Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Flere oppretter framtidsfullmakt

Jeg vil spare barna for det jeg har gjennomgått.

Tora Heggland (59) er verge for ektemannen. Dersom hun en dag ikke er «ved sine fulle fem» har hun sørget for at alt det praktiske er ordnet. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

25.11.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA