Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024
Foto: Trond Juvik, administrerende direktør i Ferde AS og administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital Norway

Ropo Capital Norway har kjøpt inkassoselskapet Demand Norge

Gjennom en offentlig anbudsprosess har Ferde AS gitt Ropo Capital Norway AS tilsagn om å kjøpe inkassoselskapet Demand Norge AS. Demand Norge var 100% eid av Ferde AS.

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som, med mandat fra staten, finansierer bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. Ferde AS ble etablert av de nåværende fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland. Det overordnede målet for Ferde er å sørge for bompengefinansiering gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår i bomregion sørvest.

Anbudsprosessen har bestått av en kvalifiseringsrunde og en tilbudsrunde hvor Ropo Capital Norway til slutt hadde det beste tilbudet basert på kvalitet og pris. «Vi er trygge på at Ropo Capital Norway vil bli en god eier for Demand Norge som kan videreutvikle selskapet og ivareta de ansatte på en god måte, sier Trond Juvik, administrerende direktør i Ferde AS.»

Ropo Capital Norway kjøper 100% av aksjene i Demand Norge. Selskapet er lokalisert i Bergen og betjener i dag, med sine 9 ansatte, Ferdes inkassoportefølje for ubetalte bompengeavgifter. «Vi har gjennom evalueringsprosessen av Demand, opparbeidet et svært godt inntrykk av et kompetent, strukturert og velorganisert selskap, og dette skal vi selvsagt ta med oss videre i våre vekstplaner i Norge, sier Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital Norway.» Kilde: ropocapital.no

Les mer

11.01.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA