Credit News IKT
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Slik tar du i bruk BankID-appen

... og slik unngår du å kløne det til for deg selv.

Fra september skal BankID på mobil fases ut og BankID-appen tar over. Noen har helt sikkert tatt den i bruk allerede, mens andre kanskje vegrer seg for at registreringen skal bli vanskelig og ta for lang tid.

Vi har derfor laget en enkel «1–2–3»-guide, som tar deg gjennom hele prosessen. Kilde: tek.no

Les mer
29.08.22

Absolutt krav fra Bank-ID: Én gruppe nordmenn nektes tilgang

– Jeg vet hvor jeg har kodebrikken, og sjekker daglig at den er der, sier Anca Holst.

Holst er norsk statsborger bosatt i Romania. Siden det ble dyrt å holde på både et norsk mobilabonnement og et rumensk, har hun sagt opp det norske. Det får nå helt nye og uventede konsekvenser, som vi kommer tilbake til. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
24.08.22

Digital inkludering er også bankenes ansvar

For å unngå digitalt utenforskap vil Finans Norge på Forbrukerkonferansen 1. september lansere en bransjenorm for å sikre digital inkludering for analoge bankbrukere.

Bankene har et ansvar for å levere banktjenester til alle, også de som ikke er digitale, sier Gry Nergård. Kilde: finansnorge.no

Les mer
16.08.22

Passwords Are Leaving, Cybercriminals Are Not

This fall, as part of its newest software update, Apple will allow users to make those annoying passwords a thing of the past on apps and online accounts.

Microsoft, Google, and about 250 other companies are also seeking to replace passwords with password-less technologies. Kilde: news.sap.com

Les mer
12.07.22

Gode digitale sommerråd

Sommeren er allerede godt i gang, men selv om det snart er ferie er det fremdeles viktig å være sikker på internett.

Når en skal ut på reise er det mye en skal huske på. Vi har derfor laget en oversikt over viktige råd du kan benytte for å være sikker i sommer. Kilde: norsis.no

Les mer
08.07.22

Nå er sluttdatoen satt for BankID på mobil

I slutten av april ble det kjent at BankID på mobils dager snart er talte. Nå datofester selskapet utfasingen. Fra september begynner overgangen fra den gamle løsningen til ny appbasert løsning. Kilde tek.no

Les mer
06.07.22

Bankene kan bedre sikre seg mot ID-tyveri ved å verifisere telefonnummeret til kundene

Dun & Bradstreet: Med moderne teknologi kan bank-kundens mobilnummer bekreftes. Det øker sikkerheten for forbrukeren og reduserer ID -tyverier som stiller bankene til ansvar.

Låneopptak med stjålet Bank-ID er et omfattende problem. Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, har over 150 000 nordmenn vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene. (Kilde: NorSIS og Skatteetatens ID-tyveriundersøkelsen).

En Høyesterettsdom har slått fast at det er banken, og ikke kunden, som i de fleste tilfeller må holdes ansvarlig for svindel med Bank-ID. Svindel over 12000 kr må bankene erstatte, selv om kunden har vært grovt uaktsom.

SLIK BLIR DU SVINDLET: Bankens datasystemer er koblet opp mot offisielle kilder slik at din adresse verifiseres mot disse registrene. Nettbankene har manuelle prosesser der du som kunde selv kan endre og bekrefte mobilnummeret bankene har registret på deg er riktig. Det kan skape sikkerhetsutfordringer. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer
09.05.22

Modhi: Gode integrasjonsløsninger sikrer oppdatert saldo i kundereskontroen - alltid

Til tross for gode avtaler og klare rutiner for fakturering, er det ikke alle kunder som gjør opp for seg i tide - dessverre. I slike tilfeller må regnskapsførere brette opp ermene og gjøre det de kan for å få inn det de har utestående hos kundene sine.

Denne prosessen er sjelden veldig givende, ettersom den hjemsøkes av en rekke manuelle arbeidsoppgaver og flere lover og regler som må hensyntas. I tillegg må kundereskontroene være oppdatert.

Heldigvis finnes det innovative og digitale integrasjonsløsninger på markedet, som automatiserer disse prosessene, reduserer risikoen for menneskelige feil og sørger for at saldoen alltid er oppdatert med riktige tall.

Løsninger som kobler regnskapsbyråets ERP-system sammen med inkassoselskapets fagsystem på en god måte, sørger for at saldoen alltid er oppdatert i begge systemer. Helt automatisk. Det gjør straks regnskapsmedarbeiderens jobb mye enklere. Kilde: Vegard Aakervik, Key Account Manager i Modhi/smarterebetaling.no

Les mer
12.04.22

Se alle Windows 11-nyhetene

Får endelig faner, og mapper i startmenyen.

Microsoft har nå bekreftet at flere etterlengtede funksjoner er på vei til Windows 11.

Blant høydepunktene finner vi at filutforskeren får støtte for faner og at mapper introduseres i startmenyen igjen. I tillegg varsles store forbedringer for møter gjennom Teams. Kilde: tek.no

Les mer
06.04.22

12 trender som vil prege norske bedrifter i 2022

Mer automatisert. Mer skybasert. Og mye mer åpenhet om egen verdikjede. Vi bygger Norge for å spille deg god i den stadig mer digitaliserte hverdagen. Her er trendene som vil påvirke arbeidsplassen din i år. Kilde: telia.no

Les mer
29.03.22

Sluttdato for Google Analytics - nå må du se etter alternativer

Denne uken annonserte Google at analyseverktøyet som benyttes av 9 av 10 bedrifter har fått en sluttdato. 1. juli 2023. Kilde: synlighet.no

Les mer
18.03.22

Danske Bank mener denne startupen har utviklet noe som ingen andre banker har

Fintechselskaper som skal samarbeide med banker må smøre seg med tålmodighet. Da Axeptias kredittstyringsverktøy ble tilgjengelig for Danske Bank bedriftskunder nå i februar, var det slutten på en reise som har tatt nesten 1,5 år. Kilde: shifter.no

Les mer
22.02.22

Til venstre i bildet er prosjektleder for kundeunersøkelsen og markedssjef, Ingjerd Grenne Thurmer fra Kredinor. Til høyre er leder for Fakturaservice, Siri Jensen fra Kredinor.

Kredinor: Kundene er samstemte: Faktura er en jobb for spesialister

I en nylig gjennomført kundeundersøkelse blant oppdragsgivere som oursourcer fakturering, reskontro og betalingsoppfølging til Kredinor sier 79 prosent at de ikke har tenkt å insource igjen.

Hele 81 prosent er fornøyde med Kredinors produkter og tjenester innenfor fakturahåndtering. Ved å la Kredinor gjøre jobben frigjør bedriften ressurser og sparer årsverk, samtidig som de er trygge på at kundene deres får god oppfølging og pengene kommer inn. Det gir fornøyde kunder.

– Våre oppdragsgivere roser oss særlig på løpende kommunikasjon, vår evne til å sette oss inn i bedriftens situasjon og at vi leverer løsninger som skaper lønnsomhet, sier markedssjef Ingjerd Thurmer, som er prosjektleder for kundeundersøkelsen i Kredinor.

Kundeundersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet Aalund for Kredinor. Aalund har intervjuet et representativt utvalg oppdragsgivere av Kredinor. Kundene til Kredinor har behov for hjelp til alt fra noen tusen fakturaer, til mer enn to millioner fakturaer hvert år. Totalt administrerer Kredinor om lag 8,2 millioner fakturaer årlig for sine oppdragsgivere. Kilde: kredinor.no

Les mer
16.11.21

Dun & Bradstreet: Mestrer du masterdata?

Ta kontroll over dine mest verdifulle data. De fleste selskaper vet at de må mestre sine masterdata, også kalt grunnleggende data. Samtidig mangler begrepet en treffsikker definisjon. Hva er dine mest verdifulle data?

I sin enkleste form svarer grunndata på de grunnleggende spørsmålene "Hvem, hva, hvor og når", for å sette forretningstransaksjoner i sammenheng. Slik som hvor kunden befinner seg eller for eksempel deres alder, kjønn eller disponibel inntekt.

Så kommer selvfølgelig spørsmålet "hvorfor" et selskap trenger denne informasjonen, og det spørsmålet er det lettere å svare på.

Hvorfor trenger du denne informasjonen? Jo, fordi det er verdifullt. Informasjonen er inngangen til å utvikle selskapet og sikre vekst. Det er på tide at du tar kontroll, slik at masterdata utgjør kjernen i din forretningsmodell. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer
09.11.21

Bankene i Norge går sammen for å forenkle bankbytte

Bankene i Norge er nærmest fulldigitalisert, og Nordmenn er godt vant med effektive betalingsløsninger. Ved bankbytte er imidlertid prosessen fremdeles manuell.

«Verstingen» i så måte er flytting av AvtaleGiro-avtaler til ny bank. Denne flytteprosessen er krevende, også for bankene, og det ender ikke sjelden med purringer på ubetalte AvtaleGiro krav.

Bankene har derfor, i regi av Bits, tatt et initiativ for å forenkle bankbytte for AvtaleGiro-tjenesten. Kilde: bits.no

Les mer
21.09.21

Dun & Bradstreet: Styrk ditt CRM-system med global, oppdatert og korrekt B2B salgsinformasjon

Øk lønnsomheten med en mer effektiv bruk av ditt CRM-system.

Våre analyser gir verdifull innsikt. Beriker dine kundedata og innkommende leads i sanntid. Kilde: Dun & Bradstreet/bisnode.no

Les mer
04.07.21

SAP Expanding World’s Largest Business Network

At its global SAPPHIRE NOW conference, SAP SE (NYSE: SAP) announced a bold vision to create new business communities able to improve business outcomes, better navigate changing economic and geopolitical conditions and enhance sustainability contributions.

SAP unveiled the first step toward creating the world’s largest business network with SAP Business Network, which will bring together Ariba Network, SAP Logistics Business Network and SAP Asset Intelligence Network. Over 5.5 million organizations will benefit from being members of this connected community. Kilde: sap.com

Les mer
14.06.21

Modhi: Slik integrerer du helautomatisk purre- og inkassotjeneste

Innfordring av utestående fordringer må tas mer på alvor. Dere skal jo ha inn pengene kundene skylder dere. Men enda viktigere er at prosessene gjøres skikkelig. Integrasjonsplattformen som nå er utviklet forenkler alle prosessene og leverer en helautomatisk purre- og inkassotjeneste fra Modhi Norge uavhengig av hvilket økonomisystem bedriften benytter.

Det sier seg selv at alt går digitalt i dag. Det skulle bare mangle, synes vi. Purrearbeid er sjelden det som prioriteres høyest, og det tar ofte mye tid, men dette er nå løst. Nå kan alt gå helautomatisk, med purring og inkasso-oppfølging, uten at du er nødt til å bruke tid på dette.

I tillegg styres alt direkte fra ditt økonomisystem, noe som gir bedre oversikt og kontroll. Samtidig sparer du mye tid og penger, ikke minst ettersom bedre integrasjoner gjør at pengene kommer raskere inn på konto.

MODERNE SYSTEMPLATTFORM: Integrasjonsplattformen er utviklet på en slik måte at du som ansvarlig regnskapmedarbeider velger Inkassomodulen fra Modhi Norge når du er logget inn i eget økonomisystem. Din åpen post liste vil da bli vist i et enkelt grensesnitt og du markerer de fakturaene som skal overføres til inkassoselskapet Modhi Norge.

Via egne API er henter Modhi Norge daglig fakturaer elektronisk som leses automatisk inn i inkassosystemet og det sendes en kvittering tilbake til økonomisystemet hvor Modhi Norge sitt saksnummer legges på fakturaen i reskontroen. Alt helautomatisk. Kilde: Petter Adde, Industry Lead / Strategic Sales i Modhi Norge, smarterebetaling.no

Les mer
31.05.21

NorSIS oppsummerer 2020

Økt etterspørsel etter informasjon om trygg nettbruk.

Da Norge delvis stengte ned for et år siden, økte nordmenns behov for digitale løsninger dramatisk, både på jobb og hjemme. Det samme gjorde behovet for å få råd og tips i en ny og enda mer digital hverdag. Det har NorSIS merket svært godt. Kilde: norsis.no

Les mer
23.03.21

Gründerne avslører dårlige betalere som ingen skulle tro var dårlige betalere

Henter 10 millioner til vekst.

Etter flere års hardt strev har både kunder og investorer endelig fått øynene opp for teknologien fra Per Nestor Warp og Stian Davidsen i Axeptia. Kilde: shifter.no

Les mer
16.03.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA