Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Dun & Bradstreet: Ny guide! De fem beste tipsene for en effektiv screening

Lær hvordan du kan effektivisere din screening og ta smartere beslutninger.

Sanksjonslister og lister over personer i en politisk eksponert posisjon, såkalte PEP-lister, oppdateres i et stadig raskere tempo.

Russlands invasjon av Ukraina har reist mange spørsmål rundt kundekjennskap (KYC) hos mange bedrifter.

Den urolige verdenssituasjonen medfører økt behov for overvåking, samt effektive prosesser for hvitvaskingskontroll av kunder og reelle rettighetshavere.

Du og din bedrift må ha de riktige dataene for å kunne ta gode beslutninger. Kilde: dnb.com

Les mer

02.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA