Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm klage over utleggspant

Anke over tingrettens avgjørelse om ikke å ta til følge klage over utleggspant stiftet av Statens innkrevingssentral som særnamsmann. Kilde: lovdata.no

Les mer

03.03.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA