Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm klage over utleggspant

Anke over tingrettens avgjørelse om ikke å ta til følge klage over utleggspant stiftet av Statens innkrevingssentral som særnamsmann. Kilde: lovdata.no

Les mer

03.03.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA