Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Forbrukerrådet etterlyser rentetak

Mengden forbruksgjeld og kredittkortgjeld øker i takt med at det generelle forbruket er blitt dyrere.

Med dagens situasjon må norske myndigheter gripe inn, og etablere et rentetak på 20 prosent, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. Kilde: forbrukerradet.no

Les mer

26.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA