Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Økt rente reduserer behovet for regulering av boliglån

Med stigende rente kan låneetterspørselen bli dempet og normalisert. Da bør ansvaret for utlånspraksis fullt ut tilbakeføres til bankene, skriver Finans Norge i en kronikk i Dagens Næringsliv. Kilde: finansnorge.no

Les mer

23.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA