Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Forbruksgjelden har økt med 9,3 mrd. på ett år

Siste måned økte forbruksgjelden i Norge med 2,0 mrd., og har økt med 8,8 mrd. hittil i år.

Forbrukslån utgjør den største økning, og har økt med 5,6 mrd. hittil i år og med 6,7 mrd. på ett år. Kilde: Norsk Gjeldsinformasjon / kommunikasjon.ntb.no

Les mer

07.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA