Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Nå skylder vi 7.000 milliarder

– men gjeldsveksten avtar.

Gjeldsutviklingen nådde ny milepæl i januar, men pilene peker nedover, viser nye SSB-tall. Kilde: dn.no

Les mer

23.02.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA