Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Absolutt krav fra Bank-ID: Én gruppe nordmenn nektes tilgang

– Jeg vet hvor jeg har kodebrikken, og sjekker daglig at den er der, sier Anca Holst.

Holst er norsk statsborger bosatt i Romania. Siden det ble dyrt å holde på både et norsk mobilabonnement og et rumensk, har hun sagt opp det norske. Det får nå helt nye og uventede konsekvenser, som vi kommer tilbake til. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer

24.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA