Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Melding om konkursåpning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye regler om melding om konkursåpning. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

27.02.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA