Nyhetsbrev fra Credit News
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Foto: Hanne Riksheim Juridisk direktør i Lindorff og medlem i Virke Inkasso Lovutvalg
Foto: Hanne Riksheim Juridisk direktør i Lindorff og medlem i Virke Inkasso Lovutvalg

Digital kommunikasjon og inkasso

Dagens lovverk om tvangsfullbyrdelse og inkasso krever at varsel om tvangsfullbyrdelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring må sendes på papir. Kravet til skriftlighet hindrer bruk av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen.

Nå har justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsnotat som vil tilrettelegge for bruk av teknologinøytrale løsninger der det nå stilles krav til papirdokumentasjon. Departementet begrunner dette med en generell utvikling innenfor digitalisering og teknologi, og hensynet til effektivisering av saksflyt. Det er to forhold som er av særskilt betydning for inkassobransjen:

FOR DET FØRSTE åpner forslaget for at elektronisk kommunikasjon likestilles med papirkommunikasjon. Det stilles et generelt vilkår om at varsel kan sendes elektronisk dersom meddelelsen er sendt på en «betryggende» måte. Her vil synes departementet særlig å legge vekt på at skyldner i tilstrekkelig grad blir gjort oppmerksom på at varsel sendes elektronisk. Det er uavklart om forslaget innebærer og at det må være gitt et samtykke fra skyldner til å motta varsler elektronisk. Departementet gir i sine føringer uttrykk for at det ikke skal være tvilsomt at varselet er betryggende avsendt.

Bruk av digitale postkasser synes å tilfredsstille dette vilkåret. Det knytter seg allikevel usikkerhet til hvem som bærer risikoen dersom skyldner lider rettstap fordi postkassen ikke er i praktisk bruk. Skal inkassovarsel og betalingsoppfordringer sendes på e-post, gir dette særlige utfordringer knyttet til samtykke og ansvar for korrekt kontaktinformasjon. Spørsmål om sikring av personopplysninger, som for eksempel kryptering, er heller ikke berørt. Departementet anslår at bransjen vil få en kostnadsbesparende effekt, men har ikke tatt høyde for reelle kostnader ved bruk av digitale løsninger, IKT--tilpasninger eller ressursbruk for å sikre at varsel sendes på «betryggende» måte slik forslaget nå er utformet.

FOR DET ANDRE åpner forslaget for å benytte elektroniske tvangsgrunnlag som særlige tvangsgrunnlag. Den elektroniske løsningen gis anvendelse på elektronisk «skriftstykke» som er sendt skyldner (for eksempel faktura) og elektronisk tinglyst pant som kan brukes som tvangsgrunnlag. Noe inkonsekvent er såkalte eksigible gjeldsbrev unntatt fra regelen.

Lindorff ser frem til en modernisering av det eksisterende lovverket. Bransjeforeningen Virke Inkasso og dens nyopprettede lovutvalg har på vegne av inkassobransjen sendt inn et høringssvar som påpeker viktige forutsetninger for å oppnå formålet med forslaget.

Les mer - Lindorffanalysen 1. utgave 2016
19.04.16
Bisnode - 10 lærdommer fra europeiske ledere om digitalisering og
bruk av data

Bisnode frykter konkursras i flere bransjer

Les mer

Nye arveregler får betydning for forskudd på arv og bruk av testament

Les mer

Konkurser uke 2, inkl. Forus Pizza AS, Stall Tor Olaf Halle AS og Eide Heavy Lift AS

Les mer

Bilfirma gikk konkurs

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi

Klesfirma gikk konkurs

Les mer

Hotellanalytiker om Stordalen-konkurs: – Det er oppsiktsvekkende

Les mer

Betaler du for mye? Med disse enkle grepene kan du spare tusenlapper

Les mer

Gravemaskin-firma slått konkurs

Les mer

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm begjæring om midlertidig forføyning, subsidiært arrest

Les mer

Konkurstall pr. bransje pr. desember 2020

- Sjekk din bransje nå !
Les mer
Kredinor - Er du ansvarlig for økonomi
og regnskap?
Da kan vi gi deg en enklere
og mer forutsigbar hverdag.

Konkurs som restrukturerings-verktøy

Les mer

Frykter konkurser hos historiske hoteller og restauranter

Les mer

Slik blir 2021 for lommeboken din

Les mer

Du finner slett ikke all gjeld i Gjeldsregisteret

Les mer

Hva sier skattereglene om alkohol?

Les mer

Forsinkelses-rente og standard-kompensasjon fra 1. januar 2021

Les mer

Flere har trøbbel med å betale de små regningene

Les mer

Danmark: konkurser

Les mer

En av Norges eldste turoperatører er konkurs

Les mer

Bare Jazz stenger dørene etter 24 år

Les mer

Mest forsikrings-svindel på bil

Les mer

Denne faktoren avgjør om du får superrente på lånet

Les mer

Skatteoppkrever-funksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten

Les mer
Foto: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS
Foto: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS

Modhi sikter høyt i Norden

Les mer
Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News
Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News

Credit News med nye trafikk-rekorder i 2020

Les mer

Ulovlig kredittvurdering - Flere saker fra Datatilsynet

Les mer

Konkurser uke 1, inkl. Havfruen Grorud Fisk AS, Hedmark Maskin AS og Blomsterteltet AS

Les mer

Ny kompensasjons-ordning for næringslivet

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi

Konkurser uke 53, inkl. AK Hestesport AS og Gulating Pub Gamlebyen AS

Les mer

Nå kan du endelig søke om nasjonalt ID-kort

Les mer

Overføring av person-opplysninger til Storbritannia kan fortsette som før

Les mer

Petter Stordalen slår Stavanger-hotell konkurs

Les mer

Bilfirma ble slått konkurs

Les mer

Konkursrytter hevder å ha fått jackpot i India

Les mer
Kredinor - Kredittforsikring

6 tips for å få raskere betaling

Les mer

Bisnode: Datakvalitet er helt avgjørende for å skape gode kunde-opplevelser

Les mer
Foto: Heidi Hagen Stensrud, markedssjef for Energi i Kredinor
Foto: Heidi Hagen Stensrud, markedssjef for Energi i Kredinor

Kredinor: Ekstra kundeoppfølging gir god uttelling blant strømkunder

Les mer

Is a debtor worth chasing?

Les mer

Krav om sterk kunde-autentisering ved betaling med kort ved handel på internett

Les mer

Konkursåpninger pr. fylke i 2020

Les mer

Finland: bankruptcies

Les mer

Skrekkvarsel: - Det er dramatisk

Les mer

Konkurser uke 51, inkl. Sofies Brudesalong AS, Najaden Fiskeri AS og Bamboo Dagligvare AS

Les mer
Foto: Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor
Foto: Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor

Kredinor hevder at det er viktig å bidra til høy kompetanse innenfor inkassofaget

Les mer

Norske husholdninger ligger i verdenstoppen i privat gjeld

Les mer

81 prosent av foretakene sendte elektroniske fakturaer som ikke egner seg til automatisert behandling

Les mer

Bitcoin-kursen snuser på rekord: Økokrim advarer mot bedrageri-bølge

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA