Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022
Foto: Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen sammen med Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim

Kredinor blir partner i Inkassoregistreret

Luksusfellen-programledernes inkassoregister startet i det stille i sommer. Nå vil de knytte til seg resten av inkasso-Norge.

Under arbeidet med Luksusfellen så Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange behovet for et inkassoregister som kunne gjøre det enklere for gjeldsrådgivere og enkeltpersoner å få oversikt over egne inkassosaker.

Som sagt så gjort. Inkassoregisteret fikk en såkalt stille lansering i sommer, og siden juni har norske privatpersoner gratis kunnet logge inn med BankID og søke opp egne inkassosaker i registeret.

Innkassoregisteret lagrer ikke informasjon om alle kunder, i motsetning til Gjeldsregisteret. I stedet hentes informasjonen ut på forespørsel fra kunden selv.

KREDINOR INN SOM PARTNER: Nå går Kredinor inn som partner i Inkassoregisteret. Det betyr at Kredinor gjør sine kundedata tilgjengelige for registeret gjennom et programmeringsgrensesnitt, noe som gjør at registeret vil få tilgang til treff fra Kredinor-saker i løpet av sekunder. Kilde: finanswatch.no

Les mer

01.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA