Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.01.2023

El-bil og mva, presiseringer

I forbindelse med innføring av mva på el-biler har Finansdepartementet foretatt noen presiseringer knyttet til de nye reglene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

09.01.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA