Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm forliksrådets fraværsdom

Tingretten hadde ved kjennelse gjenåpnet forliksrådets fraværsdom etter tvisteloven § 31-3 første ledd bokstav e fordi forliksklagen med pålegg om tilsvar ikke var lovlig forkynt for innklagede. Kilde: lovdata.no

Les mer

10.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA