Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 03.12.2023
Foto: Eirik Larsen, Senior analytiker, DNB Markets

Med fare for nattefrost og lokale tordenbyger - Eirik Larsen, Senior analytiker, DNB Markets, på Ropo Capital dagen

Med utgangspunkt i DNB Markets sin halvårsrapport «Økonomiske utsikter» fra august holdt Eirik Larsen et interessant foredrag på en godt besøkt Ropo Capital dag, den 22. september.

Hovedspørsmålene var «Internasjonal stagnasjon og gjensyn med inflasjonsspøkelset? Hvor hardt rammet blir vi?». Dette er i sannhet ikke lett å svare på, i og med at det er utrolig mye nytt som har skjedd de siste ukene, siden halvårsrapporten ble publisert.

Eirik Larsen betegnet året 2022 som et «annus horribilis» (et fryktelig år). I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Norges Bank har lagt til grunn at styringsrenten vil øke til rundt 3 prosent i løpet av vinteren. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt.

Internasjonalt er Kinas veksteventyr på hell og deres rolle vil bli mindre viktig fremover. Den voldsomme prisstigningen blir en av hovedutfordringene. Globaliseringen vil trolig gå mer i retning av regionale blokker. Det forventes også skyhøy inflasjon og fortsatt knapphet på arbeidskraft. Dette har jo som kjent fått sentralbankene i mange land til å heve styringsrentene kraftig. Høyere levekostnader vil trolig dempe husholdningenes forbruk betraktelig framover.

For mer informasjon rundt dette, henviser vi til DNB Markets sin halvårsrapport «Økonomiske utsikter» fra august og Analyser og aksjetips fra DNB Markets.

Les mer

04.10.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA