Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Norges Høyesterett – Dom ifm avtale inngått med en utenlandsk entreprenør

En privatperson inngikk avtale med en utenlandsk entreprenør om bygging av et hus.

Fakturaer på omkring to millioner kroner ble betalt før kjøperen hevet kontrakten. Entreprenøren var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Merverdiavgift ble ikke betalt og lot seg heller ikke inndrive hos entreprenøren. Kilde: lovdata.no

Les mer

13.03.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA