Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Byggefirma med forsvunnet innehaver slått konkurs

Var ute av stand til å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Heiamyra Bygg AS ble slått konkurs. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

30.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA