Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Innrapporterte inkassotall for 1. halvår 2023

Inkassogjelden til inndrivelse i inkassoforetakene økte med litt over 4 prosent i årets første halvår og utgjorde 121,4 milliarder kroner ved utgangen av juni 2023. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer

25.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA