Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.01.2023

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm kjøpsavtale

Lagmannsretten hadde kommet til at en kjøpsavtale ikke var bindende fordi kjøperselskapets daglige leder, som hadde undertegnet avtalen, ikke hadde signaturrett.

Ankeutvalget viste til at en daglig leder som ikke har signaturrett, kan opptre på selskapets vegne i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf. aksjeloven § 6-32 jf. § 6-14. Kilde: lovdata.no

Les mer

16.01.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA