Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.01.2023

Vet du hvilke innlandsbedrifter som vil lykkes?

Stilling ledig som Kredittanalytiker / Controller hos Næringsbanken ASA.

Kan du skille klinten fra hveten blant Innlandets små- og mellomstore bedrifter? Gjennom solid og god kredittvurdering kan du bidra til at de beste får realisert sine planer, skapt arbeidsplasser og sikret videre vekst?

Som kredittanalytiker/Controller vil du ha en sentral rolle i våre beslutningsprosesser og være en viktig støttespiller for våre bedriftsrådgivere. Din kompetanse og innsikt vil bidra til at våre rutiner og prosesser leverer på et nivå som gjør det mulig å være den forutsigbare aktøren vi ønsker å være for våre kunder. Kilde: finn.no

Les mer

16.01.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA