Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

To nordlandskommuner ut av Robek-lista

Kommuner i Robek er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler.

Saltdal kommune ble meldt inn i listen i februar. Årsaken var svak økonomi som ga kommunen et merforbruk de siste årene. Nesna kommune havnet på listen i november i fjor, etter manglende levering av årsregnskap samt ubalanse i budsjett og økonomiplan. Nå er begge kommunene ute av listen. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer

10.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA