Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Kvinne fikk ikke lønn – slo firmaet hun hadde jobbet i konkurs

Fikk ikke utbetalt lønn som hun hadde krav på. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

16.08.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA