Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Dun & Bradstreet: Kan du stole på dine compliance-data?

Last ned gratis sjekkliste med 7 praktiske tips til hvordan du kan få bedre kontroll.

Betydningen av å ha tilgang til pålitelig, oppdatert og kvalitetssikret data er uvurderlig for å kunne være proaktiv og identifisere potensielle risikoer.

Det reiser samtidig noen avgjørende spørsmål: Fra hvilke kilder bør disse dataene hentes? Hvor nøyaktig, tilgjengelig og aktuell er dataen? Hva med sikkerhet?

Disse spørsmålene er like viktige når du navigerer i kompleksiteten innenfor forskrifter, lover, mandater og standarder som stadig oppdateres på tvers av alle sektorer, globalt så vel som lokalt. Kilde: dnb.com

Les mer

26.10.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA