Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Ny konkursbølge under oppseiling

Nå blir det verre.

Konkurstallene stiger mot nye høyder. Så langt i år er antall konkurser innen detaljhandel og hotell/restaurant blitt mer enn doblet sammenlignet med i fjor. Kilde: dn.no

Les mer

01.03.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA