Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Svakeste resultat for Hennig-Olsen på 99 år

Underskuddet før skatt ble på nesten 50 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Inntektene sank med 35 millioner kroner, samtidig som varekostnadene økte med like mange millioner. I tillegg steg lønnskostnadene, til tross for færre ansatte. kilde: msn.com

Les mer

10.05.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA