Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med fradrag for merverdiavgift.

Skattedirektoratet har i en nylig avgitt prinsipputtalelse lagt til grunn at både kjøper og selger skal bokføre en omtvistet faktura med virkning for mva-meldingen. Rene fiktive fakturaer som ikke er basert på en faktisk leveranse, skal derimot ikke bokføres av fakturamottaker. Kilde: sticos.no

Les mer

05.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA