Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024
Foto: Sven Ingebretsen Managing Director

Sergel: Markedet endrer seg når bedrifter går fra vekst til lønnsomhet

Vi ser at bedriftene blir stadig mer interessert i kundetilfredshet. Det å beholde kundene blir viktigere, og behandlingen gjennom hele kundeprosessen blir essensielt.

God behandling starter med forståelsen av at alle er forskjellige. Et liv er sjelden en rett reise – det å være en god eller dårlig betaler er ikke et statisk stempel eller et spørsmål om personlighet. Betalingsevne avhenger av dynamiske faktorer i individers liv. Disse faktorene øker eller reduserer sannsynligheten for om man kan eller vil huske å betale regningen sin også denne gangen.

Er livet rotete for tiden, har personen mistet jobben, skilt seg eller flyttet? Kanskje har man fått barn, giftet seg eller blitt syk? Vært involvert i noe midlertidig som tar mye tid, tanke og energi, og som påvirker betalingsevnen for øyeblikket.

Heldigvis går det ofte over – personen får forhåpentligvis ny jobb, finner balanse og struktur igjen. Det er viktig å se at det er snakk om individer som lever et liv i endring, og hvor det går opp og ned.

Alle mennesker har ulike forutsetninger. På den ene siden kan det være aldersrelatert, ved at ungdom ofte ikke har rukket å akkumulere så mye sparekapital. Ungdom blir dermed mer avhengig av når lønnen utbetales hver måned. På den annen side kan det være at eldre har en økt tendens til å ønske å betale fakturaene sine via manuelle kanaler, fremfor digitalt. Kilde: sergel.no

Les mer

17.10.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA