styrke vist hvordan norske virksomheter også treffes av sanksjonsregelverket. Det globale kriminalitetsbildet har også endret seg, og anti-hvitvaskingsarbeid blir stadig mer viktig.

Mange har opplevd gjennomføringen av sanksjonscompliance i praksis som krevende, særlig siden sanksjonsregelverket endres hyppig og siden nye regler trer i kraft med umiddelbar virkning.

På dette halvdagsseminaret, som arrangeres i samarbeid mellom Wikborg Rein og Dun & Bradstreet, vil vi se på myndighetenes arbeid med sanksjonsregelverket og deres forventninger til virksomheter, samt hvordan banker og andre selskaper jobber med sanksjonscompliance og anti-hvitvasking i praksis. Kilde: dnb.com

Les mer
26.01.23

Navigate Global Credit Risks

Dun & Bradstreet - free webinar: How to optimize the credit management process in a global setting.

WHEN: Thursday 17th November 2022, 9.00-10.00 CET WHERE: A Zoom link will be sent out to participants.

Dun & Bradstreet offers advisory services, free and paid products, and reports that provide valuable information to help you identify where your business may be at risk and prepare for changing market conditions—so you can stay focused on your long-term goals. Kilde: dnb.com

Les mer
08.11.22

Foto: Eirik Larsen, Senior analytiker, DNB Markets

Med fare for nattefrost og lokale tordenbyger - Eirik Larsen, Senior analytiker, DNB Markets, på Ropo Capital dagen

Med utgangspunkt i DNB Markets sin halvårsrapport «Økonomiske utsikter» fra august holdt Eirik Larsen et interessant foredrag på en godt besøkt Ropo Capital dag, den 22. september.

Hovedspørsmålene var «Internasjonal stagnasjon og gjensyn med inflasjonsspøkelset? Hvor hardt rammet blir vi?». Dette er i sannhet ikke lett å svare på, i og med at det er utrolig mye nytt som har skjedd de siste ukene, siden halvårsrapporten ble publisert.

Eirik Larsen betegnet året 2022 som et «annus horribilis» (et fryktelig år). I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Norges Bank har lagt til grunn at styringsrenten vil øke til rundt 3 prosent i løpet av vinteren. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt.

Internasjonalt er Kinas veksteventyr på hell og deres rolle vil bli mindre viktig fremover. Den voldsomme prisstigningen blir en av hovedutfordringene. Globaliseringen vil trolig gå mer i retning av regionale blokker. Det forventes også skyhøy inflasjon og fortsatt knapphet på arbeidskraft. Dette har jo som kjent fått sentralbankene i mange land til å heve styringsrentene kraftig. Høyere levekostnader vil trolig dempe husholdningenes forbruk betraktelig framover.

For mer informasjon rundt dette, henviser vi til DNB Markets sin halvårsrapport «Økonomiske utsikter» fra august og Analyser og aksjetips fra DNB Markets.

Les mer
04.10.22

Foto: Jon Waalen, Partner i Deloitte

Deloittes Jon Waalen med foredrag på Sergels frokostseminar - «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?»

Et av foredragene på Sergels frokostseminar var «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?» v/Jon Waalen, Partner i Deloitte.

Opplever du at det stilles stadig høyere krav til CFO-rollen og at den er i endring? Ja, det er ingen tvil om at CFO-rollen er i stadig utvikling.

Deloittes CFO-program bistår blant annet CFOer med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Deloittes erfaring er at mange virksomheter strever med å utvikle neste generasjon av ledere som kan bekle en rolle som CFO. Derfor har Deloitte utformet et program for «neste generasjons ledere av finans- og økonomifunksjonen» der formålet er å gi deltakerne et perspektiv på CFOens arbeids- og ansvarsområder.

På Sergels frokostseminar var Jon Waalen blant annet innom dette med at rollen endrer seg fra en «back office»-funksjon til en «center office»-funksjon. Mer dynamisk, mer verdiskapende.

03.05.22

Foto: Adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel Norge

Sergels frokostseminar, den 05.04: Et arrangement med lærerike foredrag, inspirasjon og hygge

I tillegg til dyktige, interne krefter hadde Sergel invitert Harald Magnus Andreassen, Sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets og Jon Waalen, Partner i Deloitte.

Ken Andersen, Head of Sales and Marketing i Sergel Norge, ønsket velkommen og Adm. direktør Sven Ingebretsen gav oss siste nytt fra Sergel og arbeidet med ny inkassolov.

De eksterne foredragsholderne delte sin innsikt og kunnskap rundt temaene: • Kjenner du på en uro rundt alt som skjer i Europa i disse dager – og lurer på hvordan situasjonen kan påvirke din bedrift? (Andreassen). Han poengterte blant annet at vi er i en høykonjunktur men ikke i en økonomisk krise. Usikkerheten er stor. Ledigheten er pt ekstremt lav.

Opplever du at det stilles stadig høyere krav til CFO-rollen og at den er i endring? (Waalen). Deloittes CFO-program bistår blant annet CFOer med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Dagens avslutningsforedrag var «Inkasso – en del av kundereisen?» v/Tom Kjuusmoen, Head of Operations i Sergel Norge. Spørsmålet er: Har dere tenkt på hvordan inkassohåndteringen kan påvirke kundereisen til deres kunder? Det bør man så absolutt gjøre. Kjuusmoen benyttet anledningen til å presentere sitt team med dyktige og erfarne medarbeidere. Frokostseminaret ble avundet og oppsummert av Ken Andersen, Head of Sales and Marketing i Sergel Norge. Sergel er en utfordrer med stø kurs fremover.

18.04.22

Sergel inviterer til frokostseminar i Oslo 5. april

Endelig kan vi møtes fysisk slik vi liker det best. Ta en titt på programmet og sjekk om dette kan gi deg påfyll. Vi håper å se deg!

Seminarets innhold: Vi starter med kaffe, enkel frokost, registrering og mingling fra kl. 08.00-08.30. Sted: Thon Hotell Opera, Oslo.

Opplever du at det stilles stadig høyere krav til CFO-rollen og at den er i endring? Kjenner du på en uro rundt alt som skjer i Europa i disse dager – og lurer på hvordan situasjonen kan påvirke din bedrift? Har dere tenkt på hvordan inkassohåndteringen kan påvirke kundereisen til deres kunder?

Vi har gleden av å dykke inn i disse temaene sammen med dere og målsetter at dere går ut døren med inspirasjon til å takle utfordringene som venter i arbeidshverdagen. Kilde: sergel.no

Les mer
15.03.22

Rådgivning når gjelden blir for stor

I dette webinaret møter du rådgivere fra DNB og NAV som tar for seg et praktisk case i gjeldsrådgivning, der de hjelper familien Krise som har alvorlige økonomiproblemer. Kilde: finansnorge.no

Les mer
25.02.22

Foto: Rolf Eek-Johansen, adm.dir Modhi Finance

Modhi Forum Bank Finans 2021

Modhi var tilbake med sin årlige konferanse for bank/finans, 30.09 – 01.10 , på Scandic Hamar.

Modhi Norge AS er et heleid datterselskap av Modhi Finance AS, et selskap i SpareBank 1 Gruppen AS Konsern. Modhi Finance har siden 2010 kjøpt og forvaltet porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer, og har i 2020 tatt grep for å bli en av Nordens ledende leverandører innen inkasso og porteføljekjøp.

Credit News tok turen til Hamar på konferansens første dag og Modhi bød som alltid på et rikt faglig program, med både interne og eksterne foredragsholdere. Ca. 80 deltakere fra ulike kunder innen bank/finans, var til stede.

Terje Kvitrud, adm.dir Modhi Norge og Rolf Eek-Johansen, adm.dir Modhi Finance, ønsket velkommen og orienterte om Modhis hovedsatsningsområder: kjøp av inkassoporteføljer og inkasso. Nytt fra Modhi er, blant annet, ny brand , ny lokasjon, nordisk aktør, eget analysemiljø på 15 personer og økt fokus på purretjenester. Temaer fra bransjen var ny inkassolov (ligger pt hos Justisdept.) og nytt inkassoregister (et Luksusfellens Drange/Kvadsheim-prosjekt).

Terje Kvitrud orienterte også om inkassoutviklingen i Norge. Etter lunch var det, blant andre, Modhis juridiske avdeling sin tur; ved advokat Glenn Lorentzen, med «Nytt på nytt - nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finansklagenemnda». Credit News vil snart publisere saker med utgangspunkt i de to sistnevnte foredrag . Følg med !

05.10.21

Counterparty Credit Risk

A comprehensive overview of counterparty credit risk.

This course covers all aspects of counterparty credit risk (CCR) in OTC derivatives. A short background on the evolution of the OTC market and the recognition of CCR is followed by detailed discussions on risk mitigation techniques, measuring exposure, default probabilities and credit curves, stress testing and regulatory capital requirements.

CVA, DVA and the other valuation adjustments are also covered along with wrong way risk. Kilde: moneco.com

Les mer
14.06.21

Kredinor: “Hva skjer etter koronaen?”

Velkommen til direktesending hvor programleder Håkon Haugsbø har med seg fremragende fagpersoner i studio.

Kredinor har gleden av invitere til direktesending fra studio, hvor vi har fått med oss et panel av dyktige fagprofiler til å snakke om tema; hva skjer etter koronaen?

Dato: 19.05.2021 9:00. Kilde: kredinor.no

Les mer
07.05.21

Bisnode - en del av Dun & Bradstreet: Bli med på webinaret The Power of Data

Get the right data on Your side - Join our Power of Data event on May 27.

One thing is for sure: successful companies have data on their side. They make data-driven decisions and have digitalized their processes. How do they do it? Kilde: bisnode.no

Les mer
06.05.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA