Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.01.2023

Kredittkortgjelden fortsetter å øke

Den totale forbruksgjelden har vært relativt stabil siste tolv måneder og ligger på ca. 150 mrd kroner. Kredittkortgjelden økte med 0,3 mrd kroner siste måned.

Rentebærende kredittkortgjeld økte med 0,2 mrd kroner og fortsetter den stigende trenden fra tidligere måneder. Kilde: finansnorge.no

Se hele statistikken hos Norsk Gjeldsinformasjon

08.11.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA