Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Dun & Bradstreet: Hvor mye må du selge for å dekke et tap?

Hvis du får bedre struktur på kredittvurderingene dine, kan selskapet få bedre kontroll på tap.

Viktigheten av en kredittpolicy handler om god styring og samspillet mellom salg og kreditt. Bedre kredittstyring gir reduserte kredittkostnader, økt fortjeneste og styrket konkurransekraft.

Et illustrert eksempel forklarer dette nærmere: En bedrift som eksempelvis opererer med en fortjenestemargin på 5%, må på slutten av året dessverre tapsføre 100.000 kroner. Kilde: Liv Anne Holst/dnb.com

Les mer

29.11.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA