Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024
Foto: Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital

Ropo Capital endrer normen i markedet for fakturadistribusjon og innfordring

Credit News tar en prat med Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital

Ropo Capital har tatt den tekniske utviklingen videre innenfor fakturering- og innfordringsmarkedet, for å kunne levere en helhetlig prosess fra faktura genereres til pengene er på konto. Gjennom sin egenutviklede plattform Ropo 24, leverer Ropo Capital nå hele fakturaens livssyklus i ett og samme system. Dette vil bli den nye normen i markedet, og det er Ropo Capital som nå er i førersetet for denne endringen, sier Administrerende direktør i Ropo Capital Tove Giske.

Tove, du har ca 25 års erfaring i bransjen hvorav de 15 siste årene som medgründer i to suksessfulle oppstartsselskaper, deriblant Ropo Capital. Hvilke tanker gjør du deg når du ser tilbake?

Min første jobb i denne bransjen var hos Lindorff, da var de et selskap med 100 ansatte i Norge. Jeg trodde da at jeg hadde funnet drømmejobben og arbeidssted, men det bodde nok en skjult Gründerspire i meg. Den fikk lov til å blomstre etter 10 år i Lindorff da jeg tok jobben som Administrende direktør i et lite Gründerselskap i Sandefjord, som i dag er Sergel Norge. Det er Gründerne fra dette selskapet jeg startet opp igjen sammen med og som nå er Ropo Capital.

Det har fra jeg startet for ca 25 år siden vært en fantastisk reise i et marked som har vært under stadig endring teknologisk og ikke minst i forhold til regelverk. Det jeg imidlertid har sett og som hele tiden har forundret meg er at bransjen, etter min mening, har levert en stykkevis og delt tjeneste. Det har vært utmerkede leveranser på deler av verdikjeden, men jeg har lenge hatt en idè om at verdikjeden i vårt marked starter når fakturaen skal genereres og distribueres til kunde.

Da Ropo Capital i Finland tok kontakt med oss (den gang BAHS Kapital) vedrørende oppkjøp tenkte vi at dette er for tidlig, men da vi forsto hva de hadde utviklet i en egen plattform - Ropo 24 - falt brikkene på plass. En plattform for hele verdikjeden. Dette har vært en stor suksess i Finland hvor hver 6. faktura går gjennom Ropo 24 og dette ruller vi nå ut i Norge. Jeg gleder meg veldig til reisen videre sier Tove Giske.

Les hele artikkelen

14.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA