Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Innbruddstyvene er tilbake

Innbruddstallene øker nå igjen, etter at forsikringsmeldte innbrudd og tyveri hadde en kraftig nedgang da Norge var nærmest stengt under pandemien, viser tall fra Finans Norge. Kilde: finansnorge.no

Les mer

12.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA