Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Når gode råd er gratis

I 2022 lærte vi et nytt ord: Dyrtid.

Det var Christian Poppe fra forskningsinstituttet SIFO som introduserte oss for begrepet, da han sommeren 2022 kunne fortelle at en tredjedel av norske husholdninger hadde fått en dårligere økonomi bare siden januar, og en fjerdedel av husholdningene anså det som problematisk å betale regninger og renter. Kilde: finansnorge.no

Les mer

30.03.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA