Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm søksmålsfristen i tvisteloven

Forliksrådet avsa dom i sak og søksmålsfristen i tvisteloven § 6-14 ble oversittet.

Begjæring om oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 tredje ledd ble fremsatt omtrent ett år etter at forliksrådets dom ble forkynt for parten. Kilde: lovdata.no

Les mer

12.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA