Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.01.2023

Slik blir skatten på de populære velferdsgodene

Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå.

Her er åtte virkemidler som kan glede ansatte med redusert kjøpekraft, og kort om hvordan hver av dem skattlegges. Kilde: simployer.no

Les mer

25.11.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA