Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm anke etter tvisteloven

Saken gjaldt lagmannsrettens nektelse av å fremme en anke etter tvisteloven § 29-13 andre ledd.

Anken som var nektet fremmet gjaldt krav om personlig betalingsforpliktelse for levering av bunkers og smøreolje til en fiskebåt. Kilde: lovdata.no

Les mer

24.01.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA