Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.01.2023

Færre konkurser i bygg og anlegg

Høstens stigning i antallet konkurser avtar noe siste måned. I november var konkursøkningen på 11,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Innen bygg og anlegg er det en nedgang i antall konkurser. Kilde: bygg.no

Les mer

02.12.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA