Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Konkurser uke 3, inkl. Handyman Services AS, Kleshjørnet AS og Stutteriet AS

Det ble åpnet hele 106 konkurser i uke 3, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 8 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

21.01.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA