Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Arbeidet med gjeldsregistrene og gjeldsordningsloven går for sakte

Statsbudsjettet 2024: Som ved fremleggelsen av statsbudsjettet for ett år siden, sier regjeringen at den skal vurdere endringer i lov og forskrift som gjør gjeldsregistrene bedre, og at de vurderer en bedre gjeldsordningslov.

Finans Norge er sterkt bekymret over at arbeidet med endringene går så sakte. Kilde: finansnorge.no

Les mer

10.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA