Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Uroen sprer seg etter bankkollaps i USA

Det skaper uro i flere land enn USA at Silicon Valley Bank har kollapset.

Banken forvalter midler og har datterselskaper i land som Storbritannia og Sverige. Kilde: abcnyheter.no

Les mer

13.03.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA