Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Russisk domstol godkjenner Googles konkursbegjæring

Russiske myndigheter besluttet i mars å stenge selskapets bankkonto, noe som gjør det umulig for selskapet å betale leverandører og ansatte.

En domstol i Moskva godtok mandag en konkurssøknad fra Googles russiske datterselskap, startet innledende konkursbehandling og satte selskapet under tilsyn. Kilde: digi.no

Les mer

13.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA