Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 03.12.2023

86 konkurser i uke 45, inkl. Enkel Flytting AS, Hansson Elektro AS og Malvik Byggvare AS

Det ble åpnet 86 konkurser i uke 45, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 9 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

11.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA