Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Varsel om vedtak i Google Analytics-saken

Datatilsynets foreløpige konklusjon er at bruk av Google Analytics ikke er i tråd med personvernforordningen.

Partene i sakene får mulighet til å uttale seg i saken før vi fatter et formelt vedtak. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

09.03.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA